Het keurmerk is een bewijs dat is voldaan aan de uitgangspunten van Slimbouwen. Een commissie van deskundigen bepaalt of een product, concept, project of dienst scoort op flexibiliteit, reductie, efficiëntie en duurzaamheid. Deze vier uitgangspunten zijn eigenschappen die bijdragen aan een toekomstbestendige bouw, met hoge kwaliteit en waarde voor de eindgebruiker. Alleen die producten waarvan Slimbouwen gelooft dat ze de kracht hebben om bij te dragen aan het resetten van de bouw, en zo afscheid te nemen van oude tradities, krijgen het keurmerk toegekend. 

Door de introductie van haar keurmerk stimuleert Slimbouwen innovatie van onderaf in de bouwketen. Ze creëert hiermee een impuls voor de industrie. In de toekomst bouwen we niet langer, maar assembleren en installeren we Slimme projecten op basis van Slimbouwen producten en concepten. 

De jury licht de uitreiking van het SlimbouwenKeurmerk aan ‘Cable Stud’ toe: “Het product is flexibel te plaatsen en aan te passen gedurende de levensduur van het gebouw, zorgt voor een reductie van bouwmaterialen en het is zeer efficiënt aangezien de leidingen slechts in één arbeidsgang worden geplaatst.” 

De jury heeft ‘Comfortplafond’ het SlimbouwenKeurmerk uitgereikt op basis van een goede score op Reductie en Duurzaamheid. 

Werken aan de wensen van morgen

Meer over Saint-Gobain Gyproc Nederland

De wereld om ons heen verandert constant en daarmee ook ons woon-, werk-, en leefomgeving. Eisen worden hoger en inrichting verandert. Samen bouwen we aan levensloopbestendige binnenruimtes met lichtgewicht systemen en afbouwconcepten.

Lees verder