Gesloten plafonds

45 GR P/0.S.2

Gyproc FireBloc plafond

  • Extreem brandwerend: dankzij het gebonden kristalwater, een glasvliesmat en glasvezels in de kern
  • Zeer brandveilig: volledig onbrandbaar en ingedeeld in Europese brandklasse: A1
  • Geluidsisolerend: dankzij de hoge massa van de Glasroc F gipsplaat.

De brandveiligste oplossing voor staalconstructies en brandwerende plafonds.

Als u geen risico wilt lopen op het gebied van brandveiligheid, kunt u vertrouwen op de brandveilige Gyproc FireBloc plafonds. Deze plafonds zijn extreem brandwerend en dragen in hoge mate bij aan de brandveiligheid van het gebouw.
Plaatdikte(n) en type(n):

2x Glasroc F 15

Brandwerendheid:
60 minuten
Gewicht:
27 kg/m²
Dikte:
45 mm
Dikte isolatie:
geen
Profielen:

Direct bevestigd

Strook dikte:
60 mm breed
Bestaande vloerconstructie bekleding:
-
Strook type:
Glasroc F 15
Opmerking bij brandwerendheid:
Brandwerendheid i.c.m. betonnen vloer
Geluidsisolatie:

Geluidsisolatie
Het karakteristieke luchtgeluidsniveauverschil (DnT,A,k) van het Gyproc FireBloc plafond - 45 GR P/0.S.2_94_Beton bedraagt dB. Het gewogen contactgeluidsniveau (LnT,A) van het Gyproc FireBloc plafond - 45 GR P/0.S.2_94_Beton bedraagt dB.

De genoemde waarden zijn praktijkwaarden. Er is rekening gehouden met een praktijkverlies van 5 dB bij luchtgeluid. Bij systemen met een Rigidur E30 MF estrichvloer is uitgegaan van een praktijkverlies van 2 dB voor contactgeluid. Bij systemen zonder Rigidur E30 MF is als basis een praktijkverlies van 4 dB voor het contactgeluid aangehouden.

De geluidsisolatiewaarden zijn vastgelegd in diverse geluidmeetrapporten. De metingen zijn uitgevoerd conform de EN-ISO-140-3 en de EN-ISO-140-6. In deze rapportages worden de Ilu;lab en de Ico;lab, conform de NEN 5079 gegeven. Deze waardes zijn met behulp van de rekenregels uit de NEN 5077 en de hierboven gegeven praktijkverliezen omgezet naar de nieuwe grootheden DnT,A,k en de LnT,A.

De vermelde DnT,A,k-waarden zijn in de praktijk te verwachten waarden waarbij voor de bepaling is uitgegaan van een praktijkverlies van 5 dB. De daadwerkelijke praktijkwaarden zijn afhankelijk van de projectspecifieke omstandigheden.

Dilatatie:

In het Gyproc FireBloc plafond - 45 GR P/0.S.2 dienen in de volgende gevallen dilatatie te worden aangebracht:

  • Ter plaatse van dilatatie in de ruwbouw.
  • Bij plafondafmetingen groter dan 15 m1 voor Gyproc FireBloc plafond.
  • Bij overgangen van grote naar kleine plafondvlakken.
Vochtbelasting:
Gyproc FireBloc plafond zijn toepasbaar in natte cellen, zoals badkamers en toiletten in de woningbouw. Bij toepassing in natte cellen met een continue hoge luchtvochtigheid zoals in ziekenhuizen, spoelkeukens en sauna's zijn deze plafonds niet toepasbaar. Voor projectgericht advies kunt u contact opnemen met uw Gyproc adviseur of de Gyproc helpdesk, telefoonnummer 0347 - 325 165 of per e-mail helpdesk@gyproc.nl.
Lijn opzoeken brandwerendheid:

De brandwerendheid van deze Gyproc FireBloc plafond - 45 GR P/0.S.2 bedraagt 60 minuten.

De brandwerendheid van de Gyproc wanden is vastgelegd in diverse brandrapporten. Voor Gyproc wanden is het criterium ‘thermische isolatie betrokken op de temperatuur’, zoals genoemd in NEN 6069, veelal maatgevend. Hierbij mag de temperatuurstijging aan de niet direct verhitte wandzijde gemiddeld 140°C en de maximale temperatuurstijging op enig punt 180°C bedragen.
Bij scheidingswanden waarbij wij een grotere brandwerende wandhoogte aangeven dan de veel gebruikte testhoogte van 3000 mm, wordt gebruik gemaakt van de uitgangspunten uit de NEN –EN 1364-1 en de gegevens uit diverse Efectis rapporten. De maximale hoogte i.c.m. de brandwerendheid wordt aangegeven op de systeempagina’s. Voor vragen over brandwerende wanden, kunt u contact opnemen met uw Gyproc adviseur of de Gyproc Helpdesk, telefoonnummer 0347-325 165 of per e-mail helpdesk@gyproc.nl.

Verticale doorsnede standaarddetail De zijaansluiting wordt afgevoegd met Gyproc JointFiller (Vario).

De zijaansluiting wordt afgevoegd met Gyproc JointFiller (Vario).

Verticale doorsnede branddetail De zijaansluiting wordt afgevoegd met Gyproc JointFiller (Vario).

De zijaansluiting wordt afgevoegd met Gyproc JointFiller (Vario).

Verticale doorsnede geluiddetail De zijaansluiting wordt afgewerkt met een elastisch blijvende (brandwerende) kit.

De zijaansluiting wordt afgewerkt met een elastisch blijvende (brandwerende) kit.

Beplaten:

De Glasroc F platen worden stotend tegen elkaar gemonteerd. Voor het bevestigen worden de volgende Gyproc snelbouwschroeven gebruikt:

  • Gyproc snelbouwschroeven 45
  • Gyproc snelbouwschroeven 35

De h.o.h.-afstanden van de schroeven van de buitenste plaatlaag bedraagt 150 mm. Indien u gebruik maakt van meervoudige beplatingen kunt u de schroeven van de onderste plaatlagen h.o.h. 450 mm plaatsen. Bij enkele beplating dienen de kopse naden van de platen minimaal 400 mm van elkaar te verspringen. Dit verspringen moet ook aangehouden worden bij plafonds met een dubbele beplating. Ook de langsnaden worden verspringend ten opzichte van elkaar aangebracht.

Afwerken:

Afwerkingsniveau A volgens Gyproc Smartskimmen
Voor afwerkingsniveau A adviseren wij alleen systemen toe te passen met een meervoudige beplating en af te werken met Gyproc (spuit)Kontakt. Tenslotte brengt u Gyproc Finesse aan in een dikte van 2 mm. Voordat u het plafond gaat afwerken dient u het totale oppervlak voor te strijken met Gyproc Diepgrond.

Afwerkingsniveau B en lager
Breng Gyproc zelfklevend wapeningsband in de AK-naden aan en vul deze met Gyproc JointFiller Vario. Schroefgaatjes en eventuele beschadigingen worden op dezelfde wijze afgevoegd, echter zonder wapeningsband. Nadat de Gyproc JointFiller Vario is uitgehard, brengt u een toplaag aan met Gyproc JointFinisher voor een glad resultaat. Voordat u het plafond gaat afwerken dient u het totale oppervlak voor te strijken met Gyproc Diepgrond.

Kleur:
wit
Reactie bij brand:
A1
Reactie bij brand:
A1
Reactie bij brand:
A1
Vorm:
Poeder
Gyproc Voegenfinisher
Reactie bij brand:
A2-s1, d0
Vorm:
Pasta
Gyproc JointFiller Vario
Reactie bij brand:
A1
Vorm:
Poeder

Persoonlijk advies en technische ondersteuning

Op gyproc.nl en in onze documentatie vindt u uitgebreide informatie over Gyproc producten en over ontwerpen, monteren en afwerken van de Gyproc systemen.

Heeft u behoefte aan projectgericht advies of heeft u technische vragen?

Neem dan contact op met de Gyproc Helpdesk via telefoonnummer 0347 - 325 165, stuur een e-mail helpdesk@gyproc.nl of vul het formulier in.

 

Zekerheid met GyprocGarant

GyprocGarant is een levenslange systeemgarantie die u de zekerheid biedt dat het Gyproc systeem de gegeven prestaties behaalt. Zowel nu als in de toekomst. Naast de garantie op de prestaties, biedt GyprocGarant u de zekerheid van een volledige (technische) ondersteuning vóór, tijdens en na oplevering van het project.

Lees verder