Gesloten plafonds

35 GR P/0.3

Gyproc FireBloc plafond

  • Extreem brandwerend: dankzij het gebonden kristalwater, een glasvliesmat en glasvezels in de kern
  • Zeer brandveilig: volledig onbrandbaar en ingedeeld in Europese brandklasse: A1
  • Geluidsisolerend: dankzij de hoge massa van de Glasroc F gipsplaat.

De brandveiligste oplossing voor staalconstructies en brandwerende plafonds.

Als u geen risico wilt lopen op het gebied van brandveiligheid, kunt u vertrouwen op de brandveilige Gyproc FireBloc plafonds. Deze plafonds zijn extreem brandwerend en dragen in hoge mate bij aan de brandveiligheid van het gebouw.
Plaatdikte(n) en type(n):

2x Glasroc F 12,5
1x Glasroc F 10

Brandwerendheid:
120 minuten
Gewicht:
30 kg/m²
Dikte:
247 mm
Dikte isolatie:
geen
Profielen:

Direct bevestigd

Bestaande vloerconstructie balklaag:
Houten balken 195 x 38 mm, h.o.h. 600 mm.
Strook dikte:
38 x 38 mm achter plaatnaden van de buitenste beplating
Bestaande vloerconstructie:
Vloerdelen 18 mm, voorzien van messing en groef.
Strook type:
Houten regels
Brandwerendheid:

De brandwerendheid van deze Gyproc FireBloc plafond - 35 GR P/0.3 bedraagt 120 minuten.

De brandwerendheid van de Gyproc wanden is vastgelegd in diverse brandrapporten. Voor Gyproc wanden is het criterium ‘thermische isolatie betrokken op de temperatuur’, zoals genoemd in NEN 6069, veelal maatgevend. Hierbij mag de temperatuurstijging aan de niet direct verhitte wandzijde gemiddeld 140°C en de maximale temperatuurstijging op enig punt 180°C bedragen.
Bij scheidingswanden waarbij wij een grotere brandwerende wandhoogte aangeven dan de veel gebruikte testhoogte van 3000 mm, wordt gebruik gemaakt van de uitgangspunten uit de NEN –EN 1364-1 en de gegevens uit diverse Efectis rapporten. De maximale hoogte i.c.m. de brandwerendheid wordt aangegeven op de systeempagina’s. Voor vragen over brandwerende wanden, kunt u contact opnemen met uw Gyproc adviseur of de Gyproc Helpdesk, telefoonnummer 0347-325 165 of per e-mail helpdesk@gyproc.nl.

Opmerking bij brandwerendheid:
Brandwerendheid i.c.m. houten vloer
Dilatatie:

In het Gyproc FireBloc plafond - 35 GR P/0.3 dienen in de volgende gevallen dilatatie te worden aangebracht:

  • Ter plaatse van dilatatie in de ruwbouw.
  • Bij plafondafmetingen groter dan 15 m1 voor Gyproc FireBloc plafond.
  • Bij overgangen van grote naar kleine plafondvlakken.
Vochtbelasting:
Gyproc FireBloc plafond zijn toepasbaar in natte cellen, zoals badkamers en toiletten in de woningbouw. Bij toepassing in natte cellen met een continue hoge luchtvochtigheid zoals in ziekenhuizen, spoelkeukens en sauna's zijn deze plafonds niet toepasbaar. Voor projectgericht advies kunt u contact opnemen met uw Gyproc adviseur of de Gyproc helpdesk, telefoonnummer 0347 - 325 165 of per e-mail helpdesk@gyproc.nl.
Verticale doorsnede standaarddetail De zijaansluiting wordt afgevoegd met Gyproc JointFiller (Vario).

De zijaansluiting wordt afgevoegd met Gyproc JointFiller (Vario).

Verticale doorsnede branddetail De zijaansluiting wordt afgevoegd met Gyproc JointFiller (Vario).

De zijaansluiting wordt afgevoegd met Gyproc JointFiller (Vario).

Verticale doorsnede geluiddetail De zijaansluiting wordt afgewerkt met een elastisch blijvende (brandwerende) kit.

De zijaansluiting wordt afgewerkt met een elastisch blijvende (brandwerende) kit.

Beplaten:

De Glasroc F platen worden stotend tegen elkaar gemonteerd. Voor het bevestigen worden de volgende Gyproc snelbouwschroeven gebruikt:

  • Gyproc snelbouwschroeven 45
  • Gyproc snelbouwschroeven 35
  • Gyproc snelbouwschroeven 25

De h.o.h.-afstanden van de schroeven van de buitenste plaatlaag bedraagt 150 mm. Indien u gebruik maakt van meervoudige beplatingen kunt u de schroeven van de onderste plaatlagen h.o.h. 450 mm plaatsen. Bij enkele beplating dienen de kopse naden van de platen minimaal 400 mm van elkaar te verspringen. Dit verspringen moet ook aangehouden worden bij plafonds met een dubbele beplating. Ook de langsnaden worden verspringend ten opzichte van elkaar aangebracht.

Afwerken:

Plafond - Klasse A en B - JointFiller Vario

Kleur:
wit
Reactie bij brand:
A1
Kleur:
wit
Reactie bij brand:
A1
Reactie bij brand:
A1
Reactie bij brand:
A1
Vorm:
Poeder
Reactie bij brand:
A1
Vorm:
Poeder
Gyproc Voegenfinisher
Reactie bij brand:
A2-s1, d0
Vorm:
Pasta

Persoonlijk advies en technische ondersteuning

Op gyproc.nl en in onze documentatie vindt u uitgebreide informatie over Gyproc producten en over ontwerpen, monteren en afwerken van de Gyproc systemen.

Heeft u behoefte aan projectgericht advies of heeft u technische vragen?

Neem dan contact op met de Gyproc Helpdesk via telefoonnummer 0347 - 325 165, stuur een e-mail helpdesk@gyproc.nl of vul het formulier in.

 

Zekerheid met GyprocGarant

GyprocGarant is een levenslange systeemgarantie die u de zekerheid biedt dat het Gyproc systeem de gegeven prestaties behaalt. Zowel nu als in de toekomst. Naast de garantie op de prestaties, biedt GyprocGarant u de zekerheid van een volledige (technische) ondersteuning vóór, tijdens en na oplevering van het project.

Lees verder