Geluidsisolatie

Uit diverse milieu- en omgevingsonderzoeken blijkt dat geluidsoverlast één van de belangrijkste hinderfactoren voor mensen is. Daarnaast worden allerlei fysieke aandoeningen, stress en vroegtijdig overlijden in relatie gebracht met overmatige geluidbelasting op de mens. Vooral in dichtbevolkte gebieden en in de buurt van verkeersaders ondervinden mensen sterke hinder.

In Nederland wordt in 75% van alle geschakelde woningen geluid van de buren waargenomen. Ongeveer 1/3 van alle huishoudens ervaart van dit geluid een bepaalde mate van overlast. In 13% is dit zelfs ernstige overlast.

Vanuit geluidproductie bekeken geldt dat maar liefst 95% van de mensen aangeeft rekening te houden met de eigen geluidproductie door een “gebrek aan” geluidsisolatie. Dit houdt dus een beperking van het eigen vrije handelen in.*

Richtlijnen voor geluidsisolatie van wanden per toepassingsgebied

Gyproc helpt u bij het vinden van de juiste geluidsisolatie per toepassingsgebied. In onderstaande tabel staat per toepassingsgebied de door Gyproc geadviseerde geluidsisolatiewaarde weergegeven. Hierbij onderscheiden we drie niveaus:

  • ‘Standaard’ is de minimale geluidsisolatiewaarde die Gyproc adviseert.
  • ‘Comfort’ is het verhoogde niveau waarbij het geluidscomfort in de ruimte aanzienlijk wordt verbeterd.
  • ‘Superieur’ is het hoogste geluidsisolatieniveau waarbij een optimale leef- en werkomgeving wordt gecreëerd.De geluidsisolatie in de praktijk (R’w) wordt door specifieke omstandigheden van het project beïnvloed. Geluid kan zich bijvoorbeeld ook via flankerende geluidsoverdracht en als omloopgeluid naar de andere ruimte verplaatsen. Bij de advieswaarden in de tabel is rekening gehouden met een veel voorkomend praktijkverlies van 5 dB.

Voor projectgericht advies met betrekking tot geluidsisolatiewaarden en overige eigenschappen van Gyproc systemen kunt u contact opnemen met de Gyproc helpdesk, tel. nr. 0347-325 165 of per e-mail helpdesk@gyproc.nl.

* Bronnen:

  • Europese studie “Soundinsulation in housing construction” door Hon.-Prof. Dipl.-ing. Dr J. Lang te TU Wenen, 2006
  • WHO rapportage “Burden of disease from environmental noise”, door WHO regional office for Europe, 2011