De Cacaofabriek in Helmond - Gyproc Trohpy 2015

De Cacaofabriek

Thermische isolatie, geluidwering, ruimteakoestiek, esthetische Metal Stud wanden en speciaal voor dit project ontwikkelde stalen cassetteplafonds alsmede het bouwtempo waren de grote uitdagingen op dit project.

Producten van Gyproc
Locatie Helmond
Type Droge afbouw
Segmenten Restaurant
Bouwdeel
Type bouw Transformatie

Uitdagingen van het project

Thermisch: Thermische/esthetische Gyproc voorzetwanden, gecombineerd met een kabelgoot plint en stalen dagkantafwerkingen naar “nieuwe” oude stalen kozijnen. Brandwerend omkledingen van stalenliggers met Glasroc beplatingen en het brandwerend afdichten van bijvoorbeeld brandslanghaspel nissen, brandwerende inspectieluiken in plafonds en brandwerende drukschotten boven kozijnen ter plaatse van compartimenteringen. Geluidsisolatie: Geluidwerende en tevens thermische voorzetwanden in bioscoopzalen met grote hoogte, akoestisch ontkoppeld met viltregels en waarin luiken geluidwerende luiken voorzien voor daglichttoetreding in de multifunctionele ruimte. Geluidwerende plafonds trillingsvrij afgehangen aan de bovenliggende constructie waarbij de afveerfrequentie in combinatie met de belasting (van akoestische plafonds en technische elementen) is bepaald (gewicht per ontkoppelde kruisverbinder). SoundBloc wanden om opnamestudio van radio Helmond.

De popzaal was volledig opgetrokken uit een betonnen doos, ontkoppeld van de omliggende bouwdelen. In deze doos zat een grote sparing, bij de toiletgroepen met een uitkraging naar de foyer/ vide. Wij kregen de uitdaging om deze bouwkundige sparing af te dichten, Ra pop in ogenschouw nemende. We hebben hier de Soundblock wand met Rw 78 dB geplaatst, tot volle tevredenheid (na meting DgmR). Stalen geperforeerde maatwerkplafonds, MDF geperforeerde wand- en plafondbekledingen ten behoeve van de ruimteakoestiek. Voorzetwanden met een hoogte tot 7 m1 akoestisch- en thermisch ontkoppeld van oude bouwmuren. Wandafwerkingen in klasse B, met super uitstraling! Mechanische prestaties van de akoestische kruisverbinders in relatie tot de afveerfrequentie! Ronde dagkantafwerking bekleed met staal en uiteraard de aansluiting van de Metal Stud wanden op Com

Volledige beschrijving van het project 

Herbestemmen of transformeren, kreten die je steeds vaker hoort in de bouw! Authentieke karaktervolle panden met een rijke historie worden omgevormd tot een gebouw met een ander doel, waarbij de uitstraling architectonische aspecten in ere worden gehouden. Na de Brabanthallen kreeg Schelp bouw & interieur BV de interessante en uitdagende opdracht om een voormalige cacaofabriek aan het kanaal in Helmond mee her te bestemmen tot een multifunctioneel centrum, waarin een popcentrum, bioscoopzalen, een horecagelegenheid, diverse “creatief economische” bedrijven (zowaar een heuse chocolatier!) een opnamestudio van radio Helmond en een multifunctioneel inzetbare zaal zijn gehuisvest.

Overtuig de jury 

Passie voor gebouwen en bouwkunst komen bovendrijven bij het herbestemmen van cultureel erfgoed. Gyproc systemen lenen zich bij uitstek om een gebouw de authentieke uitstraling te geven, waarbij de bouwfysische aspecten worden opgewaardeerd naar de normen van deze tijd. Vakmanschap, creativiteit en innovatie op projectniveau zijn hierbij de sleutelwoorden. Daarom; Cacaofabriek Helmond, zowel winnaar Gyproc Trohpy 2015 als winnaar van de Innovatieprijs!