Schuurmans Afbouwsystemen wint Saint-Gobain Gyproc Trophy 2011

Schuurmans Afbouwsystemen B.V. in Vught is de winnaar van de Saint-Gobain Gyproc Trophy 2011. Het bedrijf krijgt de prijs voor de realisatie van het afbouwproject in het nieuwe hoofdkantoor van KPMG Langerhuize in Amstelveen. 

MAT Afbouw B.V. in Zaltbommel werd tijdens de feestelijke bekendmaking van de Gyproc Trophy onderscheiden met de Innovatieprijs 2011 voor het project Stadskantoor Nieuwegein.

Net als de Innovatieprijs werd de Publieksprijs dit jaar voor de eerste keer uitgereikt. En ook deze prijs werd gewonnen door MAT Afbouw voor het Stadskantoor Nieuwegein. 

De Gyproc Trophy wordt elke twee jaar uitgereikt. Peter Janmaat, algemeen directeur van Saint-Gobain Gyproc Nederland, zegt hierover:

“Met het uitreiken van deze Trophy, de nieuwe Innovatieprijs en de Publieksprijs willen wij onze waardering laten blijken voor bijzonder vakmanschap van onze Gyproc Professionals en voor projecten met een bijzondere creativiteit.”

Trophy 

In het project voor KPMG Langerhuize maakte Schuurmans Afbouwsystemen gebruik van diverse Gyproc-systemen. Volgens de jury getuigt de uitvoering van een bijzondere vakkundige klasse.

Het hoofdkantoor van KPMG Langerhuize werd door architectenbureau Marcel van der Schalk in Amsterdam ontworpen en Bouwbedrijf Wessels Zeist was hoofdaannemer. 

Het juryrapport zegt over het winnende project: “In de atria die toegang bieden tot het pand, is de detaillering van de koven van zeer hoog niveau. De gebogen koven met geïntegreerde verlichting corrigeren de bouwtoleranties, zodat het strijklicht nagenoeg geen problemen oplevert. Schuurmans Afbouwsystemen heeft bij de koven gehandeld naar de detailleringswensen van de architect en de daarbij benodigde constructie zelf bedacht en uitgewerkt. De uitvoering heeft geleid tot een naadloze aansluiting van de systeemplafonds op de koofconstructie.”

“Schuurmans heeft bij dit project ook een rol gespeeld in de engineering. Dit heeft geleid tot onder meer goed uitgevoerde rondingen en glaswerk. Voor de combinatie met Metal Stud-wanden is een bijzonder goede oplossing gevonden in de toepassing van gemoffelde gezette aluminium profielen bij de houten deurkozijnen. Ook hier is sprake van een hoog afwerkingsniveau”, aldus het juryrapport. 

Namens de directie van Schuurmans Afbouwsystemen is de Gyproc Trophy 2011 in ontvangst genomen door de heer Jo Bergman. Daarbij gaf hij aan dat Schuurmans Afbouwsystemen bijzonder verheugd en vereerd is met het winnen van deze prijs, en dankte hij de jury voor de lovende woorden. “Het door de jury vermelde hoge niveau van afbouw is tot stand gekomen door de inzet van, en de optimale samenwerking tussen alle betrokken partijen; variërend van architect en aannemer tot en met leveranciers en medewerkers op de werkvloer”, aldus de heer Bergman.

Innovatieprijs 

De jury had een tweeledige reden om te kiezen voor het Stadskantoor Nieuwegein als winnaar van de eerste Innovatieprijs: de optimalisatie van het Ri-Acoustic-systeem, maar vooral de rol die MAT Afbouw in het bouwproces speelde. Daarmee nam MAT Afbouw de rol op zich van procesverbetering door ketenintegratie. Het juryrapport: “Deze Gyproc Professional beseft dat ketenintegratie de toekomst is en dat een afbouwer daarin een duidelijke positie kan en moet innemen. Gezien de vroegtijdig afgewogen positie in het bouwproces en de belangrijke optimalisatie van een standaard Gyproc-product, roept de jury dan ook MAT Afbouw uit als winnaar van de Innovatieprijs.”

Architectenbureau 3XN a/s in Kopenhagen tekende voor het ontwerp van het Stadskantoor, Bouwcombi Stadhuis Nieuwegein (BAM Utiliteitsbouw en Ballast Nedam) trad op als hoofdaannemer.

Volgens ing. Marco Mooren van MAT Afbouw is deze prijs een prachtige kroon op het werk als het gaat om onderscheidend vermogen. “We zijn al jaren actief om ons in de markt onderscheidend te profileren met onze benadering en ons werk. Wellicht is dat juist in de huidige moeilijke marktomstandigheden extra belangrijk en wij hopen hiermee ook een voorbeeld voor de rest van de markt te zijn.”

Publieksprijs 

De Publieksprijs wordt niet door een jurykeuze bepaald, maar door de stemmen van de Gyproc Professionals en het grote publiek, die via de website konden worden uitgebracht. Een duidelijke meerderheid van de stemmen ging naar het Stadskantoor Nieuwegein van MAT Afbouw, die hiermee afgetekend winnaar werd van ook deze prijs.

De jury 

De jury bestaat uit vijf ervaren vakmensen in de bouw, onder voorzitterschap van prof.ir. Hans Ruijssenaars van Hans Ruijssenaars Architecten. De andere juryleden zijn de heer prof.dr.ir. Jos Lichtenberg (hoogleraar Bouwproductontwikkeling Technische Universiteit Eindhoven), de heer Edwin Lammertink (dga van Mandel ontwikkelingsgroep in Ede en gastdocent aan de Haagse Hogeschool en de Hogeschool Utrecht), de heer Albert Schuurman (redactiecoördinator van het vakblad Plafond en Wand Info) en de heer ir. Ad Maas Eur Ing (manager Techniek en Innovatie van Saint-Gobain Gyproc Nederland).

De jury had de moeilijke taak de vijf genomineerde projecten uit 22 inzendingen te beoordelen op vakmanschap, architectuur en technische criteria. Alle ingezonden projecten en de nominaties zijn terug te vinden op www.gyproctrophy.nl

Juryvoorzitter Hans Ruijssenaars: “Na afloop van een prachtige en zonnige rondrit langs de vijf genomineerde werken hebben we na ampele beraadslagingen tijdens een lange, maar zeer genoeglijke avond toch een mooie winnaar kunnen kiezen. Het was niet eenvoudig, omdat het vakmanschap bij alle genomineerde projecten van hoog niveau was. Schuurmans Afbouwsystemen heeft in een voorbeeldige samenwerking met de andere partijen een zorgvuldig bedacht en zeer mooi uitgevoerd werk afgeleverd, dat terecht bekroond wordt met de Trophy 2011.”

Winnaar van de Gyproc Trophy 2011 , de heer Jo Bergman namens Schuurmans Afbouwsystemen, met juryvoorzitter de heer Hans. Ruijssenaars en Peter Janmaat, algemeen directeur van Saint-Gobain Gyproc Nederland.

Winnaar van de Publieksprijs, de heer Marco Mooren van MAT Afbouw met de heer Mark van Houten, marketing manager van Saint-Gobain Gyproc Nederland.

Winnaar van de Innovatieprijs, de heer Marco Mooren namens MAT Afbouw met de heer Jos Lichtenberg van de vakjury.

Werken aan de wensen van morgen

Meer over Saint-Gobain Gyproc Nederland

De wereld om ons heen verandert constant en daarmee ook ons woon-, werk-, en leefomgeving. Eisen worden hoger en inrichting verandert. Samen bouwen we aan levensloopbestendige binnenruimtes met lichtgewicht systemen en afbouwconcepten.

Lees verder