20 minutes min

Privacyverklaring, cookieverklaring en disclaimer

“Gyproc Nederland”, "Saint-Gobain Construction Products B.V." of het “Bedrijf” is toegewijd aan het beschermen van uw persoonsgegevens. Dit Privacy Statement beschrijft de gegevensafhandeling van Gyproc Nederland. In de volgende alinea’s stellen we u graag op de hoogte van onze privacy- en cookie policy.

Privacy beleid van Gyproc Nederland

Betrokken websites

Dit Privacy Statement betreft de gegevensafhandeling van de Websites en Applicaties die naar dit Privacy Statement verwijzen: https://www.gyproc.nl en haar subdomeinen (collectief naar verwezen als “Websites van Gyproc Nederland ”, “Saint-Gobain” of “De Bedrijfswebsites”). Toepassingen kunnen door Gyproc Nederland en derde partijen worden geplaatst. Als toepassingen door Gyproc Nederland worden gepubliceerd, is dit Privacy Statement van toepassing. Wanneer toepassingen van derde partijen worden gepubliceerd, zijn de Privacy Statements van de derde partijen van toepassing en is dit Privacy Statement niet van toepassing. De Websites van Gyproc Nederland kunnen verwijzingen bevatten naar andere Websites. Gyproc Nederland is niet verantwoordelijk voor de gegevensafhandeling of de inhoud van dergelijke andere websites. Gyproc Nederland raadt u aan om de Privacy Statements van de andere websites door te nemen, zodat u hun gegevensafhandeling begrijpt.

 

Het verzamelen van persoonsgegevens

Gyproc Nederland biedt een variëteit aan diensten aan waar collectief naar verwezen wordt als "Dienst" of "Service". Gyproc Nederland verzamelt gegevens van individuen die "De Bedrijfswebsites" (bezoekers) bezoeken en individuen die zich via een inlog identificeren om een "Dienst" te gebruiken (gebruikers). Wanneer u over de Bedrijfswebsites navigeert, mag Gyproc Nederland ook gegevens verzamelen door middel van de algemeen geaccepteerde gegevens verzamelgereedschappen, zoals cookies en web-bakens (“website navigatie gegevens”). Website navigatie gegevens omvat gegevens over uw webbrowser (zoals browser type en browsertaal), uw Internet Protocol (“IP”) adres, en de acties die u uitvoert op de Bedrijfswebsites (zoals bekeken webpagina's en aangeklikte links).

 

Gebruik van verzamelde informatie

Het Bedrijf gebruikt gegevens over Gyproc Nederland Klanten om de gevraagde diensten ten uitvoer te brengen. Bijvoorbeeld, wanneer u een contactformulier invult, zal Het Bedrijf de aangeleverde gegevens gebruiken om u te benaderen over uw getoonde interesse in de Dienst. Het Bedrijf mag dan ook gegevens over Gyproc Nederland Klanten voor marketing doeleinden inzetten. Bijvoorbeeld, het Bedrijf mag door u aangeleverde gegevens gebruiken om u te benaderen en uw interesse in Gyproc Nederland en de Dienst verder te bespreken en om u gegevens toe te zenden aangaande het Bedrijf en haar Partners, waaronder gegevens over aanbiedingen of evenementen. Gyproc Nederland gebruikt website navigatie gegevens om de Bedrijfswebsites te beheren en te verbeteren. Het Bedrijf mag de website navigatie gegevens in combinatie met Gegevens over Gyproc Nederland Klanten ook inzetten om gepersonaliseerde gegevens over het Bedrijf aan te bieden.

 

Het opslaan van verzamelde gegevens

Gyproc Nederland bewaart uw persoonsgegevens gedurende een periode die nodig is om het doel te bereiken waarvoor die informatie verzameld wordt en om de verplichtingen in het kader van de Nederlandse wet te vervullen. Uitgezonderd specifieke gevallen wordt deze periode gespecificeerd op het moment dat de informatie wordt verzameld. Gyproc Nederland houdt persoonsgegevens niet langer dan nodig bij in een identificeerbaar formaat.

 

Delen van verzamelde informatie

Gyproc Nederland zal op geen enkele manier gegevens verspreiden die zijn verzameld in de Bedrijfswebsites. Uitgezonderd met de medewerkers van het Bedrijf, zodat deze medewerkers om de kwaliteit van de Bedrijfswebsites te waarborgen. Gyproc Nederland verkoopt, verhuurt of ruilt geen persoonlijk identificeerbare gegevens met derde partijen.

 

Uw rechten

In het kader van de toepasselijke wet en onder bepaalde vrijstellingen, beperkingen of omstandigheden hebt u het recht:

 • om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens;
 • om uw persoonsgegevens te corrigeren, te wijzigen en bij te werken;
 • om uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken;
 • om uw toestemming in te trekken;
 • om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor geautomatiseerde beslissingen die voor u gemaakt worden;
 • om te vragen naar uw persoonsgegevens in een gestructureerd gegevensbestand naar u of naar een andere dienstverlener door te sturen indien dit technisch mogelijk is (overdraagbaarheid van gegevens);
 • om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit en om een juridische beslissing uit te lokken.

Deze rechten kunnen uitgeoefend worden mits schriftelijk verzoek verstuurd naar de contactgegevens die u verschaft worden op het moment van de gegevensverzameling. U zult binnen een redelijke termijn een antwoord ontvangen, in overeenstemming met de toepasselijke regels.

 

Wijzigingen van dit Privacy Statement

Gyproc Nederland behoudt het recht om deze Privacy Statement te wijzigen. Saint-Gobain Gyproc Nederland zal de notificatie verzorgen aangaande de materiële wijzigingen van dit Privacy Statement middels de Bedrijfswebsites on op zijn minst dertig (30) werkdagen voorafgaand aan de activatie van deze wijzingen.

Gyproc Nederland cookie policy

Gyproc Nederland gebruikt algemeen geaccepteerde gegevens verzamelgereedschappen, zoals cookies en Web bakens, om gegevens te verzamelen terwijl u over de Bedrijfswebsites navigeert (“Website Navigatie Gegevens”). Dit onderdeel beschrijft de diverse types van Website Navigatie Gegevens die het Bedrijf mag verzamelen en hoe het Bedrijf deze informatie mag gebruiken.

Hoe werken cookies?

Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Bekendste voorbeelden van dit soort technieken zijn cookies en scripts (hierna samen te noemen “cookies”). Cookies kunnen worden gebruikt door websitehouders of door derde partijen – adverteerders bijvoorbeeld – die communiceren via de website die jij bezoekt. Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Cookies kunnen dus niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties. Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij continu te meten met behulp van de software van SalesForce, HotJar, SEMRush, Online Succes en Google 360. Hiervoor gebruiken wij cookies, tags/beacons en JavaScript, zodat wij de browser kunnen herkennen en op die manier het aantal bezoekers aan onze websites kunnen meten. Beacons en tags zijn synoniemen. Tags worden gebruikt om bezoek en gebruik van een website te kunnen laten meten. JavaScript zorgt ervoor dat metingen niet gecached kunnen worden zodat we een herhaalde page-view kunnen tellen. Daarnaast wordt JavaScript ook gebruikt voor technische metingen om te meten welke plug-ins populair zijn, hiermee worden beslissingen genomen of een videospeler Flash, Silverlight of HTML5 moet ondersteunen. Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina's bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. De statistieken en overige rapportages kunnen wij niet herleiden tot personen. Wij vinden het van groot belang dat je weet welke cookies onze websites inzetten en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag én jouw privacy én de gebruiksvriendelijkheid van onze websites zoveel mogelijk waarborgen. Hieronder lees je meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze websites en voor welke doeleinden.

 

Cookies van Gyproc Nederland

Saint-Gobain plaatst specifieke cookies om het gebruiksgemak voor bezoekers te vergroten. Ze helpen in functionaliteit en zijn bedoeld om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de websites. Hiermee kan de bezochte website zo gebruiksvriendelijke en interessant mogelijk gemaakt worden voor de bezoeker. Hierbij worden geen gegevens verzameld die gebruikt kunnen worden om individuele gebruikers te volgen. Gyproc Nederland gebruikt cookies om interacties met de Bedrijfswebsites eenvoudig en betekenisvol te maken. Wanneer u een bezoek brengt aan één van de Bedrijfswebsites, zullen de Gyproc Nederland servers een cookie naar uw computer zenden. Op zichzelf staand zullen cookies u nooit persoonlijk identificeren. Ze herkennen alleen maar uw webbrowser. Tenzij u ervoor kiest om uzelf bekend te maken aan Gyproc Nederland; door te reageren op een aanbieding, het aanmaken van een account, of het invullen van een webformulier (zoals een contactformulier), blijft u anoniem voor het Bedrijf. Er zijn twee types cookies: sessie-gebaseerd en persistent-gebaseerd. Sessie cookies bestaan alleen gedurende één sessie. Ze verdwijnen van uw computer wanneer u de browser software afsluit of uw computer uitzet. Persistente cookies blijven aanwezig op uw computer, nadat u uw browser heeft afgesloten of uw computer heeft uitgezet. Als u ervoor gekozen heeft om uzelf bekend te maken aan Gyproc Nederland, zal het Bedrijf gebruik maken van sessie cookies waarin versleutelde gegevens zijn opgenomen waarmee u uniek kan worden geïdentificeerd. Elke keer dat u zich aanmeldt bij de Dienst, zal er een sessie cookie met een versleuteld, uniek kenmerk dat aan uw account is gekoppeld, in uw browser worden geplaatst. Deze sessie cookies stellen het Bedrijf in staat om uw uniek te identificeren wanneer u aangemeld bent op de Dienst en om uw online transacties en verzoeken te verwerken. Sessie cookies zijn benodigd om de Dienst te kunnen gebruiken. Gyproc Nederland gebruikt persistente cookies die alleen het Bedrijf kan uitlezen en gebruiken om browsers te identificeren die de Bedrijfswebsite al eerder hebben bezocht. Wanneer u een Dienst aanschaft of het Bedrijf voorziet van additionele persoonlijke gegevens wordt er een uniek kenmerk aan u toegewezen. Dit unieke kenmerk wordt met een persistent cookie geassocieerd dat het Bedrijf in uw Webbrowser plaatst. Het Bedrijf gaat extra voorzichtig met de beveiliging en vertrouwelijkheid van de opgeslagen gegevens in persistente cookies om. Bijvoorbeeld, het Bedrijf slaat geen wachtwoorden op in persistente cookies. Als u de functionaliteit van uw Webbrowser om cookies te accepteren uitschakelt, bent u in staat om op de Bedrijfswebsites te navigeren, echter kunt u geen gebruik maken van de Dienst. Gyproc Nederland mag gegevens van sessie en persistente cookies in combinatie met Gegevens over Gyproc Nederland Klanten gebruiken om u te voorzien van informatie over het Bedrijf en de Dienst.

 

Advertentiecookies van Gyproc Nederland

Advertentie cookies worden geplaatst door mediabedrijven zoals Google en Facebook en kunnen worden ingezet voor het aanbieden advertenties. Door het accepteren van deze cookies kunnen persoonsgegevens zoals IP-adressen verkregen worden. Hiermee kan de gebruiker gevolgd worden op sites binnen en buiten het Gyproc Nederland netwerk. Social Media cookies maken het mogelijk om website inhoud te delen met je vrienden of in contact te komen met de makers. Echter zorgen deze cookies er tegelijkertijd voor dat Social Media netwerken als Facebook, jouw internetgedrag kan gebruiken voor commerciële doeleinden.

 

Geaffilieerde websites

De cookietoestemming geldt voor de volgende sites (inclusief subsites) van Saint-Gobain:

 

Webbakens

Gyproc Nederland gebruikt Webbakens alleen of in samenwerking met cookies om gegevens over het bezoek van de Bedrijfswebsites door Klanten en Bezoekers en de interactie met e-mails van het Bedrijf, te compileren. Webbakens zijn duidelijke elektronische afbeeldingen welke bepaalde types van gegevens op uw computer kunnen erkennen, zoals cookies, wanneer u een specifieke Website (gekoppeld aan het baken) bekeken heeft, en een beschrijving van een Website gekoppeld aan het Webbaken. Bijvoorbeeld, Gyproc Nederland mag Webbakens plaatsen in marketing e-mails die u doorverwijzen naar de Bedrijfswebsites. Gyproc Nederland gebruikt Webbakens om de Bedrijfswebsite te beheren en Bedrijfswebsites en email communicatie te verbeteren. Gyproc Nederland mag gegevens van de Webbakens in combinatie met Gegevens over Gyproc Nederland Klanten gebruiken om u van gegevens over het Bedrijf en de Dienst te voorzien.

 

IP Adressen

Wanneer u de Bedrijfswebsites van Gyproc Nederland bezoekt, verzamelt het Bedrijf uw Internet Protocol (“IP”) adressen om niet persoonlijk identificeerbare gegevens te traceren en te aggregeren. Bijvoorbeeld, Saint-Gobain Gyproc Nederland gebruikt IP adressen om regio's te monitoren waarvandaan Klanten en Bezoekers op de Bedrijfswebsites navigeren. Gyproc Nederland verzamelt tevens IP-adressen van Klanten wanneer zij zich aanmelden bij de Dienst als onderdeel van de “Identiteitsbevestiging” en “IP Reeks Restricties” beveiligingsfuncties.

 

Beveiliging

Gyproc Nederland maakt gebruik van robuuste beveiligingsmaatregelen om Klantgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, het behouden van het niveau van accuraatheid van gegevens, en maatregelen die het juiste gebruik van Klantgegevens bewerkstelligen. Wanneer de Dienst wordt gebruikt, zal Secure Socket Layer (“SSL”) technologie de Klantgegevens beschermen door middel van zowel server authenticatie en gegevensencryptie. Deze technologieën dragen bij aan de veiligheid van de Klantgegevens, en dat deze gegevens alleen aan de Klant beschikbaar worden gesteld waaraan deze gegevens toebehoren en aan degenen aan wie de Klant toestemming heeft gegeven deze gegevens te gebruiken. Gyproc Nederland maakt tevens gebruik van geavanceerde beveiligingsmethodieken gebaseerd op dynamische gegevens en gecodeerde sessie identificatie, en het Bedrijf host haar Websites in een veilige serveromgeving dat gebruik maakt van firewalls of andere geavanceerde technologie die interferentie of toegang door indringers van buiten voorkomt. Gyproc Nederland biedt tevens verhoogde beveiligingsfuncties binnen de Dienst aan welke Klanten toestaat om veiligheidsinstellingen zo in te stellen op het niveau dat zij nodig achten. Omdat het Bedrijf de Dienst gebruikt om Gegevens over Gyproc Nederland Klanten te onderhouden, zijn deze gegevens op dezelfde manier beschermd als hierboven beschreven voor wat betreft Klantgegevens.

 

Webstatistieken

Cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij continu te meten met behulp van de software van Mailchimp, Hootsuite, Marketo, Pardot en Google 360 hoeveel bezoekers er op onze website komen en welke onderdelen van de website het meest bekeken worden. Hiervoor gebruiken wij cookies. Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina's bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. De statistieken en overige rapportages kunnen wij niet herleiden tot personen. Wij gebruiken cookies voor:

 • het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s;
 • het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s;
 • het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt;
 • het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven;
 • het optimaliseren van de website.

 

Functioneel

De websites van Gyproc Nederland gebruiken cookies om er voor te zorgen dat onze websites naar behoren werken. Zo gebruiken wij cookies voor:

 • het onthouden van informatie die je invult op de verschillende pagina’s, zodat je niet steeds al je gegevens opnieuw hoeft in te vullen;
 • het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als er een lange enquête wordt ingevuld of als je veel gegevens moet invullen bij een online bestelling;
 • het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.;
 • het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste buffergrootte en de resolutiegegevens van je scherm;
 • het uitlezen van je browserinstellingen om onze website optimaal op je beeldscherm te kunnen weergeven;
 • het opsporen van misbruik van onze website en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren;
 • het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft;
 • het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat je die niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren;
 • het mogelijk maken om te reageren op onze websites.

 

Social-media-cookies

Cookies om de inhoud van onze website te delen via social media. De artikelen en video’s die je op onze website bekijkt, kun je door middel van buttons delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media cookies van de social media partijen, zodat deze je herkennen op het moment dat je een artikel of video wilt delen. Deze cookies maken het dus mogelijk dat:

 • ingelogde gebruikers van geselecteerde social media bepaalde inhoud van onze website direct kunnen delen.

Een lijst met de social-media-cookies die wij gebruiken:

Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij ook naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven; zie de links hieronder. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. De websites van Gyproc Nederland hebben daar geen invloed op.

 • Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • LinkedIn
 • Twitter
 • Pinterest

Advertentiecookies

Via deze advertenties kunnen door verschillende partijen cookies worden geplaatst en vervolgens uitgelezen. Het betreft cookies van de adverteerders zelf, door hen ingeschakelde advertentienetwerken en technologiepartners zoals advertentienetwerken, adverteerders en advertentie plaatsende websites of apps. Middels deze cookies kunnen persoonsgegevens worden vergaard zoals het IP-adres, de locatie en het internetgedrag van de gebruiker. Op grond van deze gegevens is het mogelijk om de gebruiker een op zijn profiel en interesses afgestemde advertentie te tonen en bijvoorbeeld te voorkomen dat steeds dezelfde advertentie wordt getoond.

 

Werking advertentienetwerk

Hieronder is een lijst opgenomen van de partijen die advertentiecookies plaatsen en nadere informatie over de cookies. Deze lijst wordt periodiek bijgewerkt en betreft per definitie een momentopname, omdat de plaatsing van online advertenties, zowel voor wat betreft technologie als spelers, een dynamisch proces is. Dit maakt het onmogelijk om een uitputtende en volledig up-to-date lijst beschikbaar te stellen.

De website van Gyproc Nederland gebruikt de onderstaande advertentienetwerken en ad-serving-systemen (advertentie plaatsende geautomatiseerde systemen). De DSP’s die op deze platforms zijn aangesloten zijn hieronder weergegeven. Klik op het betreffende naam om de privacy-verklaring van deze partij te bekijken.

NB: de lijsten hieronder zijn een momentopname. Vanwege het dynamische karakter van internet en de vele partijen waarmee wij in wisselende samenstelling samenwerken, kunnen wij geen garanties geven op de volledigheid hiervan of de volledigheid van bestaande overeenkomsten met de verschillende netwerken. Wij doen ons best om deze lijst zo goed mogelijk bij te houden en aan te vullen. Advertentienetwerken en ad-serving systemen:

 • Google
 • Facebook/Instagram
 • LinkedIn
 • Twitter
 • Pinterest

De cookies maken het mogelijk dat:

 • Er profielen worden opgebouwd van bezoekers die worden gebruikt om Gyproc Nederland advertenties te tonen die zijn afgestemd op jouw internetgedrag en/of profiel en interesses en voor verdere profilering.
 • Er kan worden bijgehouden welke advertenties je al hebt gezien om zo te voorkomen dat je steeds dezelfde advertentie te zien krijgt.
 • Er kan worden bijgehouden hoeveel unieke bezoekers op de advertentie klikken.

Als dergelijke cookies niet worden gebruikt kun je overigens nog steeds advertenties te zien krijgen.

Cookies die onder meer gebruikt kunnen worden op de websites van de Saint-Gobain Gyproc Nederland zijn hieronder weergegeven. Ook hier kan er vanwege het dynamische karakter van internet en de wisselende partijen geen sprake zijn van een volledig overzicht.

 

Tracking cookies

 

Overige / onvoorzien cookies

In deze categorie staan cookies, die niet in een van de andere categorieën van cookies te plaatsen zijn. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om cookies die op een deel van de sites binnen Saint-Gobain worden gebruikt om het sitebezoek te vergemakkelijken en de gebruikservaring te verbeteren. Een voorbeeld hiervan zijn de cookies die door sommige omroepen worden ingeschakeld om eigen webanalyses te maken en sites te optimaliseren. Ook kan deze categorie cookies bevatten die niet direct afkomstig zijn van advertentie- of social medianetwerken, maar wel tracking en profiling karakteristieken hebben. Naast de analytische cookies waarvoor op grond van de Telecommunicatiewet geen toestemming is vereist, gebruiken verschillende sites webanalysecookies die wel zijn uit te schakelen via een opt-out (e-mailbrieven), omdat hierbij mogelijk persoonsgegevens worden verwerkt. Van de informatie die met behulp van deze cookies wordt verzameld kunnen statistieken worden gemaakt. Deze statistieken geven inzicht aan social media, advertentie- en overige netwerken, in hoe vaak de webpagina's bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor is Saint-Gobain in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Deze analytische cookies van sites worden, net als cookies uit de categorie 'analytische cookies' gebruikt voor:

 • het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s;
 • het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s;
 • het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt;
 • het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven het optimaliseren van de website.

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat diensten die door ons worden ingeschakeld andere cookies plaatsen via onze websites worden geplaatst dan in de overzichten zijn vermeld. Mocht je op deze website cookies vanuit Gyproc Nederland tegenkomen die niet zijn onder te brengen in één van de overige categorieën, laat het ons dan weten.

 

Browserinstellingen

Als je helemaal niet wilt dat websites op jouw computer cookies plaatsen, dan kun je je browserinstellingen aanpassen zodat je een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kun je de instellingen dusdanig aanpassen dat je browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kun je je cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat je de instellingen apart voor elke browser en computer die je gebruikt moet aanpassen.

Wees je ervan bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je bepaalde websites helemaal niet meer kunt zien. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op jouw interesses en worden vaker herhaald.

Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser, of klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van je browser te gaan.

 • Chrome
 • Firefox
 • Internet Explorer 7 en 8
 • Internet Explorer 9
 • Safari
 • Opera

 

Cookies verwijderen

Cookies verwijderen in Internet Explorer

Ga naar het menu Extra > Internetopties > tab Algemeen. Klik onder Browsegeschiedenis op Verwijderen. Je wilt misschien niet alles verwijderen. Zorg dat in ieder geval Cookies aangevinkt staat en klik op Verwijderen.

Cookies verwijderen in Firefox

Ga naar Extra > Opties > tab Privacy. Klik op Uw recente geschiedenis wissen. Onder Details kun je aangeven wat je precies wilt wissen. Vink in ieder geval Cookies aan. Je kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Kies hier Alles.

Cookies verwijderen in Chrome

Klik op het icoontje met 3 lijntjes rechts bovenin. Klik op Extra > Browsegegevens wissen... Zorg in ieder geval dat ‘Cookies en andere site- en plug-ingegevens verwijderen’ aangevinkt staat. Je kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Kies hier Alles.

Cookielijst

Disclaimer

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 • de eigenaar: de eigenaar van de website;
 • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
 • u: de gebruiker (bezoeker) van de website; - de content: alle in de website aanwezige inhoud;

2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.

3. De content is door Gyproc met de grootst mogelijk zorg samengesteld, doch, Gyproc aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de mogelijke onjuistheden van het getoonde.

4. Gyproc is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of website waarnaar wordt verwezen.

5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op de intellectuele rechten van Gyproc.

6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan Gyproc te worden verzocht.

 

Disclaimer e-mailverkeer Gyproc Nederland

Alle informatie verzonden door middel van e-mailberichten vanaf @gyproc.nl of @saint-gobain.com extensies, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Gyproc Nederland staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

 

Contact

Vragen aangaande dit Privacy Statement, cookies, disclaimer of de gegevensverwerking van de Bedrijfswebsites dienen gericht te worden aan Gyproc Nederland:

Gyproc Nederland
t.a.v. Geoffrey Vercauteren
E-mail: privacycontact.Benelux@saint-gobain.com
Tel : +31 (0)347 325 100

Copyright

Copyright

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Saint-Gobain.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Saint-Gobain, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Posted on 01.02.2023 - updated on: 29.08.2023