Afbouwer heeft dagtaak aan leren omdenken van aannemer

Zo langzamerhand begint het traditionele denken in de bouw te veranderen. Afbouwbedrijf Kwakman uit Volendam heeft er bijna een dagtaak aan om aannemers ervan te overtuigen dat een binnenwand opgebouwd uit Gyproc HABITO® gipsplaten toch echt betere prestaties levert dan binnenwanden van cellenbeton of andere blokken. Kwakman verwerkt HABITO® in een eigen Maatwand Metal Stud bouwsysteem en levert hiermee wanden-op-maat.

“Het verwerken van binnenwanden bestaande uit cellenbeton of andere blokken is nog steeds een soort standaard. Dat is meer op traditie dan op rationele overwegingen gestoeld”, stelt Jaap Buijs in zijn betoog. Buijs is als directeur van Kwakman Groep nauw betrokken bij de ontwikkeling van het Maatwand bouwsysteem, waar Habito een belangrijke pijler van is. Kwakman raakte als afbouwer betrokken bij het project Terwijde in Utrecht; de bouw van een tweetal appartementencomplexen Waterblok en Parkblok bestaande uit respectievelijk 35 en 45 woningen, een opdracht van Lunee Vastgoed.

“Om de bouwsnelheid te optimaliseren maakt hoofd-aannemer Plegt-Vos voor de ontwikkeling van haar projecten gebruik van een zogenoemde elementenbibliotheek. Onderdelen uit deze bibliotheek heeft de aannemer afgestemd op haar bouwpartners. Uit het oogpunt van efficiency wilde Plegt-Vos in het project Terwijde prefab badkamers gaan toepassen, maar daarnaast traditionele binnenwanden van cellenbeton bouwen. Dit paste ons inziens niet bij het idee en het gedachtegoed die de aannemer voor ogen had. Als afbouwbedrijf hebben we inmiddels al veel ervaring met de HABITO® Metal Stud wanden en deze optie in ons Maatwand systeem voorgelegd aan de aannemer”, vertelt Buijs over de presentatie deze nieuwe manier van binnenwanden bouwen.

Reduceren logistieke bewegingen

Aannemer Plegt-Vos was direct enthousiast om van het project Terwijde hiervoor een pilotproject te maken. “Vooral het reduceren van de logistieke bewegingen trok de aannemer over de streep”, licht Buijs toe. Buijs stelt dat aannemers over het algemeen moeten gaan omdenken. Aan de voorzijde denkt men minder duur uit te zijn met de traditionele blokken, maar door de tijdwinst tijdens het proces wordt er op het eind winst geboekt.

“Het bouwen met traditionele wanden lijkt misschien goedkoper, maar dergelijke wanden kosten veel handelingen, vergen vaak dubbel werk, hebben een hogere volumieke massa, leggen een relatief groot tijdsbeslag op de afbouw en leveren bij het stukadoren veel bouwvocht en bij het naderhand infrezen van de leidingen veel afval op, dat vervolgens weer moet worden afgevoerd. Én ze zorgen ook nog eens een hogere geluidsisolatie. Met al deze aspecten heb je de winst van het goedkopere product aan het eind ruimschoots opgesoupeerd,” legt Buijs uit.

“Vanuit Kwakman wordt er in de engineeringsfase door middel van een 3D BIM model alles op de millimeter nauwkeurig uitgewerkt. Hierin wordt rekening gehouden met de volgorde van bouwen en een juiste pallet stapeling. Vervolgens wordt dit op maat op een pallet geproduceerd door Saint-Gobain Gyproc Nederland en just-in-time naar de bouw gestuurd. Het op maat aanleveren van de producten verhoogt de kwaliteit doordat de montage vereenvoudigt en de kans op faalkosten vermindert,” voegt Buijs nog toe.

Gebruiker klaarstomen

Buijs is van mening dat niet alleen de aannemer maar ook de gebruiker nog moet worden klaargestoomd voor deze nieuwe ontwikkeling voor binnenwanden. “De gebruiker weet niet beter. Als hij op een muur klopt, wil hij een muur horen en een muur is opgebouwd uit steenachtig materiaal, is de visie. Dat een binnenwand opgebouwd uit het Habito Metal Stud systeem dezelfde of zelfs betere prestaties biedt, is bij de gebruiker veelal niet bekend. Voor ons als afbouwer ligt er de taak om de aannemers voor te lichten en te overtuigen, maar voor de aannemers ligt er de taak om de gebruiker van de juiste informatie te voorzien. De huidige binnenwanden, die zijn opgebouwd met een HABITO® Metal Stud systeem bieden een enorm wooncomfort.”

Buijs doelt daarbij op de hoge geluidsprestatie van de wanden, maar ook de strakke aansluitingen en strakke afwerking. “Bij een traditionele wand wordt er gestuct en behangklaar opgeleverd. De gebruiker wil vaak een sausklare wand. Dit houdt in dat er achteraf nog weer een extra handeling nodig is om de wanden strak en vlak te maken. Dat is met dit systeem allemaal niet meer nodig. Ook voor het ophangen van schilderijen, tv’s of andere apparatuur zijn geen bijzondere handelingen nodig. Alles kan eenvoudig aan de HABITO® Metal Stud wand worden gemonteerd. En de HABITO® wand is ook nog eens extreem stootvast.”

Maatwand systeem

Afbouwbedrijf Kwakman verwerkt HABITO® in een eigen Maatwand systeem. “Wij hadden het idee om de Metal Stud onderdelen en de gipsplaten niet alleen met een vaste maatvoering aan te leveren. Deze moeten dan nog in het werk op maat moeten worden gezaagd. Wij wilden een systeem dat alles vanaf de fabriek al op maat is gemaakt en als een compleet bouwpakket op de bouwplaats zou kunnen worden aangeleverd,” vertelt Buijs.

“Wij troffen in fabrikant Gyproc de welwillendheid om de markt te veranderen én om in onze gedachte mee te gaan. Zij zijn bereid geweest om in een systeem te investeren, waarbij alles in de fabriek op maat wordt gemaakt en waarbij de pakketten zodanig kunnen worden aangeleverd dat alles al op de juiste volgorde ligt. Als Kwakman brengen wij dit als het Maatwand Metal Stud systeem op de markt. Wij hanteren daarmee de slogan: Maatwand: een nieuwe wand, een nieuwe norm.”

Publicatie door Hoegina de Boer op 18 dec 2018 in Cobouw
 

Werken aan de wensen van morgen

Meer over Saint-Gobain Gyproc Nederland

De wereld om ons heen verandert constant en daarmee ook ons woon-, werk-, en leefomgeving. Eisen worden hoger en inrichting verandert. Samen bouwen we aan levensloopbestendige binnenruimtes met lichtgewicht systemen en afbouwconcepten.

Lees verder