Stadhuiskwartier / Stadhuis

Het Stadhuis van Deventer, is gelegen aan het Grote Kerkhof tegenover de Lebuinuskerk in Deventer. Het stadhuis is in totaal 24.000 m2 groot en biedt plaats aan het bestuur van de stad en alle gemeentelijke diensten voor inwoners en bedrijven. Het gebouw kent diverse bouwstijlen, zowel historische rijksmonumenten (waaronder het Landhuis van vòòr 1337) als nieuwbouw.

Opdrachtgever Gemeente Deventer
Producten van Gyproc
Locatie Deventer
Oplevering oktober 2015
Type Droge afbouw
Segmenten Kantoor
Bouwdeel Plafonds, Wanden
Type bouw Nieuwbouw, Renovatie

Uitdagingen van het project

Projecten die door ons worden gerealiseerd, bevatten vaak één of meerdere uitdagingen; dat was ook het geval bij het project Stadshuis Deventer. Van de uitdagingen op het Stadshuis Deventer, willen wij er drie, die er voor ons uitspringen, benoemen.

Ten eerste: de eis van het uitvoeringsteam van BAM Utiliteitsbouw dat, de partij die de afbouwwerkzaamheden zou gaan realiseren, zou moeten kunnen voldoen aan de voorwaarden van: bezetting, kwaliteit, visie, BIM en bouwsnelheid.
Het Stadhuis Deventer, was voor ons het eerste project waar we met behulp van BIM / 3D-modellen materiaal-hoeveelheden hebben gegenereerd. Een intensief 'spel' waar we, in nauwe samenwerking met BAM, de meest optimale product-, wand- en plafondopbouw hebben samengesteld. De uitganspunten daarbij waren de, in het programma van eisen omschreven, voorwaarden op het gebied van: brand-, geluid- en akoestische eigenschappen. Stadshuis Deventer vormde voor ons daarmee een mooie kennismaking wat het ‘BIM’ proces en heeft ons geleerd wat de uiteindelijke voor- en nadelen zijn van het digitaliseren van het bouwproces. Inmiddels beheersen wij, als Schuurmans Afbouwsystemen BV zijnde, alle facetten rond BIM en beschikken we over alle noodzakelijke tekenprogramma’s.
Ten tweede willen we de logistieke aanpak ook als uitdaging meenemen. De nieuwbouw is namelijk, volledig geïntegreerd in de bestaande historische stadse bebouwing; dicht op elkaar en met kenmerkende smalle toegangswegen. Een zeer strak georganiseerd aanvoerprotocol was daarom noodzakelijk en daarin heeft onze eigen transportploeg, met de daarbij in eigen beheer opererende autolaadkraan, wederom zijn diensten bewezen en konden we, nagenoeg moeiteloos, voldoen aan de gestelde eisen.

De derde belangrijke uitdaging was: de aanvullende opdracht welke door BAM aan ons is verstrekt. Op het moment dat BAM aan ons de opdracht heeft verstrekt voor de metalstud wanden en -voorzetwanden, was het inbouwpakket van de gipsplaatplafonds en de akoestische klimaatplafonds nog niet aan de orde. BAM Utiliteitsbouw was, op dat moment, zelfs nog bezig met het opzetten van de engineering van dit bouwkundige onderdeel. In een latere fase, nadat we al van start waren gegaan met het aanbrengen van de wanden en voorzetwanden, heeft BAM ons benaderd met betrekking tot het, uit diverse types plafonds bestaande, inbouwpakket. De daaropvolgende gesprekken hebben BAM voldoende vertrouwen gegeven om ons intensief te betrekken bij niet alleen de voorbereiding, maar ook de uitvoering van verschillende types, trapeziumvormige dakopbouwen. In de voorbereidende fase hebben wij, gezamenlijk met BAM, alle aandachtspunten (onder andere met betrekking tot geluidsabsorptie) doorgenomen en op basis daarvan maatwerk en hulpconstructies uitgewerkt. Bijvoorbeeld: de verbinding, die gemaakt moest worden, tussen de stalen vakwerkspanten en het metalstudframe. Daarbij moest en is bovendien rekening gehouden met het integreren van het leidingwerk voor de koeling van de plafonds en de werking van de staalconstructie door toepassing van glasrockstroken en stucstops.

De missie van Schuurmans Afbouwsystemen BV is om een goede invulling te geven aan haar slogan: “betrouwbaar vakmanschap”. In het geval van Stadshuis Deventer zijn we in onze missie geslaagd. Het vertrouwen dat BAM in ons had, is, gezien de intensieve maar ook soepele samenwerking, terecht gebleken en het eindresultaat mag met recht “vakmanschap” genoemd worden.

Volledige beschrijving van het project 

Het Stadhuis van Deventer, is gelegen aan het Grote Kerkhof tegenover de Lebuinuskerk in Deventer. Het stadhuis is in totaal 24.000 m2 groot en biedt plaats aan het bestuur van de stad en alle gemeentelijke diensten voor inwoners en bedrijven. Het gebouw kent diverse bouwstijlen, zowel historische rijksmonumenten (waaronder het Landhuis van vòòr 1337) als nieuwbouw.

Het geheel nieuwe stadskantoor, links van het Landhuis, is ontworpen door Michiel Riedijk (Neutelings Riedijk Architecten) en opgeleverd in 2016. Het gebouw is georganiseerd rond twee nieuw ontworpen hoven; een open hof rond het voormalige burgemeestershuis en een overdekt binnenhof. Dit binnenhof is de centrale hal waar inwoners, bezoekers en medewerkers van de gemeente elkaar kunnen ontmoeten. In samenwerking met kunstenares Loes ten Anscher, zijn voor de eiken vensters een reeks aluminium roosters ontworpen; 2.264 unieke vingerafdrukken van 2.264 Drentenaren zijn daarvoor in aluminium gegoten. Verspreid over de binnen- en buitengevels van het gebouw, vormen zij gezamenlijk één kunstwerk; het Deventer Raamwerk. De aanwezigheid van de Drentenaren in de gevels, maakt het stadhuiskwartier hiermee het: 'Huis van de Burgers'.

Het Stadhuis van Deventer, is één van de meest duurzame overheidsgebouwen in Nederland. Dit is te danken aan een slim ontwerp met hoge ruimtes met veel licht en lucht, door het gebruik van zoveel mogelijk natuurlijke bronnen, de toepassing van groen in het gebouw en door het toepassen van uiteenlopende technische duurzame maatregelen. Het gebruik van zonlicht, regenwater en water uit de IJssel (voor koeling en verwarming) maakt het stadhuiskwartier ruim 25% energiezuiniger dan vergelijkbare gebouwen in Nederland.

Het karakter van de kantoren is te omschrijven als industrieel en bestaat uit combinaties van strakke onafgewerkte betonconstructies, hoogwaardige houten puien en akoestische plafonds.

Overtuig de jury 

De achttien (!) verschillende wand- en voorzetwand configuraties zijn, voor een groot deel via BIM /IFC in het model gezet. De meeste daarvan zijn gesitueerd in de verschillende units, van het Stadhuis Deventer, welke als natte groep en/of pantry worden gebruikt. De verschillende hoogten, als gevolg van casettevloeren en computervloeren, op één verdieping, vormden daarbij het uitgangspunt voor de gekozen wandopbouw. Verder zijn de units speciaal ontworpen en is er sprake van heel veel specifieke details zoals: het inwerken van spiegels in het wandvlak alsmede de vele nissen, koven en hangende wandgedeelten. Op bijgevoegd fotomateriaal, geven we een impressie van de schalmgatwand. Aan deze wand is in basis (BIM) vormgegeven, maar voor een groot deel door ons in de uitvoeringsfase nader getoetst op technische uitvoerbaarheid en constructieve haalbaarheid.

Akoestische plafonds zijn, in basis, absoluut geen uitdaging voor ons, maar de hierboven (onder “de derde uitdaging”) genoemde aanleg om de dertien willekeurig schuine en trapeziumvormige stalen dakopbouwen in vijf verschillende typen te voorzien van een geperforeerde beplating, was dat zeker! Het bedenken en uitwerken van de hulpconstructie en de naadafwerking, het strak en vlak zetten van het metalstudframe, het rekening houden met de werking van de staalconstructies, het aanbrengen en saus klaar afwerken van Rigitone 8/18 akoestische beplating en het daarbij integreren van verlichting en sprinklerinstallatie, hebben er voor ons een echte uitdaging van gemaakt. Zeker als daarbij de volgende aantallen in overweging worden genomen; er is ruim 3.500 m2 gipsplaatplafond, waarvan 1.300 m2 geperforeerd, uitgevoerd.

Wij hebben vooraf, tijdens en na de uitvoering van onze opdracht de verschillende facetten van de voortgang op foto’s vastgelegd en deze bijgevoegd. Hierop is, naar onze mening, duidelijk te zien wat we hierboven hebben beschreven. Daarnaast hebben we foto’s bijgevoegd met betrekking tot de ligging, tussen de karakteristieke en historische bestaande bebouwing, van het Stadshuis Deventer. Deze plaatjes zijn ’geschoten’ vanaf de kerktoren van de nabijgelegen Lebuinuskerk!
Er kan een rondleiding in het stadhuis worden georganiseerd; daarbij is het mogelijk om het eindresultaat van onze werkzaamheden, te vergelijken met deze schriftelijke rapportage.

Producten

Voegenvuller op gipsbasis met hoog vullend vermogen