Gyproc gipspleisters gemaakt van de milieuvriendelijkste gipssoorten

Gips is een bijzonder duurzaam bouwmateriaal voor binnenruimte en buitenwereld. Het is een volledig recyclebaar materiaal met een constante kwaliteit. Gyproc gipspleisters worden gemaakt van meest duurzame gipssoorten: natuurgips en rookgasontzwavelingsgips. Wat is nu eigenlijk het verschil? 

Natuurgips 

Het delven van gips gebeurt in Frankrijk in gesloten en open groeven. Deze groeven worden later weer gevuld, in de originele hoedanigheid hersteld en teruggegeven aan de natuur. De verwachting is dat, gezien de voorraad van natuurgips rondom Parijs, er de komende 300 jaar nog voldoende gips 
gedolven kan worden. Hoe dichter bij de Seine het gips wordt gedolven, hoe zuiverder het gips is. 

Rookgasontzwavelingsgips 

Rookgasontzwavelingsgips (RO-gips) ontstaat uit een zuiveringsproces van rookgassen van elektriciteitscentrales. Het is bij het opwekken van elektriciteit met steenkool belangrijk dat de rookgassen worden gezuiverd voordat deze de schoorsteen verlaten. De kolenstokende elektriciteitsbedrijven halen alle vliegas uit de rookgassen, daarna wordt rookgasontzwaveling toegepast. Dit zuiveringsproces levert een zeer zuiver gips op: rookgasontzwavelingsgips. 

Werken aan de wensen van morgen

Meer over Saint-Gobain Gyproc Nederland

De wereld om ons heen verandert constant en daarmee ook ons woon-, werk-, en leefomgeving. Eisen worden hoger en inrichting verandert. Samen bouwen we aan levensloopbestendige binnenruimtes met lichtgewicht systemen en afbouwconcepten.

Lees verder