Gyproc participeert in uniek initiatief voor energiebesparing

Saint-Gobain, Unica, TRILUX Nieuw Licht, de Nathan Group en Escoplan bundelen hun krachten in Manesco, een onderneming gericht op energiebesparing voor gebouwen.

Deze multidisciplinaire samenwerking in de keten biedt gebouweigenaren de mogelijkheid om tegen een lager investeringsbedrag meer energie te besparen en de CO2-uitstoot met de helft te verminderen. De uiteindelijke besparing op de exploitatiekosten kan oplopen tot meer dan 50%. 

Energie wordt met het jaar een steeds grotere kostenpost. Nu vormen energie gerelateerde kosten rond 20% van de totale kosten van gebouwen en woningen. Bij ongewijzigd beleid zullen deze over vijftien jaar gestegen zijn tot wel de helft. 

Manesco is een energy services company met het karakter van een revolverend fonds.

"Wij bieden gebouweigenaren energiebesparing én de financiering ervan", aldus Jeroen Nollet, een van de initiatiefnemers van Manesco.

"Dankzij de bundeling van krachten kunnen wij gebouwen verduurzamen op een manier die uniek is. We bestrijken de gehele keten, daarin schuilt onze kracht. Gebouweigenaren kunnen terecht bij één adres. De partijen die nu hun krachten hebben gebundeld, voorzien Manesco van durfkapitaal, creëren schaalgrootte en managen de performance risico’s. De beperkende marktfactoren voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving worden hiermee opgelost." 

Met de oprichting van Manesco komen de kabinetsplannen op het gebied van CO2-reductie binnen handbereik.

Nollet: "Zo'n 35% van de CO2-uitstoot vindt plaats in de gebouwde omgeving. Gebouweigenaren die met Manesco in zee gaan kunnen een CO2-reductie bereiken van wel 50%. De investeringen verdienen zich terug binnen 5 tot 15 jaar zonder afhankelijkheid van subsidies."

Manesco is een coöperatieve vereniging. Ook klanten kunnen lid worden en dan meebeslissen. De coöperatie is productonafhankelijk en werkt volgens de Trias Energetica, met een integrale aanpak voor zowel de gebouwschil als de installatie, resulterend in hogere emissiereducties en méér comfort voor de gebruiker. Door de multidisciplinaire samenwerking in de keten worden technieken op elkaar afgestemd. Hierdoor kan Manesco tegen een lager investeringsbedrag meer energiebesparing garanderen.

De oprichtende leden van Manesco zijn: 
• Saint-Gobain Gyproc 
• Saint-Gobain Isover
• Saint-Gobain Weber Beamix  
Unica 
TRILUX Nieuw Licht 
Nathan Group 
Escoplan

 

Werken aan de wensen van morgen

Meer over Saint-Gobain Gyproc Nederland

De wereld om ons heen verandert constant en daarmee ook ons woon-, werk-, en leefomgeving. Eisen worden hoger en inrichting verandert. Samen bouwen we aan levensloopbestendige binnenruimtes met lichtgewicht systemen en afbouwconcepten.

Lees verder