Gyproc Igniver

Gyproc Igniver spuitpleister is geschikt voor het brandwerend beschermen van staalconstructies, gewapende betonconstructies en staalplaat betonvloeren. Deze lichtgewicht brandwerende spuitpleister heeft een basis van gips, vermiculiet, speciale bindmiddelen en specifieke additieven. Gyproc Igniver spuitpleister beschermt de sterkte-eigenschappen van constructies bij brand door zijn isolerende én koelende eigenschappen.

Productvoordelen

 • Lichtgewicht brandwerende spuitpleister
 • Brandwerende bescherming van betonnen staalconstructies
 • Isolerende én koelende eigenschappen
 • Kenmerken en eigenschappen
  • Reactie op vuur: Onbrandbaar, klasse A1.
  • Mengverhouding: Afhankelijk van het type spuitmachine
  • Verbruik: ca. 4 kg/m2/cm laagdikte. Ca. 5 m2/zak van 20 kg bij een laagdikte van 1 cm.  
  • Maximale laagdikte: 20 mm per arbeidsgang
  • Totale verwerkingstijd: Ca. 90 minuten
  • Droogtijd: 20 mm in 2 weken, afhankelijk van de laagdikte en klimatologische omstandigheden 
  • Aanbevolen laagdikte: Afhankelijk van brandwerendheidseisen, type profielen en kritieke staaltemperatuur. Zie de tabellen in de tabbladen
  • Zak van 20 kg
  • Houdbaarheid: 6 maanden
 • Prestaties
  Gyproc Igniver is ontwikkeld voor het brandwerend beschermen van draagconstructies, met name: betonconstructies, staalconstructies en staalplaat betonvloeren. Gyproc Igniver beschermt de sterkte-eigenschappen van constructies bij brand dankzij de isolerende én koelende eigenschappen. Het product moet worden aangebracht met een spuitmachine.

  De prestaties van de Gyproc Igniver brandwerende spuitpleister zijn vastgelegd in Efectis rapportages 09-U097A, 10-U-030 en 10-U-042 conform de Europese testnormeringen.
 • Toepassing

  Geschikt voor binnentoepassing voor het voor het brandwerend beschermen van staalconstructies, gewapende betonconstructies en staalplaat betonvloeren.

 • Assortiment
 • Beschermen van betonconstructies
  De toe te passen dikte van Gyproc Igniver spuitpleister op betonvloeren is afhankelijk van de brandwerendheidseis en de maximaal toelaatbare temperatuur aan het betonoppervlak. Minimaal benodigde dikte (mm) bij een gegeven ontwerptemperatuur aan het betonoppervlak:

  Gyproc Igniver ter bescherming van betonconstructies
 • Beschermen van staalconstructies
  De toe te passen dikte van Gyproc Igniver spuitpleister op de staalconstructie is afhankelijk van de brandwerendheidseis, profielfactor en de kritische staaltemperatuur. De profielfactor (P) is te bepalen met:

  P = F/A [in m-1]

  F is het aan brand blootgestelde staaloppervlak per lengte, in m2/m1
  A is het volume van het stalen profiel, in m3/m1

  De minimaal benodigde diktes ter bescherming van staalconstructies zijn in de tabellen hieronder weergegeven.
 • 30 minuten brandwerendheid
  De minimaal benodigde diktes ter bescherming van staalconstructies zijn in de tabel hieronder uitgedrukt in mm.

  Minimaal benodigde diktes ter bescherming van staalconstructies bij 30 minuten brandwerendheid.
 • 60 minuten brandwerendheid
  De minimaal benodigde diktes ter bescherming van staalconstructies zijn in de tabel hieronder uitgedrukt in mm.

  Minimaal benodigde diktes ter bescherming van staalconstructies bij 60 minuten brandwerendheid.
 • 90 minuten brandwerendheid
  De minimaal benodigde diktes ter bescherming van staalconstructies zijn in de tabel hieronder uitgedrukt in mm.

  Minimaal benodigde diktes ter bescherming van staalconstructies bij 90 minuten brandwerendheid.
 • 120 minuten brandwerendheid
  De minimaal benodigde diktes ter bescherming van staalconstructies zijn in de tabel hieronder uitgedrukt in mm.

 • Projectgericht advies
  Voor andere brandwerendheidseisen, het bepalen van de profielfactor en de bekledingsdikte of projectgericht advies kunt u contact opnemen met de Gyproc helpdesk via telefoonnummer 0347 - 325 165 of per e-mail via helpdesk@gyproc.nl.