Gesloten plafonds

15 RF P/0.1

Gyproc® Classic RF plafond

  • Zeer brandwerend: dankzij het gebonden kristalwater en toevoeging van glasvezels in de kern.
  • Geluidsisolerend: dankzij het massa-veer-massa principe.
  • Licht in gewicht: overal toepasbaar, onafhankelijk van de draagconstructie.
  • Vlak en glad af te werken: dankzij de afgeschuinde kanten (AK).

Hét basis plafondsysteem met goede geluidsisolatie en extra hoge brandwerendheid.

Wanneer een zeer hoge brandwerendheid en geluidsisolatie vereist is, worden Gyproc® Classic RF plafonds toegepast. Deze plafonds zijn snel en droog te monteren, zodat een korte doorlooptijd binnen het bouwproces gegarandeerd is.
Plaatdikte(n) en type(n):
1x Gyproc RF 15
Brandwerendheid:
30 minuten
Dikte:
228 mm
Dikte isolatie:
geen
Profielen:
Direct bevestigd
Bestaande vloerconstructie balklaag:
Houten balken 195 x 38 mm, h.o.h. 600 mm.
Strook dikte:
38 x 38 mm achter plaatnaden
Bestaande vloerconstructie:
Vloerdelen 18 mm, voorzien van messing en groef.
Strook type:
Houten regels
Brandwerendheid:

De brandwerendheid van het Gyproc® Classic RF plafond - 15 RF P/0.1 bedraagt 30 minuten.

De brandwerendheid van de Gyproc® plafonds is vastgelegd in diverse brandrapporten. Voor dit Gyproc® plafond is het criterium ‘thermische isolatie betrokken op de temperatuur’, zoals genoemd in NEN 6069, maatgevend. Hierbij mag de temperatuurstijging aan de niet direct verhitte zijde gemiddeld 140 °C en de maximale temperatuurstijging op enig punt 180 °C bedragen.

Opmerking bij brandwerendheid:
Brandwerendheid i.c.m. houten vloer
Dilatatie:

In het Gyproc Classic RF plafond - 15 RF P/0.1 dienen in de volgende gevallen dilatatie te worden aangebracht:

  • Ter plaatse van dilatatie in de ruwbouw.
  • Bij plafondafmetingen groter dan 15 m1 voor Gyproc Classic RF plafond.
  • Bij overgangen van grote naar kleine plafondvlakken.
Vochtbelasting:
Gyproc® Classic RF plafond zijn toepasbaar in natte cellen, zoals badkamers en toiletten in de woningbouw. Bij toepassing in natte cellen met een continue hoge luchtvochtigheid zoals in ziekenhuizen, spoelkeukens en sauna's zijn deze plafonds niet toepasbaar. Voor projectgericht advies kunt u contact opnemen met uw Gyproc® adviseur of de Gyproc® helpdesk, telefoonnummer 0347 - 325 165 of per e-mail helpdesk@gyproc.nl.
Beplaten:

De Gyproc® RF platen worden stotend tegen elkaar gemonteerd. Voor het bevestigen worden de volgende Gyproc® Snelbouwschroeven gebruikt:

  • Gyproc® Snelbouwschroeven 35


De h.o.h.-afstanden van de schroeven van de buitenste plaatlaag bedraagt 150 mm. Indien u gebruik maakt van meervoudige beplatingen kunt u de schroeven van de onderste plaatlagen h.o.h. 450 mm plaatsen. Bij enkele beplating dienen de kopse naden van de platen minimaal 400 mm van elkaar te verspringen. Dit verspringen moet ook aangehouden worden bij plafonds met een dubbele beplating. Ook de langsnaden worden verspringend ten opzichte van elkaar aangebracht.

Afwerken:

Afwerkingsniveau A volgens Gyproc Smartskimmen
Voor afwerkingsniveau A adviseren wij alleen systemen toe te passen met een meervoudige beplating en af te werken met Gyproc (spuit)Kontakt. Tenslotte brengt u Gyproc Finesse aan in een dikte van 2 mm. Voordat u het plafond gaat afwerken dient u het totale oppervlak voor te strijken met Gyproc Diepgrond.

Afwerkingsniveau B en lager
Breng Gyproc zelfklevend wapeningsband in de AK-naden aan en vul deze met Gyproc JointFiller. Schroefgaatjes en eventuele beschadigingen worden op dezelfde wijze afgevoegd, echter zonder wapeningsband. Nadat de Gyproc JointFiller is uitgehard, brengt u een toplaag aan met Gyproc Promix Elite voor een glad resultaat. Voordat u het plafond gaat afwerken dient u het totale oppervlak voor te strijken met Gyproc Diepgrond.

Kleur:
roze
Reactie bij brand:
A2-s1, d0
Kleur:
roze
Reactie bij brand:
A2-s1, d0
Reactie bij brand:
A1
Reactie bij brand:
A1
Reactie bij brand:
A1
Reactie bij brand:
A1
Reactie bij brand:
A1

Persoonlijk advies en technische ondersteuning

Op gyproc.nl en in onze documentatie vindt u uitgebreide informatie over Gyproc producten en over ontwerpen, monteren en afwerken van de Gyproc systemen.

Heeft u behoefte aan projectgericht advies of heeft u technische vragen?

Neem dan contact op met de Gyproc Helpdesk via telefoonnummer 0347 - 325 165, stuur een e-mail helpdesk@gyproc.nl of vul het formulier in.

 

Zekerheid met GyprocGarant

GyprocGarant is een levenslange systeemgarantie die u de zekerheid biedt dat het Gyproc systeem de gegeven prestaties behaalt. Zowel nu als in de toekomst. Naast de garantie op de prestaties, biedt GyprocGarant u de zekerheid van een volledige (technische) ondersteuning vóór, tijdens en na oplevering van het project.

Lees verder