Vernieuwd KOMO-attest Gyproc scheidingswanden

Voor alle 206 Gyproc scheidingswanden is nu ook de praktijkwaarde DnT,A,k bepaald en vastgelegd in een nieuw KOMO-attest K42751/03. Het attest sluit volledig aan op het Bouwbesluit. U ontwerpt en bouwt met maximale zekerheid! Ga naar het documentatiecentrum om het KOMO-Attest te downloaden

Werken aan de wensen van morgen

Meer over Saint-Gobain Gyproc Nederland

De wereld om ons heen verandert constant en daarmee ook ons woon-, werk-, en leefomgeving. Eisen worden hoger en inrichting verandert. Samen bouwen we aan levensloopbestendige binnenruimtes met lichtgewicht systemen en afbouwconcepten.

Lees verder