Innoveerkracht Congres ‘Ruimte voor Duurzaamheid’

Samen werken aan de vraagstukken van vandaag met oplossingen voor de toekomst. Daar zetten ontwerpers en bouwers van Nederland de schouders onder tijdens het eerste congres van Innoveerkracht ‘Ruimte voor Duurzaamheid', dat op 26 november 2013 tijdens ARC13 wordt georganiseerd in de Kuip in Rotterdam. Kom zelf actief deelnemen en een bijdrage leveren aan deze omslag naar duurzaam ontwerpen en bouwen en werk aan je eigen Innoveerkracht. 

Innoveerkracht is hét platform voor inspiratie, motivatie en daadkracht waar partners uit de gehele bouwkolom aan de hand van maatschappelijke trends van vandaag werken aan de intelligente, mensgerichte en duurzame samenleving van morgen. Omdat de gebouwde omgeving steeds meer vragen oproept die we niet langer afzonderlijk maar alleen met elkaar kunnen beantwoorden. 

Innoveerkracht is een initiatief van Gyproc om een actieve bijdrage te leveren aan deze omslag naar duurzaam ontwerpen en bouwen en om gezamenlijk antwoorden te vinden op trends als vergrijzing, stijgende woon- en energiekosten en een veranderende gezinssamenstelling. Deze trends vragen om een bredere kijk op de invulling van onze woon-, werk- en leefomgeving… en om Innoveerkracht. 

Op 26 november wordt tijdens dynamische sessies met prikkelende sprekers ingegaan op actuele thema’s: hoe komen we tot een integrale aanpak met de gehele bouwkolom, wat is de kracht van lokaal en hoe werkt duurzaam ontwerpen in de praktijk? 

Laat u verrassen door deskundigen uit de bouw en door sprekers die juist niets met de bouw te maken hebben. Sprekers als Jan-Willem van de Groep van Platform 31, Ditmar Henkel van Zuiver Groen, Césare Peeren van Superuse Studios, maar ook Marina Toeters van by-wire-net zullen u, onder leiding van dagvoorzitter Marjet Rutten uitdagen om actief deel te nemen. 

De verschillende thema’s worden steeds aan de hand van 3 kernwaarden besproken: innovatie, inspiratie en daadkracht. Op die onderdelen zijn de verschillende sprekers geselecteerd. Aan de hand van korte inleidingen, filmpjes en een mini-debat worden deelnemers uitgedaagd een actieve bijdrage te leveren. 

Op de website www.innoveerkracht.eu vindt u meer informatie over de sprekers, het dagprogramma en de mogelijkheid tot aanmelden. 

U kunt ons ook volgen op www.facebook.com/innoveerkracht en www.twitter.com/innoveer_kracht

Werken aan de wensen van morgen

Meer over Saint-Gobain Gyproc Nederland

De wereld om ons heen verandert constant en daarmee ook ons woon-, werk-, en leefomgeving. Eisen worden hoger en inrichting verandert. Samen bouwen we aan levensloopbestendige binnenruimtes met lichtgewicht systemen en afbouwconcepten.

Lees verder