Gyproc Brandboek 4e editie

De 4e editie van het Brandboek bevat onze nieuwste brandwerende oplossingen. "Ideaal naslagwerk voor professionals in de bouwsector die brandveilig willen bouwen."

Het Brandboek is een onmisbaar naslagwerk voor iedere professional in de bouwsector en is opgesteld voor iedereen die professioneel wil werken met Gyproc brandwerende systemen en producten. 
Brandwerend bekleden van wanden, plafonds, staalconstructies en andere bouwkundige constructies in de binnenafbouw is onze expertise. 

Ons gehele assortiment voldoet aan de Nederlandse normen en eisen. In het Gyproc Brandboek vindt u vele verwerkingsvoorbeelden, duidelijke detailtekeningen, de relevante eisen uit het Bouwbesluit en heldere beschrijvingen hoe u met de Gyproc systemen voor praktisch elke situatie een brandveilige oplossing kunt realiseren.

KOMO-attest 40067/18

Gyproc Brandboek - 4e editie Download

De 4e editie bevat onze nieuwste kokervormige staalbekleding. De oplossingen voor het brandwerend bekleden van draagconstructies zijn geoptimaliseerd, waardoor er nu in veel gevallen dunnere platen kunnen worden gebruikt. 
Alle brandwerende constructies voor compartimentering zijn ongewijzigd, evenals de oplossing voor brandoverslag via dakconstructies (vlamscherm).

De belangrijkste wijzigingen op een rij voor enkele beplating:

  • De Glasroc F wigklossen zijn nu 20 mm dik.
  • Grotere  h.o.h. afstand van de wigklossen.
  • De naden van de Glasroc F beplating lopen door.
  • De nieten zijn gelijk voor zowel de bevestiging op de wigklos als de haakse bevestiging.
  • De benodigde Glasroc F diktes zijn in bijna alle gevallen dunner dan voorheen.
Werken aan de wensen van morgen

Meer over Saint-Gobain Gyproc Nederland

De wereld om ons heen verandert constant en daarmee ook ons woon-, werk-, en leefomgeving. Eisen worden hoger en inrichting verandert. Samen bouwen we aan levensloopbestendige binnenruimtes met lichtgewicht systemen en afbouwconcepten.

Lees verder