Afvoegen van randafsluitingen niet nodig

Het afvoegen van randafsluitingen ten behoeve van brandwerendheidseisen is niet nodig. Dat is de conclusie van een onderzoek dat de werkgroep techniek van de Nederlandse Branche Vereniging Gips (NBVG) heeft laten uitvoeren door onderzoeksbureau Efectis Nederland. Hiermee is een antwoord gevonden op zeer veel vragen uit de markt over de noodzakelijkheid van afvoegen in allerlei verschillende situaties.

Het NBVG onderzoek 

Voor het onderzoek heeft de werkgroep techniek samen met Efectis gekozen voor een ongeïsoleerde 100 mm dikke wand met dubbele 12,5 mm dikke beplating type A met diverse randafsluitingen. De bovenaansluiting is uitgevoerd in twee varianten:

  • 5 mm open zonder vulling.
  • 5 mm open voorzien van een niet-brandwerende elastische kit.

De onderaansluiting is uitgevoerd in twee varianten:

  • 5 mm open zonder vulling.
  • 5 mm open voorzien van een niet-brandwerende elastische kit.

De onderaansluiting is uitgevoerd in twee varianten: 

  • 10 mm open en afgedekt met een vuren houten plint van 12 x 55 mm.
  • 10 mm open zonder plint of opvulling.

Ten slotte is ook de zijaansluiting uitgevoerd in twee varianten: 

  • stotend gemonteerd zonder voegafwerking.
  • 5 mm open zonder opvulling.

Daarnaast is onderzocht wat de invloed is op de brandwerendheid van het niet voegen van de AK-naden en de schroefkoppen. Efectis Nederland heeft de volgende criteria gehanteerd: de vlamdichtheid, de thermische isolatie en de warmtestraling. Het eerste criterium heeft te maken met de eis dat er in de platen geen openingen mogen ontstaan door de vlammen. Het tweede criterium stelt de eis dat bij brand de temperatuurstijging aan de koude kant beperkt blijft tot 140 °C gemiddeld en/of 180 °C maximaal. Het criterium warmtestraling ten slotte stelt als eis dat de straling die van de niet belaste wandzijde afkomt maximaal 15 kW/m2 is, gemeten op 1 m afstand van de constructie. 

De resultaten

De resultaten van de test wijzen uit dat er vrijwel geen verschil is tussen beide eerstgenoemde criteria. De niet afgevoegde randafsluitingen hebben een vlamdichtheid en thermische isolatie van minstens 60 minuten. Hieruit kan worden geconcludeerd dat bij een brandwerendheid van 30 minuten (EI30) en 60 minuten (EI60) de randafsluitingen van de wanden niet gevoegd hoeven te worden om de gevraagde brandwerendheid te behalen. De open voeg aan de boven- en zijkant mag 5 mm zijn, aan de onderzijde mag de voeg 10 mm open zijn. Dit betekent dus dat in situaties waar kit vereist is vanwege akoestische en/of esthetische eisen er geen brandwerende kit meer gebruikt hoeft te worden. De vereiste brandwerendheid kan ook met een standaard acrylaatkit worden behaald.

NBVG

De Nederlandse Branche Vereniging Gips werd opgericht in 1995 en verenigt de fabrikanten van gipsproducten voor de Nederlandse markt voor Bouwmaterialen. Dit zijn de platenfabrikanten Saint-Gobain Gyproc Nederland uit Vianen, Knauf uit Utrecht, Siniat uit Delfzijl, Anhydritec uit Geertruidenberg, fabrikant van Gyvlon gietvloeren. Het hoofddoel van de branchevereniging is het bevorderen van de gipstoepassing in de bouw, waarbij het bewustzijn samen te werken voor de toepassing van een buitengewoon gezond en veilig bouwmateriaal centraal staat. De verschillende commissies van de NBVG, zoals de technische commissie en de milieucommissie, laten regelmatig onderzoek verrichten naar zaken die in de markt spelen. Ook worden publicaties uitgebracht over het bouwmateriaal gips en de toepassingen. De NBVG werkt samen met andere verenigingen en organisaties in den lande en is aangesloten bij de NVTB en de Europese branchevereniging EuroGypsum.

Werken aan de wensen van morgen

Meer over Saint-Gobain Gyproc Nederland

De wereld om ons heen verandert constant en daarmee ook ons woon-, werk-, en leefomgeving. Eisen worden hoger en inrichting verandert. Samen bouwen we aan levensloopbestendige binnenruimtes met lichtgewicht systemen en afbouwconcepten.

Lees verder