Glasroc F staalbekleding nú volledig Europees onderbouwd

Met trots delen wij u mee dat onze Glasroc F staalbekleding nú volledig Europees onderbouwd is.
Hierdoor bent u er zeker van te ontwerpen en te bouwen volgens de eisen die gesteld zijn in het Bouwbesluit.

Vernieuwd KOMO-attest

Vanaf 1 april 2012 is het nieuwe Bouwbesluit ingegaan. Hierin staat beschreven dat het brandwerend bekleden van staalconstructies aangetoond dient te worden volgens de EN 13381-1 voor plafonds ter bescherming van staalconstructies en de EN 13381-4 voor kokervormige staalbekleding. De eisen van deze laatste norm zijn vervolgens verwerkt in de BRL 2880 ‘Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies’ d.d. 15-03-2004 en bijbehorend wijzigingsblad d.d. 02-01-2013. Wij hebben onze systemen voor het brandwerend beschermen van staalconstructies onderbouwd volgens bovenstaande normen. 

De resultaten vindt u in ons nieuwe KOMO-attest K40067/13 dat op 1 oktober 2013 door SKH is afgegeven.Tot 1 oktober 2013 kon u gebruik maken van ons KOMO-attest K40067/12. Het nieuwe KOMO-attest is per direct geldig en is in conceptvorm te downloaden. 

Optimalisatie bekledingssysteem

Wij hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om ons bekledingssysteem te optimaliseren. In het nieuwe KOMO-attest vindt u de nieuwe methode van kokervormig bekleden. De bekleding mag nú strak om de staalprofielen worden aangebracht op wigklossen en het toepassen van voegafdekkers is niet meer nodig. Daarnaast bestond er grote behoefte aan meerdere kritieke staaltemperaturen.In dit KOMO-attest treft u nu ook de bekledingsdiktes voor kritieke staaltemperaturen van 350 °C, 400 °C, 450 °C, 500 °C, 550 °C, 600 °C, 620 °C, 650 °C en 700 °C aan.

Gyproc Brandboek

De systemen in dit nieuwe KOMO-attest vervangen de systemen in het Gyproc Brandboek op pagina 102 t/m 127.

Advies

Op www.gyproc.nl vindt u altijd de meest actuele informatie.
Voor projectgericht advies kunt u contact opnemen met uw adviseur of de Gyproc helpdesk 0347-325165.

Werken aan de wensen van morgen

Meer over Saint-Gobain Gyproc Nederland

De wereld om ons heen verandert constant en daarmee ook ons woon-, werk-, en leefomgeving. Eisen worden hoger en inrichting verandert. Samen bouwen we aan levensloopbestendige binnenruimtes met lichtgewicht systemen en afbouwconcepten.

Lees verder