de Architect blikt terug: Innoveerkracht - 'Zorg voor later'

Op 27 november 2014 organiseerden Gyproc samen met een aantal partners voor de tweede maal het congres ‘Innoveerkracht’, met dit jaar als thema ‘Zorg voor later!’

In de Amsterdam Arena kwamen beslissers in de bouw samen om over maatschappelijke vraagstukken te praten die afzonderlijk niet te beantwoorden zijn. Krijgen mijn ouders een woning waar ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven? Woon ik in een energiezuinig huis? Hoe spelen we in op de verandering van eigendom en gebruik? Hoe gaan we om met de 'nieuwe' en duurzame economie? Trends die vragen om een flexibele  invulling van de woon-, werk- en leefomgeving en… om innoveerkracht.

Werken aan de wensen van morgen

Meer over Saint-Gobain Gyproc Nederland

De wereld om ons heen verandert constant en daarmee ook ons woon-, werk-, en leefomgeving. Eisen worden hoger en inrichting verandert. Samen bouwen we aan levensloopbestendige binnenruimtes met lichtgewicht systemen en afbouwconcepten.

Lees verder