Privacy-, cookie- en disclaimer statement

“Saint-Gobain Gyproc Nederland” of het“Bedrijf” is toegewijd aan het beschermen van uw persoonsgegevens. Dit privacy-, cookie en disclaimer statement beschrijft de gegevensafhandeling van Saint-Gobain Gyproc Nederland.

BetrokkenWebsites

Dit Privacy Statement betreft degegevensafhandeling van de Websites en Applicaties die naar dit Privacy Statement verwijzen: https://gyproc.nl (collectief naar verwezen als “Websitesvan Saint-Gobain Gyproc Nederland ”, “Saint-Gobain” of “De Bedrijfswebsites”).Toepassingen kunnen door Saint-Gobain Gyproc Nederland en derde partijen worden geplaatst. Als toepassingen door Saint-Gobain Gyproc Nederland worden gepubliceerd, is dit Privacy Statement van toepassing. Wanneer toepassingen van derde partijen worden gepubliceerd, zijn de Privacy Statements van de derde partijen van toepassing en is dit Privacy Statement niet van toepassing. DeWebsites van Saint-Gobain Gyproc Nederland kunnen verwijzingen bevatten naar andere Websites. Saint-Gobain Gyproc Nederland is niet verantwoordelijk voor de gegevensafhandeling of de inhoud van dergelijke andere Websites. Het Bedrijf raadt u aan om de Privacy Statements van de andere Websites door te nemen,zodat u hun gegevensafhandeling begrijpt.

VerzameldePersoonlijke Gegevens

Saint-Gobain Gyproc Nederland biedt eenvariëteit aan diensten aan waar collectief naar verwezen wordt als"Dienst" of "Service". Saint-Gobain Gyproc Nederlandverzamelt gegevens van individuen die "De Bedrijfswebsites"(bezoekers) bezoeken en individuen die zich via een inlog identificeren om een"Dienst" te gebruiken (gebruikers). Wanneer u over deBedrijfswebsites navigeert, mag Saint-Gobain Gyproc Nederland ook gegevensverzamelen door middel van de algemeen geaccepteerde gegevensverzamelgereedschappen, zoals cookies en web-bakens (“website navigatie gegevens”).Website navigatie gegevens omvat gegevens over uw webbrowser (zoals browsertype en browsertaal), uw Internet Protocol (“IP”) adres, en de acties die uuitvoert op de Bedrijfswebsites (zoals bekeken webpagina's en aangekliktelinks).  

Gebruik van Verzameldeinformatie

Het Bedrijf gebruikt gegevens over Saint-GobainGyproc Nederland Klanten om de gevraagde diensten ten uitvoer te brengen.Bijvoorbeeld, wanneer u een contactformulier invult, zal Het Bedrijf deaangeleverde gegevens gebruiken om u te benaderen over uw getoonde interesse inde Dienst. Het Bedrijf mag dan ook gegevens over Saint-Gobain Gyproc NederlandKlanten voor marketing doeleinden inzetten. Bijvoorbeeld, het Bedrijf mag dooru aangeleverde gegevens gebruiken om u te benaderen en uw interesse in Saint-GobainGyproc Nederland en de Dienst verder te bespreken en om u gegevens toe tezenden aangaande het Bedrijf en haar Partners, waaronder gegevens overaanbiedingen of evenementen. Saint-Gobain Gyproc Nederland gebruikt websitenavigatie gegevens om de Bedrijfswebsites te beheren en te verbeteren. HetBedrijf mag de website navigatie gegevens in combinatie met Gegevens over Saint-GobainGyproc Nederland Klanten ook inzetten om gepersonaliseerde gegevens over hetBedrijf aan te bieden.

Delen vanVerzamelde Gegevens

Saint-Gobain Gyproc Nederland zal op geenenkele manier gegevens verspreiden die zijn verzameld in de Bedrijfswebsites.Uitgezonderd met de medewerkers van het Bedrijf, zodat deze medewerkers om dekwaliteit van de Bedrijfswebsites te waarborgen. Saint-Gobain Gyproc Nederlandverkoopt, verhuurt of ruilt geen persoonlijk identificeerbare gegevens metderde partijen.

WebsiteNavigatie Gegevens

Saint-Gobain Gyproc Nederland gebruiktalgemeen geaccepteerde gegevens verzamelgereedschappen, zoals cookies en Webbakens, om gegevens te verzamelen terwijl u over de Bedrijfswebsites navigeert(“Website Navigatie Gegevens”). Dit onderdeel beschrijft de diverse types vanWebsite Navigatie Gegevens die het Bedrijf mag verzamelen en hoe het Bedrijfdeze informatie mag gebruiken.

Cookies

Wat zijncookies?

Websites hanteren handige en nuttigetechnieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessantmogelijk maken voor elke bezoeker. Bekendste voorbeelden van dit soorttechnieken zijn cookies en scripts (hierna samen te noemen “cookies”). Cookieskunnen worden gebruikt door websitehouders of door derde partijen –adverteerders bijvoorbeeld – die communiceren via de website die jij bezoekt.

Het gebruik van cookies is veilig. Er kangeen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uitcookies worden herleid. Cookies kunnen dus niet worden gebruikt voor e-mail entelemarketing acties.

Om te bepalen welke onderdelen van de websitehet meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij continu te metenmet behulp van de software van Marketo, HotJar, SEMRush, Online Succes enGoogle 360.

Hiervoor gebruiken wij cookies, tags/beaconsen JavaScript, zodat wij de browser kunnen herkennen en op die manier hetaantal bezoekers aan onze websites kunnen meten.

Beacons en tags zijn synoniemen. Tags wordengebruikt om bezoek en gebruik van een website te kunnen laten meten.

JavaScript zorgt ervoor dat metingen nietgecached kunnen worden zodat we een herhaalde page-view kunnen tellen.Daarnaast wordt JavaScript ook gebruikt voor technische metingen om te metenwelke plug-ins populair zijn, hiermee worden beslissingen genomen of eenvideospeler Flash, Silverlight of HTML5 moet ondersteunen.

Van de informatie die wij zo verzamelenworden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaakonze webpagina's bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen,enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van dewebsite zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. De statistieken en overigerapportages kunnen wij niet herleiden tot personen.

Wij vinden het van groot belang dat je weetwelke cookies onze websites inzetten en voor welke doeleinden ze gebruiktworden. We willen namelijk graag én jouw privacy én de gebruiksvriendelijkheidvan onze websites zoveel mogelijk waarborgen. Hieronder lees je meer over decookies die gebruikt worden door en via onze websites en voor welke doeleinden.

Waaromcookies?

Saint-Gobain plaatst specifieke cookies omhet gebruiksgemak voor bezoekers te vergroten. Ze helpen in functionaliteit enzijn bedoeld om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van dewebsites.

Hiermee kunnen we de bezochte website zogebruiksvriendelijke en interessant mogelijk maken voor de bezoeker. Hierbijworden geen gegevens verzameld die gebruikt kunnen worden om individuelegebruikers te volgen.

Cookies vanSaint-Gobain Gyproc Nederland

Saint-Gobain Gyproc Nederland gebruiktcookies om interacties met de Bedrijfswebsites eenvoudig en betekenisvol temaken. Wanneer u een bezoek brengt aan één van de Bedrijfswebsites, zullen deSaint-Gobain Gyproc Nederland servers een cookie naar uw computer zenden. Opzichzelf staand zullen cookies u nooit persoonlijk identificeren. Ze herkennenalleen maar uw webbrowser. Tenzij u ervoor kiest om uzelf bekend te maken aanSaint-Gobain Gyproc Nederland; door te reageren op een aanbieding, het aanmakenvan een account, of het invullen van een webformulier (zoals een contactformulier),blijft u anoniem voor het Bedrijf.

Er zijn twee types cookies: sessie-gebaseerden persistent-gebaseerd. Sessie cookies bestaan alleen gedurende één sessie. Zeverdwijnen van uw computer wanneer u de browser software afsluit of uw computeruitzet. Persistente cookies blijven aanwezig op uw computer, nadat u uw browserheeft afgesloten of uw computer heeft uitgezet.

Als u ervoor gekozen heeft om uzelf bekend temaken aan Saint-Gobain Gyproc Nederland, zal het Bedrijf gebruik maken van sessiecookies waarin versleutelde gegevens zijn opgenomen waarmee u uniek kan wordengeïdentificeerd. Elke keer dat u zich aanmeldt bij de Dienst, zal er een sessiecookie met een versleuteld, uniek kenmerk dat aan uw account is gekoppeld, inuw browser worden geplaatst. Deze sessie cookies stellen het Bedrijf in staatom uw uniek te identificeren wanneer u aangemeld bent op de Dienst en om uwonline transacties en verzoeken te verwerken. Sessie cookies zijn benodigd omde Dienst te kunnen gebruiken.

Saint-Gobain Gyproc Nederland gebruiktpersistente cookies die alleen het Bedrijf kan uitlezen en gebruiken ombrowsers te identificeren die de Bedrijfswebsite al eerder hebben bezocht.Wanneer u een Dienst aanschaft of het Bedrijf voorziet van additionele persoonlijkegegevens wordt er een uniek kenmerk aan u toegewezen. Dit unieke kenmerk wordtmet een persistent cookie geassocieerd dat het Bedrijf in uw Webbrowserplaatst. Het Bedrijf gaat extra voorzichtig met de beveiliging envertrouwelijkheid van de opgeslagen gegevens in persistente cookies om.Bijvoorbeeld, het Bedrijf slaat geen wachtwoorden op in persistente cookies.Als u de functionaliteit van uw Webbrowser om cookies te accepterenuitschakelt, bent u in staat om op de Bedrijfswebsites te navigeren, echterkunt u geen gebruik maken van de Dienst.

Saint-Gobain Gyproc Nederland mag gegevensvan sessie en persistente cookies in combinatie met Gegevens over Saint-GobainGyproc Nederland Klanten gebruiken om u te voorzien van informatie over hetBedrijf en de Dienst.

Saint-GobainGyproc Nederland advertentiecookies

Advertentie cookies worden geplaatst doormediabedrijven zoals Google of Facebook en kunnen worden ingezet voor hetaanbieden advertenties. Door het accepteren van deze cookies kunnen persoonsgegevenszoals IP-adressen verkregen worden. Hiermee kan de gebruiker gevolgd worden opsites binnen en buiten het Saint-Gobain Gyproc Nederland netwerk.

Social Media cookies maken het mogelijk omwebsite inhoud te delen met je vrienden of in contact te komen met de makers.Echter zorgen deze cookies er tegelijkertijd voor dat Social Media netwerkenals Facebook, jouw internetgedrag kan gebruiken voor commerciële doeleinden.

Aangeslotensites

De cookietoestemming geldt voor de volgendesites (inclusief subsites) van Saint-Gobain:

·         Gyproc.nl

·         Gyproctrophy.nl

·         Gyprocprofessionals.nl

·         Isover.nl

·         Isover.be

·         Weber-beamix.nl

·         Weber-beamix.be

·         Saint-gobain.nl

·         Saint-gobain.com

·         Glassolutions.nl

Webbakens

Saint-Gobain Gyproc Nederland gebruiktWebbakens alleen of in samenwerking met cookies om gegevens over het bezoek vande Bedrijfswebsites door Klanten en Bezoekers en de interactie met e-mails vanhet Bedrijf, te compileren. Webbakens zijn duidelijke elektronischeafbeeldingen welke bepaalde types van gegevens op uw computer kunnen erkennen,zoals cookies, wanneer u een specifieke Website (gekoppeld aan het baken)bekeken heeft, en een beschrijving van een Website gekoppeld aan het Webbaken.Bijvoorbeeld, Saint-Gobain Gyproc Nederland mag Webbakens plaatsen in marketinge-mails die u doorverwijzen naar de Bedrijfswebsites. Saint-Gobain GyprocNederland gebruikt Webbakens om de Bedrijfswebsite te beheren enBedrijfswebsites en email communicatie te verbeteren. Saint-Gobain GyprocNederland mag gegevens van de Webbakens in combinatie met Gegevens overSaint-Gobain Gyproc Nederland Klanten gebruiken om u van gegevens over hetBedrijf en de Dienst te voorzien.

IP Adressen

Wanneer u de Bedrijfswebsites vanSaint-Gobain Gyproc Nederland bezoekt, verzamelt het Bedrijf uw InternetProtocol (“IP”) adressen om niet persoonlijk identificeerbare gegevens tetraceren en te aggregeren. Bijvoorbeeld, Saint-Gobain Gyproc Nederland gebruiktIP adressen om regio's te monitoren waarvandaan Klanten en Bezoekers op deBedrijfswebsites navigeren. Saint-Gobain Gyproc Nederland verzamelt tevensIP-adressen van Klanten wanneer zij zich aanmelden bij de Dienst als onderdeelvan de “Identiteitsbevestiging” en “IP Reeks Restricties” beveiligingsfuncties.

Beveiliging

Saint-Gobain Gyproc Nederland maakt gebruikvan robuuste beveiligingsmaatregelen om Klantgegevens te beschermen tegenongeautoriseerde toegang, het behouden van het niveau van accuraatheid vangegevens, en maatregelen die het juiste gebruik van Klantgegevensbewerkstelligen. Wanneer de Dienst wordt gebruikt, zal Secure Socket Layer(“SSL”) technologie de Klantgegevens beschermen door middel van zowel serverauthenticatie en gegevensencryptie. Deze technologieën dragen bij aan deveiligheid van de Klantgegevens, en dat deze gegevens alleen aan de Klantbeschikbaar worden gesteld waaraan deze gegevens toebehoren en aan degenen aanwie de Klant toestemming heeft gegeven deze gegevens te gebruiken. Saint-GobainGyproc Nederland maakt tevens gebruik van geavanceerde beveiligingsmethodiekengebaseerd op dynamische gegevens en gecodeerde sessie identificatie, en hetBedrijf host haar Websites in een veilige serveromgeving dat gebruik maakt vanfirewalls of andere geavanceerde technologie die interferentie of toegang doorindringers van buiten voorkomt. Saint-Gobain Gyproc Nederland biedt tevensverhoogde beveiligingsfuncties binnen de Dienst aan welke Klanten toestaat omveiligheidsinstellingen zo in te stellen op het niveau dat zij nodig achten.Omdat het Bedrijf de Dienst gebruikt om Gegevens over Saint-Gobain GyprocNederland Klanten te onderhouden, zijn deze gegevens op dezelfde manierbeschermd als hierboven beschreven voor wat betreft Klantgegevens.

Webstatistieken

Cookies waarmee wij het gebruik van dewebsite kunnen meten.

Om te bepalen welke onderdelen van de websitehet meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij continu te metenmet behulp van de software van Marketo, SEMRush en Google 360 hoeveel bezoekerser op onze website komen en welke onderdelen van de website het meest bekekenworden. Hiervoor gebruiken wij cookies.

Van de informatie die wij zo verzamelenworden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaakonze webpagina's bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen,enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van dewebsite zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. De statistieken en overigerapportages kunnen wij niet herleiden tot personen.

Wij gebruiken cookies voor:

·         het bijhouden van het aantal bezoekers oponze webpagina’s

·         het bijhouden van de tijdsduur die elkebezoeker doorbrengt op onze webpagina’s

·         het bepalen van de volgorde waarin een bezoekerde verschillende pagina’s van onze website bezoekt

·         het beoordelen welke delen van onze siteaanpassing behoeven

·         het optimaliseren van de website

Functioneel

De websites van Saint-Gobain Gyproc Nederlandgebruiken cookies om er voor te zorgen dat onze websites naar behoren werken.Zo gebruiken wij cookies voor:

·         het onthouden van informatie die je invult opde verschillende pagina’s, zodat je niet steeds al je gegevens opnieuw hoeft inte vullen

·         het doorgeven van informatie van de enepagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als er een lange enquête wordtingevuld of als je veel gegevens moet invullen bij een online bestelling

·         het opslaan van voorkeuren, zoals de taal,locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.

·         het opslaan van instellingen voor eenoptimale videoweergave, zoals de gewenste buffergrootte en de resolutiegegevensvan je scherm

·         het uitlezen van je browserinstellingen omonze website optimaal op je beeldscherm te kunnen weergeven

·         het opsporen van misbruik van onze website endiensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen teregistreren

·         het gelijkmatig belasten van de website,waardoor de site bereikbaar blijft

·         het aanbieden van de mogelijkheid ominloggegevens op te slaan, zodat je die niet elke keer opnieuw hoeft in tevoeren

·         het mogelijk maken om te reageren op onzewebsites

Social-media-cookies

Cookies om de inhoud van onze website tedelen via social media

De artikelen en video’s die je op onzewebsite bekijkt, kun je door middel van buttons delen via social media. Voorhet functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social mediacookies van de social media partijen, zodat deze je herkennen op het moment datje een artikel of video wilt delen.

Deze cookies maken het dus mogelijk dat:

·         ingelogde gebruikers van geselecteerde socialmedia bepaalde inhoud van onze website direct kunnen delen.

Een lijst met de social-media-cookies die wijo.a. gebruiken.

Naam

Domein

Functie

Levensduur

VISITOR_INFO1_LIVE

Youtube

Bepaald bandbreedte voor video sharing

 8 maanden

use_hitbox

Youtube

Houdt views-teller bij

sessie

PREF

Youtube

Onthoudt voorkeuren bij delen video

10 jaar

X-LI-DDC

LinkedIn

Delen via LinkedIn

Tot einde sessie

X-LI-IDC

LinkedIn

Delen via LinkedIn

Tot einde sessie

guest_id

Twitter

Identifier voor tweet-button

2 jaar


Voor de cookies die de social media partijenplaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij ooknaar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven;zie de links hieronder. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnenwijzigen. De websites van Saint-Gobain Gyproc nederland hebben daar geeninvloed op.

·        Facebook

·        Google+ / Youtube

·        LinkedIn

·        Twitte

Advertentiecookies

Via deze advertenties kunnen doorverschillende partijen cookies worden geplaatst en vervolgens uitgelezen. Hetbetreft cookies van de adverteerders zelf, door hen ingeschakeldeadvertentienetwerken en technologiepartners zoals  advertentienetwerken, adverteerders  en advertentie plaatsende websites of apps.Middels deze cookies kunnen persoonsgegevens worden vergaard zoals hetIP-adres, de locatie en het internetgedrag van de gebruiker. Op grond van dezegegevens is het mogelijk om de gebruiker een op zijn profiel en interessesafgestemde advertentie te tonen en bijvoorbeeld te voorkomen dat steedsdezelfde advertentie wordt getoond.

WerkingAdvertentienetwerk

Hieronder is een lijst opgenomen van departijen die advertentiecookies plaatsen en nadere informatie over de cookies. Dezelijst wordt periodiek bijgewerkt en betreft per definitie een momentopname,omdat de plaatsing van online advertenties, zowel voor wat betreft technologieals spelers, een dynamisch proces is. Dit maakt het onmogelijk om een uitputtende en volledig up-to-date lijstbeschikbaar te stellen. Voor nadere informatie of vragen hierover kun jecontact opnemen met Ster.

De website van Saint-Gobain Gyproc Nederlandgebruikt de onderstaande advertentienetwerken en ad-serving-systemen(advertentie plaatsende geautomatiseerde systemen). De DSP’s die op dezeplatforms zijn aangesloten zijn hieronder weergegeven. Klik op het betreffendenaam om de privacy-verklaring van deze partij te bekijken.

NB: de lijsten hieronder zijn eenmomentopname. Vanwege het dynamische karakter van internet en de vele partijenwaarmee wij in wisselende samenstelling samenwerken, kunnen wij geen garantiesgeven op de volledigheid hiervan of de volledigheid van bestaandeovereenkomsten met de verschillende netwerken. Wij doen ons best om deze lijstzo goed mogelijk bij te houden en aan te vullen.

Advertentienetwerken en ad-serving systemen:

·        Google

·        Facebook

·        LinkedIn

·        Twitter

De cookiesmaken het mogelijk dat:

·        Er profielen worden opgebouwd van bezoekersdie worden gebruikt om Saint-Gobain Gyproc Nederland advertenties te tonen diezijn afgestemd op jouw internetgedrag en/of profiel en interesses en voorverdere profilering.

·        Er kan worden bijgehouden welke advertentiesje al hebt gezien om zo te voorkomen dat je steeds dezelfde advertentie te zienkrijgt.

·        Er kan worden bijgehouden hoeveel uniekebezoekers op de advertentie klikken.

Als dergelijke cookies niet worden gebruiktkun je overigens nog steeds advertenties te zien krijgen.

Cookies die onder meer gebruikt kunnen wordenop de websites van de Saint-Gobain Gyproc Nederland zijn hieronder weergegeven.Ook hier kan er vanwege het dynamische karakter van internet en de wisselendepartijen geen sprake zijn van een volledig overzicht.

Naam

Domein

Functie

Netwerk

Levensduur

id

doubleclick.net

Resultaatmeting, frequency cap, targeting

Google

2 jaar

_drt_

doubleclick.net

Resultaatmeting, frequency cap, targeting

Google

12 uur

D41U

tag.admeld.com

Frequency cap

Google

1 maand

meld_sess

tag.agmeld.com

Frequency cap

Google

6 maanden

test_cookie

doubleclick.net

Resultaatmeting, frequency cap, targeting

Google

15 minuten

__gads

Bezochte website

Targeting

Google

2 jaar


Overige /onvoorzien cookies

In deze categorie staan cookies, die niet in een van deandere categorieën van cookies te plaatsen zijn. Het gaat hierbij bijvoorbeeldom cookies die op een deel van de sites binnen Saint-Gobain worden gebruikt omhet sitebezoek te vergemakkelijken en de gebruikservaring te verbeteren. Eenvoorbeeld hiervan zijn de cookies die door sommige omroepen worden ingeschakeldom eigen webanalyses te maken en sites te optimaliseren.

Ook kan deze categorie cookies bevatten die niet directafkomstig zijn van advertentie- of social medianetwerken, maar wel tracking enprofiling karakteristieken hebben.

Naast de analytische cookies waarvoor op grond van deTelecommunicatiewet geen toestemming is vereist, gebruiken verschillende siteswebanalysecookies die wel zijn uit te schakelen via een opt-out (e-mailbrieven),omdat hierbij mogelijk persoonsgegevens worden verwerkt. Van de informatie diemet behulp van deze cookies wordt verzameld kunnen statistieken worden gemaakt.Deze statistieken geven inzicht aan social media, advertentie- en overigenetwerken, in hoe vaak de webpagina's bezocht worden, waar bezoekers de meestetijd doorbrengen, enzovoort.

Hierdoor is Saint-Gobain in staat structuur, navigatie eninhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Deze analytischecookies van sites worden, net als cookies uit de categorie 'analytischecookies' gebruikt voor:

  • het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s

  • het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s

  • het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt

  • het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven het optimaliseren van de website 

Door de manier waarop internet en websites werken, kanhet zijn dat diensten die door ons worden ingeschakeld andere cookies plaatsenvia onze websites worden geplaatst dan in de overzichten zijn vermeld. Mocht jeop deze website cookies vanuit Saint-Gobain Gyproc Nederland tegenkomen dieniet zijn onder te brengen in één van de overige categorieën, laat het ons danweten.

Naam

Domein

Functie

Levensduur

__utma

Bezochte website

Google Analytics: aantal bezoeken, eerste bezoek, laatste bezoek

2 jaar

__utmb

Bezochte website

Google Analytics: duur van bezoek

Tot einde sessie

__utmc

Bezochte website

Google Analytics: duur van bezoek

30 minuten

__umtz

Bezochte website

Google Analytics: herkomst bij bezoek

6 maanden

JSESSIONID

beacon-1.newrelic.com

Sessie identifier voor optimalisatie-onderzoek

Tot einde sesse

BCSessionID

Bezochte website

Placed by BlueConic to determine characteristics and preferences of a specific visitor. This information is used to improve the visitor experience over the online channels of the site owner. Also used to store granted permissions.

1 jaar

BCRevision_[identifier]

Bezochte website

Dit cookie wordt gezet als er profile properties geupdate moeten worden en verwijderd zodra dit is gebeurd. Dit is een vangnet om de profielupdates veilig te stellen als er een pagina-refresh zou zijn voordat het profiel is geupdate.

Tot einde sessie

BCTempID

Bezochte website

Cookie om te testen of browser cookies accepteert. Slaat verder geen data op.

1 minuut

_chartbeat2

Bezochte website

Chartbeat: registreert of een bezoeker de website eerder heeft bezocht

Onbeperkt

_SUPERFLY_nosample

Bezochte website

Chartbeat: registreert of de gebruikerslimiet is overschreden

1 uur


Browserinstellingen

Als je helemaal niet wilt dat websites opjouw computer cookies plaatsen, dan kun je je browserinstellingen aanpassenzodat je een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kunje de instellingen dusdanig aanpassen dat je browser alle cookies of alleen decookies van derde partijen weigert. Ook kun je je cookies die al zijn geplaatstverwijderen. Let erop dat je de instellingen apart voor elke browser encomputer die je gebruikt moet aanpassen.

Wees je ervan bewust dat als je geen cookieswilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Hetkan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je bepaaldewebsites helemaal niet meer kunt zien. Daarnaast betekent het weigeren vancookies ook niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt. De advertentieszijn dan alleen niet meer toegesneden op jouw interesses en worden vakerherhaald.

Hoe je je instellingen kunt aanpassen,verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser,of klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van jebrowser te gaan.

·        Chrome

·        Firefox

·        Internet Explorer 7 en 8

·        Internet Explorer 9

·        Safari

·        Opera

Cookiesverwijderen

Cookies verwijderen in Internet Explorer

Ga naar het menu Extra > Internetopties> tab Algemeen. Klik onder Browsegeschiedenis op Verwijderen. Je wiltmisschien niet alles verwijderen. Zorg dat in ieder geval Cookies aangevinktstaat en klik op Verwijderen.

Cookies verwijderen in Firefox

Ga naar Extra > Opties > tab Privacy.Klik op Uw recente geschiedenis wissen. Onder Details kun je aangeven wat jeprecies wilt wissen. Vink in ieder geval Cookies aan. Je kunt ook aangeven hoeoud de cookies moeten zijn. Kies hier Alles.

Cookies verwijderen in Chrome

Klik op het icoontje met 3 lijntjes rechtsbovenin. Klik op Extra > Browsegegevens wissen... Zorg in ieder geval dat‘Cookies en andere site- en plug-ingegevens verwijderen’ aangevinkt staat. Jekunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Kies hier Alles. 

Wijzigingenvan dit Privacy Statement

Saint-Gobain Gyproc Nederland behoudt hetrecht om deze Privacy Statement te wijzigen. Saint-Gobain Gyproc Nederland zalde notificatie verzorgen aangaande de materiële wijzigingen van dit PrivacyStatement middels de Bedrijfswebsites on op zijn minst dertig (30) werkdagenvoorafgaand aan de activatie van deze wijzingen.

Disclaimerwebsite

1.         Indeze disclaimer wordt verstaan onder:

-       de eigenaar: de eigenaar van de website;

-       gebruik(en): alle denkbare handelingen;

-       u: de gebruiker (bezoeker) van de website; - de content: alle in dewebsite aanwezige inhoud;

2.         Hetonderstaande is van toepassing op de pagina’s die u thans bekijkt. Door depagina te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.

3.         Decontent is door Gyproc met de grootst mogelijk zorg samengesteld, doch, Gyprocaanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de mogelijke onjuistheden vanhet getoonde.

4.         Gyprocis niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppeldebestanden en/of website waarnaar wordt verwezen.

5.         Ongeautoriseerdof oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op deintellectuele rechten van Gyproc.

6.         Toestemmingtot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijktoegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan Gyproc te worden verzocht.

Disclaimer e-mailverkeer Saint-Gobain GyprocNederland

Alle informatie verzonden door middel vane-mailberichten vanaf @gyproc.nl of @saint-gobain.com extensies, is uitsluitendbestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dande geadresseerde(n) is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging,verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niettoegestaan. Saint-Gobain Gyproc Nederland staat niet in voor de juiste envolledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voortijdige ontvangst daarvan.

Contact

Vragen aangaande dit Privacy Statement,cookies, disclaimer of de gegevensverwerking van de Bedrijfswebsites dienengericht te worden aan Saint-Gobain Gyproc Nederland:

Saint-Gobain Saint-GobainGyproc Nederland b.v.
E-mail:info@gyproc.nl
Tel : +31 (0)347 325 100