Gyproc klassen van stootvastheid

Gyproc heeft de stootvastheid van haar wandsystemen onderverdeeld in zes klassen. Hoe hoger de klasse, hoe hoger de stootvastheid van het systeem. Hierbij is klasse 6 de hoogste klasse.

De term stootvastheid is opgebouwd uit twee belangrijke mechanische eigenschappen van de wand: De ‘oppervlakte hardheid’ en ‘buigsterkte’. De oppervlakte hardheid heeft betrekking op de hardheid van de buitenste beplating. De buigsterkte heeft betrekking op de weerstand tegen doorbuiging van de beplating tussen de Gyproc profielen.

De ‘oppervlakte hardheid’ en ‘buigsterkte’ voor alle Gyproc wandtypen zijn weergegeven in de onderstaand tabel. De vermenigvuldiging van de beoordeling op beide aspecten leidt uiteindelijk tot de klassenindeling voor stootvastheid.

Gyproc klassen van stootvastheid