Gesloten plafonds

13 GR P/0.1

Gyproc FireBloc plafond

  • Extreem brandwerend: dankzij het gebonden kristalwater, een glasvliesmat en glasvezels in de kern
  • Zeer brandveilig: volledig onbrandbaar en ingedeeld in Europese brandklasse: A1
  • Geluidsisolerend: dankzij de hoge massa van de Glasroc F gipsplaat.

De brandveiligste oplossing voor staalconstructies en brandwerende plafonds.

Als u geen risico wilt lopen op het gebied van brandveiligheid, kunt u vertrouwen op de brandveilige Gyproc FireBloc plafonds. Deze plafonds zijn extreem brandwerend en dragen in hoge mate bij aan de brandveiligheid van het gebouw.
Plaatdikte(n) en type(n):

1x Glasroc F 12,5

Brandwerendheid:
60 minuten
Gewicht:
15 kg/m²
Dikte:
221 mm
Dikte isolatie:
geen
Profielen:

Direct bevestigd

Bestaande vloerconstructie balklaag:
Houten balken 200 x 50 mm, h.o.h. 450 mm.
Strook dikte:
100 mm breed
Bestaande vloerconstructie bekleding:
Underlayment 21 mm voorzien van messing en groef.
Strook type:
Glasroc F 12,5
Opmerking bij brandwerendheid:
Brandwerendheid i.c.m. houten vloer
Dilatatie:

In het Gyproc FireBloc plafond - 13 GR P/0.1 dienen in de volgende gevallen dilatatie te worden aangebracht:

  • Ter plaatse van dilatatie in de ruwbouw.
  • Bij plafondafmetingen groter dan 15 m1 voor Gyproc FireBloc plafond.
  • Bij overgangen van grote naar kleine plafondvlakken.
Vochtbelasting:
Gyproc FireBloc plafond zijn toepasbaar in natte cellen, zoals badkamers en toiletten in de woningbouw. Bij toepassing in natte cellen met een continue hoge luchtvochtigheid zoals in ziekenhuizen, spoelkeukens en sauna's zijn deze plafonds niet toepasbaar. Voor projectgericht advies kunt u contact opnemen met uw Gyproc adviseur of de Gyproc helpdesk, telefoonnummer 0347 - 325 165 of per e-mail helpdesk@gyproc.nl.
Lijn opzoeken brandwerendheid:

De brandwerendheid van deze Gyproc FireBloc plafond - 13 GR P/0.1 bedraagt 60 minuten.

De brandwerendheid van de Gyproc wanden is vastgelegd in diverse brandrapporten. Voor Gyproc wanden is het criterium ‘thermische isolatie betrokken op de temperatuur’, zoals genoemd in NEN 6069, veelal maatgevend. Hierbij mag de temperatuurstijging aan de niet direct verhitte wandzijde gemiddeld 140°C en de maximale temperatuurstijging op enig punt 180°C bedragen.
Bij scheidingswanden waarbij wij een grotere brandwerende wandhoogte aangeven dan de veel gebruikte testhoogte van 3000 mm, wordt gebruik gemaakt van de uitgangspunten uit de NEN –EN 1364-1 en de gegevens uit diverse Efectis rapporten. De maximale hoogte i.c.m. de brandwerendheid wordt aangegeven op de systeempagina’s. Voor vragen over brandwerende wanden, kunt u contact opnemen met uw Gyproc adviseur of de Gyproc Helpdesk, telefoonnummer 0347-325 165 of per e-mail helpdesk@gyproc.nl.

Beplaten:

Dit brandwerende Gyproc FireBloc plafond wordt vanaf de bovenzijde gemonteerd. Hierdoor kan het bestaande plafond behouden blijven.

Voordat dit plafond gemonteerd kan worden dient u de aanwezige vloer te verwijderen. Vervolgens monteert u stroken Glasroc F 12,5 mm van 100 mm breed tegen de zijkant van de houten balken. Gebruik hiervoor Gyproc snelbouwschroeven 35 mm in een dubbele rij met een h.o.h.-afstand van 300 mm. De onderkant van de strook ligt hierbij gelijk aan de onderkant van de houten balk. Op deze stroken plaats u vervolgens een Glasroc F beplating met een dikte van 12,5 mm.

Tot slot monteert u een vloer van Underlayment 21 mm voorzien van messing en groef..

Afwerken:

Afwerkingsniveau A volgens Gyproc Smartskimmen
Voor afwerkingsniveau A adviseren wij alleen systemen toe te passen met een meervoudige beplating en af te werken met Gyproc (spuit)Kontakt. Tenslotte brengt u Gyproc Finesse aan in een dikte van 2 mm. Voordat u het plafond gaat afwerken dient u het totale oppervlak voor te strijken met Gyproc Diepgrond.

Afwerkingsniveau B en lager
Breng Gyproc zelfklevend wapeningsband in de AK-naden aan en vul deze met Gyproc JointFiller Vario. Schroefgaatjes en eventuele beschadigingen worden op dezelfde wijze afgevoegd, echter zonder wapeningsband. Nadat de Gyproc JointFiller Vario is uitgehard, brengt u een toplaag aan met Gyproc JointFinisher voor een glad resultaat. Voordat u het plafond gaat afwerken dient u het totale oppervlak voor te strijken met Gyproc Diepgrond.

Kleur:
wit
Reactie bij brand:
A1
Reactie bij brand:
A1
Reactie bij brand:
A1
Vorm:
Poeder
Gyproc Voegenfinisher
Reactie bij brand:
A2-s1, d0
Vorm:
Pasta
Gyproc JointFiller Vario
Reactie bij brand:
A1
Vorm:
Poeder

Persoonlijk advies en technische ondersteuning

Op gyproc.nl en in onze documentatie vindt u uitgebreide informatie over Gyproc producten en over ontwerpen, monteren en afwerken van de Gyproc systemen.

Heeft u behoefte aan projectgericht advies of heeft u technische vragen?

Neem dan contact op met de Gyproc Helpdesk via telefoonnummer 0347 - 325 165, stuur een e-mail helpdesk@gyproc.nl of vul het formulier in.

 

Zekerheid met GyprocGarant

GyprocGarant is een levenslange systeemgarantie die u de zekerheid biedt dat het Gyproc systeem de gegeven prestaties behaalt. Zowel nu als in de toekomst. Naast de garantie op de prestaties, biedt GyprocGarant u de zekerheid van een volledige (technische) ondersteuning vóór, tijdens en na oplevering van het project.

Lees verder