Scheidingswanden

AS 150 dB RD/3.75.3.A

Gyproc SoundBloc

Wandenboeknummer:
181
  • Slanke (woningscheidende) wanden met extra hoge geluidsisolatie in vergelijking met standaard scheidingswanden van gelijke dikte.
  • Voor maximaal gebruik van netto vloeroppervlak.
  • Woning scheidende wand met enkel skelet mogelijk.

De slankste wand met optimaal geluidscomfort.

Voor woningscheidende wanden / scheidingswanden en voorzetwanden die goed moeten presteren op het gebied van geluidsisolatie en voor maximaal gebruik van het netto-vloeroppervlak. De Gyproc SoundBloc wanden zijn zeer geschikt voor het flexibel inrichten van hotels, ziekenhuizen en woningen, zowel nieuwbouw als renovatie. Gyproc SoundBloc wandsystemen zijn opgebouwd uit Gyproc dB gipskartonplaten en Gyproc AcouStud® of PlaGyp® profielen. De wandsystemen zijn licht in montage, droog en snel te monteren en geven een vlak eindresultaat.
Plaatdikte(n) en type(n):

1x Rigidur 12,5

2x Gyproc dB 12,5

Brandwerendheid:
120 minuten
Luchtgeluidsisolatie Rw:
62 dB
Luchtgeluidsisolatie DnT,A,k:
59 dB
Gewicht:
70 kg/m²
Dikte:
150 mm
Dikte isolatie:
1x 60 mm Isover Sonepanel
Profielen:

1x AcouStud 75

Hoogte toepassingsgebied 1:
6000 mm
Hoogte toepassingsgebied 2:
5500 mm
Hoogte toepassingsgebied 1 met brandeis:
4585 mm
Stootvastheid klasse:
6
Brandwerendheid:

De brandwerendheid van deze Gyproc SoundBloc - AS 150 dB RD/3.75.3.A bedraagt 120 minuten.

De brandwerendheid van de Gyproc wanden is vastgelegd in diverse brandrapporten. Voor Gyproc wanden is het criterium ‘thermische isolatie betrokken op de temperatuur’, zoals genoemd in NEN 6069, veelal maatgevend. Hierbij mag de temperatuurstijging aan de niet direct verhitte wandzijde gemiddeld 140°C en de maximale temperatuurstijging op enig punt 180°C bedragen.
Bij scheidingswanden waarbij wij een grotere brandwerende wandhoogte aangeven dan de veel gebruikte testhoogte van 3000 mm, wordt gebruik gemaakt van de uitgangspunten uit de NEN –EN 1364-1 en de gegevens uit diverse Efectis rapporten. De maximale hoogte i.c.m. de brandwerendheid wordt aangegeven op de systeempagina’s. Voor vragen over brandwerende wanden, kunt u contact opnemen met uw Gyproc adviseur of de Gyproc Helpdesk, telefoonnummer 0347-325 165 of per e-mail helpdesk@gyproc.nl.

Geluidsisolatie:

Voor de geluidsisolatie van deze scheidingswand Gyproc SoundBloc - AS 150 dB RD/3.75.3.A geldt Rw = 62 dB.

De luchtgeluidsisolatie Rw van de Gyproc wanden is vastgelegd in diverse geluidsrapporten. De luchtgeluidsisolatiemetingen zijn uitgevoerd conform NEN-EN-ISO-140-3, terwijl de ééngetalswaarde Rw is bepaald conform NEN-EN-ISO-717.
Bij dit systeem is de luchtgeluidsisolatie Rw de laboratoriumwaarde. Om te komen tot de praktijk waarde R’w wordt de Rw verminderd met 5 dB, een veel voorkomend praktijkverlies. De vermelde DnT,A,k-waarden zijn in de praktijk te verwachten waarden waarbij voor de bepaling is uitgegaan van een praktijkverlies van 5 dB. De daadwerkelijke praktijkwaarden zijn afhankelijk van de projectspecifieke omstandigheden.

Stootvastheid:

De Gyproc SoundBloc – AS 150 dB RD/3.75.3.A is ingedeeld in klasse 6 van de Gyproc klassen van stootvastheid.

Gyproc heeft de stootvastheid van haar systemen onderverdeeld in zeven klassen. Deze klassen van stootvastheid worden weergegeven met behulp van hamericonen in de zoektabellen van de Gyproc wanden. Het aantal hamers staat voor de mate van stootvastheid van de wand. Hoe groter het aantal hamers, hoe groter de mate van stootvastheid.

De term ‘Stootvastheid’ is opgebouwd uit twee belangrijke mechanische eigenschappen van de wand: De ‘oppervlakte hardheid’ en ‘buigsterkte’. De oppervlakte hardheid heeft betrekking op de hardheid van de buitenste plaat, en de buigsterkte heeft betrekking op de weerstand tegen doorbuiging van de beplating tussen de verticale profielen.

Dilatatie:

In de Gyproc SoundBloc - AS 150 dB RD/3.75.3.A dienen in de volgende gevallen dilataties te worden aangebracht:

  • Ter plaatse van dilataties in de ruwbouw.
  • Bij wandafmetingen groter dan 10 m1 voor Rigidur gipsplaten.
Vochtbelasting:
De Gyproc SoundBloc - AS 150 dB RD/3.75.3.A is door toepassing van Rigidur L gipsbeplating toepasbaar in de natte cellen.
Wandhoogte:

De maximale hoogte van deze Gyproc SoundBloc – AS 150 dB RD/3.75.3.A bedraagt 6000 mm in toepassingsgebied 1.

Bij de bepaling van de van de maximale brandwerende wandhoogte zijn wij uitgegaan van toepassingsgebied 1 (conform DIN 18183).

Deze maximale wandhoogte is bepaald conform DIN 18183. Hierin worden twee toepassingsgebieden onderscheiden, waarbij het aantal aanwezige personen in de betreffende ruimte maatgevend is:

  • Toepassingsgebied I: Wanden in gebieden met weinig mensen, zoals woonkamers, hotels, ziekenhuiskamers en kantoren.
  • Toepassingsgebied II: Wanden in gebieden met veel mensen, zoals aula’s, auditoria en schoollokalen.

Bij de Gyproc wanden in het KOMO-attest zijn de maximale wandhoogten bepaald volgens BRL 1003.

Bij wandhoogten in de praktijk, hoger dan de gegeven maximale wandhoogten, kan de genoemde toelaatbare hoogte worden vergroot onder andere door de opbouw van het frame als volgt aan te passen:

  • Door de stijlafstand te verminderen.
  • En/of door de stijlen te verdubbelen door ze ruggelings of kokervormig om de 500 mm tegen elkaar te schroeven met Gyproc snelbouwparkers.
  • En/of door het toepassen van Gyproc R-profielen.
Horizontale doorsnede geluiddetail De aansluiting op de aangrenzende constructie wordt afgewerkt met elastisch blijvende (brandwerende) kit.

De aansluiting op de aangrenzende constructie wordt afgewerkt met elastisch blijvende (brandwerende) kit.

Hoekoplossing horizontale doorsnede geluidsdetail De Gyproc dB-beplating wordt in de hoeken bevestigd tegen AcouStud LI en LU profielen.

De Gyproc dB-beplating wordt in de hoeken bevestigd tegen AcouStud LI en LU profielen.

T-oplossing horizontale doorsnede geluidsdetail De Gyproc dB-beplating van de doorlopende wand wordt onderbroken met AcouStud LI profielen.

De Gyproc dB-beplating van de doorlopende wand wordt onderbroken met AcouStud LI profielen.

Verticale doorsnede geluiddetail De boven- en onderaansluitingen worden afgewerkt met een elastisch blijvende (brandwerende) kit.

De boven- en onderaansluitingen worden afgewerkt met een elastisch blijvende (brandwerende) kit.

U-profielen:

Bepaal de plaats van de wand. Teken de positie van de Gyproc U-profielen op de vloer en plafond af. De Gyproc U-profielen worden aan de achterzijde voorzien van Gyproc afdichtingsband voor een optimale geluidsisolatie. Bevestig de Gyproc U-profielen met een h.o.h.-afstand van 750 mm.

C-profielen:

AcouStud C-profielen op maat maken (15 mm korter dan de afstand tussen vloer en plafond). De profielen die aansluiten tegen verticale constructies voert u uit met AcouStud U-profielen. Voorzie AcouStud U-profielen van Gyproc afdichtingsband en zet vast met een h.o.h.-afstand van 750 mm. Overige AcouStud C-profielen met de opening in dezelfde richting in de Gyproc U-profielen klemmen (let op, niet schroeven). Plaats de AcouStud C-profielen met een h.o.h.-afstand van 600 mm.

Beplaten:

Maak de platen op maat, dat wil zeggen 10 mm korter dan de afstand tussen vloer en plafond. Bevestig de onderste twee lagen Gyproc dB gipsplaten met Gyproc high performance schroeven 35 en 25 mm uitsluitend tegen de AcouStud C-profielen met een h.o.h.-afstand van 750 mm. Vervolgens bevestigt u de buitenste laag Rigidur L gipsplaten met Rigidur schroeven 55 mm met een h.o.h.-afstand van 250 mm.

Laat bij het aanbrengen van de beplating rondom een voeg open van 5 mm, deze dient gekit te worden. Schroef voor het vlakste resultaat altijd eerst aan de ‘open’ zijde van het AcouStud C-profiel.

Voorzieningen:

Nadat u de eerste zijde heeft beplaat, kunnen alle voorzieningen zoals leidingen, elektra, achterhout en isolatiemateriaal aangebracht worden. Leidingen kunnen eenvoudig door de openingen in de AcouStud C-profielen worden gevoerd. Nadat de voorzieningen zijn aangebracht kunt u de andere wandzijde op dezelfde wijze beplaten.

Afwerken:

Breng Gyproc zelfklevend wapeningsband in de AK-naden aan en vul deze met Gyproc JointFiller Vario. Schroefgaatjes en eventuele beschadigingen worden op dezelfde wijze afgevoegd, echter zonder wapeningsband.

Nadat de Gyproc JointFiller Vario is uitgehard, brengt u een toplaag aan met Gyproc JointFinisher voor een glad resultaat. Voordat u de wand gaat afwerken, het totale oppervlak voorstrijken met Gyproc Diepgrond.

Verbruiksstaten
Kleur:
bruin
Reactie bij brand:
A2-s1, d0
Kleur:
blauw
Reactie bij brand:
A2-s1, d0
Reactie bij brand:
A1
Reactie bij brand:
A1
Reactie bij brand:
A1
Gyproc JointFiller Vario
Reactie bij brand:
A1
Vorm:
Poeder
Reactie bij brand:
A1
Vorm:
Poeder
Gyproc Voegenfinisher
Reactie bij brand:
A2-s1, d0
Vorm:
Pasta

Persoonlijk advies en technische ondersteuning

Op gyproc.nl en in onze documentatie vindt u uitgebreide informatie over Gyproc producten en over ontwerpen, monteren en afwerken van de Gyproc systemen.

Heeft u behoefte aan projectgericht advies of heeft u technische vragen?

Neem dan contact op met de Gyproc Helpdesk via telefoonnummer 0347 - 325 165, stuur een e-mail helpdesk@gyproc.nl of vul het formulier in.

 

Zekerheid met GyprocGarant

GyprocGarant is een levenslange systeemgarantie die u de zekerheid biedt dat het Gyproc systeem de gegeven prestaties behaalt. Zowel nu als in de toekomst. Naast de garantie op de prestaties, biedt GyprocGarant u de zekerheid van een volledige (technische) ondersteuning vóór, tijdens en na oplevering van het project.

Lees verder