Uitnodiging kennisseminar "Arbeidsinspectie regelgeving 2013"

Gyproc nodigt u uit voor het 4e SPDA Kennisseminar op woensdag 16 januari 2013 in Corpus te Leiden. 

Wat kunt u verwachten? 

Het kennisseminar heeft als thema “Arbeidsinspectie regelgeving 2013”. Zoals u wellicht al heeft gehoord is de regering van plan de maatregelen tegen overtredingen aan te scherpen. Hiervoor is het wetsvoorstel ‘Aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving’ ingediend. Wat betekent dit voor u en welke maatregelen dient u te nemen? We hebben een deskundige spreker uitgenodigd, te weten de heer Leo de Jong van de Inspectie SZW. 

Voor dit seminar vragen wij u om een actieve bijdrage. U kunt vooraf uw vragen met betrekking tot het onderwerp indienen, zodat we het programma hierop kunnen afstemmen. 

Locatie

Het Kennisseminar vindt plaats op woensdag 16 januari 2013 in Corpus te Leiden. Het seminar start om 14.00 uur en rond 16.30 uur sluiten we af met een borrel. Tevens bieden wij u de mogelijkheid om een korte “Reis door de mens” te volgen. 

Inschrijven

Inschrijven kan via onderstaande link. De kosten voor dit kennisseminar bedragen € 150,- en is gratis voor Gyproc Professionals. Aanmelden kan t/m 9 januari 2013.

Werken aan de wensen van morgen

Meer over Saint-Gobain Gyproc Nederland

De wereld om ons heen verandert constant en daarmee ook ons woon-, werk-, en leefomgeving. Eisen worden hoger en inrichting verandert. Samen bouwen we aan levensloopbestendige binnenruimtes met lichtgewicht systemen en afbouwconcepten.

Lees verder