De WarnierPosta dolby atmos studio’s

De nieuwbouw bevat twee kritische ruimten, de filmmix en de foley. In de filmmix, een bioscoopachtige zaal vindt mixage en editing plaats. Het geluid moet vooral binnen blijven. De vraag is 68 tot 70 dB, spectrum ‘spraak’. Deze wordt al snel omgezet naar het spectrum ‘bioscoop’, Ra bioscoop, 57 dB(a). In de foley ruimte wordt door sound designers geluid gemaakt, passend bij de beelden. De bedoeling is dat geluid buiten blijft, gedacht wordt aan zo’n 80 dB. Ook hier wordt later overgegaan op het spectrum ‘bioscoop’.

Opdrachtgever WarnierPosta
Aannemer -
Afwerking MAT Afbouw B.V.
Producten van Gyproc
Locatie Amsterdam
Oplevering maart 2017
Type Droge afbouw
Segmenten Theater/Bioscoop
Bouwdeel Wanden
Type bouw Nieuwbouw

Uitdagingen van het project

Materialisatie met de nodige risico’s en de oplossing

Zoals gezegd, de ruwbouw staat, de ruimte is krap en de eisen zijn hoog

Een dikke 57 dB in het spectrum Ra bios. De AS305 dringt zich op voor de wanden.
Voor de plafonds ligt het wat ingewikkelder.
De architect heeft bepaald dat de filmmix en de foley als een soort blokken vrij staan in de ruimte. Het bovenliggende betonplafond speelt derhalve akoestisch niet mee.

Het is niet mogelijk en eigenlijk ook niet wenselijk dat een staalconstructie wordt ingebracht. Simpelweg omdat er geen ruimte voor stabilisatie is voorzien.
Gegeven de overspanning is ‘vrijdragend’ niet te doen en risicovol. Hoe gedragen de AcouStud profielen zich bij liggende toepassing?

En dan maakt jarenlange ervaring in dit soort projecten het verschil. Eerder al zijn door MAT projecten gerealiseerd, waarbij plafonds, ‘akoestisch ontkoppeld’, aan het betondek worden bevestigd. Hierbij werd, door middel van draadeinden, welke van boven dwars door de betonvloer heen worden gebracht, gebruik gemaakt van het principe van de trillingsvrije ophanging.
Het idee om het plafond uit te voeren als een complete “wand op zijn kant” is nieuw, innovatief en vooruitstrevend.
Er ontstaat een dubbel plafond, twee onafhankelijke schillen, nodig om aan de hoge eis te voldoen.
De bovenste plafondschil wordt akoestisch los afgehangen aan het dek, de onderste schil wordt akoestisch ontkoppeld afgehangen aan de bovenste schil. De buitenwanden van de zalen sluiten aan op de bovenste schil van het plafond, de binnenwanden aan de onderste.

De akoestisch ontkoppelde bovenste schil draagt zo zichzelf en de hieraan akoestisch ontkoppelde onderste schil. De onderste schil draagt alleen zichzelf, maar ook alle in de ruimte voorziene onderdelen als lichtrails, diffusers, absorbers en wat al niet meer. De schetsen illustreren voldoende.

Volledige beschrijving van het project 

De vraag is simpel….

Een telefoongesprek, ter verduidelijking hiervan volgt een impressie, toegevoegd aan een mailtje.

“Kunnen jullie dit”?

De nieuwbouw bevat twee kritische ruimten, de filmmix en de foley.
In de filmmix, een bioscoopachtige zaal vindt mixage en editing plaats. Het geluid moet vooral binnen blijven. De vraag is 68 tot 70 dB, spectrum ‘spraak’. Deze wordt al snel omgezet naar het spectrum ‘bioscoop’, Ra bioscoop, 57 dB(a).
In de foley ruimte wordt door sound designers geluid gemaakt, passend bij de beelden. De bedoeling is dat geluid buiten blijft, gedacht wordt aan zo’n 80 dB. Ook hier wordt later overgegaan op het spectrum ‘bioscoop’.

Dolby Atmos is een 61.3 systeem waarbij geluidseffecten heel precies geplaatst worden. De meeste bioscopen maken gebruik van Dolby 7.1. Bij het 61.3 systeem zijn er 64 aparte kanalen die ieder hun eigen versterker hebben. Dit resulteert in 94.000 Watt die geheel worden aangewend om de kwaliteitsbeleving van het filmgeluid extreem te optimaliseren. De luidsprekers staan met vijf kanalen opgesteld achter het filmdoek en hangen aan wanden links, rechts, achter en zelfs aan het plafond. Hierdoor wil je bijna bukken voor een overvliegende helicopter en schrik je van een blaffende herder. Als het in de film regent, dan komen de druppels nu echt van boven uit de lucht vallen. Met als enige verschil dat u niet nat wordt. Kortom je kunt het geluid niet alleen horen, maar ook voelen!

Het is de wilskracht en de overtuiging dat MAT Afbouw het kan. Dat we, met de wetenschap van bovenstaande, de uitdaging aangaan. Noblesse oblige. Temeer uit de tent gelokt door het feit dat we géén bestek hebben, de ruwbouw bijna staat en de beide ruimten als het ware visueel, maar ook akoestisch, los moeten staan van het gebouw, teneinde de architect te respecteren in zijn esthetische wens.

De toon is gezet.

Het antwoord luidt zonder voorbehoud:

“Ja, dit kunnen wij”.

Overtuig de jury 

De materialisatie en het uitvoeren.

Er is geen bestek. Het programma van eisen is ambitieus, echter nauwelijks gefundeerd, en in deze situatie met alle hindernissen lastig te bouwen. Vaak was zelfs geen ruimte voor de steiger voorzien.

Verder ontmoeten we de klassieke thema’s. Wandhoogten, grote overspanningen, vrijwel geen montageruimte, eisen met betrekking tot brandwering, een budget dat niet aansluit op de werkelijkheid, en een architect die zijn stempel op het werk wil drukken. Tel daar bij op, een krappe planning, het ontbreken van een coördinerend aannemer en een toekomstig gebouweigenaar op minder dan vijf minuten lopen, en de uitdaging is geformuleerd.

En dan, niet voorzien, echter wel van invloed, een tijdens de uitvoering steeds groter wordende groep van professionals in sound-engineering en sound-editing die ons volgen. Via sociale media als facebook en Linked-In wordt het werk gevolgd en “geliked”. Ieder zo met zijn eigen opvattingen en bemerkingen. Geen enkele uitzondering, iedereen is positief en enthousiast.

Met als belangrijkste respondent, Peter Warnier, sound-engineer en sound editor.

En dan nog een noot voor de jury.

Geen mooie plaatjes, maar techniek. Het door Dedato architecten ontworpen casco geeft maar net genoeg ruimte voor de film-mix en de foley . Derhalve geen verdere architectonische hoogstandjes. Maar wel een tevreden klant.