Scheidingswanden

CS 100/1.75.1.A

Dit systeem is niet meer leverbaar.

Gyproc® Cable Stud®

Wandenboeknummer:
210
  • Eenvoudig achteraf inbouwen van E-installaties: de wand is blijvend toegankelijk.
  • Geen freeswerk of nieuwe wandafwerking nodig: dit bespaart al snel veel geld.
  • Elk moment een beslismoment: zelfs tot na oplevering.

Eenvoudig achteraf E-installaties inbouwen in de wand.

Voor situaties waarbij regelmatig wisselingen zijn van bewoners en/ of gebruikers. De Gyproc® Cable Stud® wanden hebben een blijvend toegankelijke ruimte onder in de wand, waardoor de E-installaties altijd bereikbaar blijven. De wanden zijn zeer geschikt als scheidingswand en als vrijstaande voorzetwand in woon-zorgcomplexen, kantoren, ziekenhuizen en de woningbouw, zowel nieuwbouw als renovatie. Gyproc® Cable Stud® wandsystemen zijn opgebouwd uit Gyproc® gipsplaten, Gyproc® Cable Stud® C- en U-profielen, Gyproc® GypFrame® profielen en hoge en lage plinten. Type gipsplaat is aan te passen aan de behoefte van de eindgebruiker. De wandsystemen zijn licht in montage, droog en snel te monteren en geven een vlak eindresultaat.
Plaatdikte(n) en type(n):
1x Gyproc® A 12,5
Stootvastheidsklasse:
1 van 7
Luchtgeluidsisolatie Rw:
42 dB
Gewicht:
22 kg/m²
Dikte:
100 mm
Dikte isolatie:
1x 60 mm ISOVER® Sonepanel
Profielen:
1x Cable Stud® (LP) 75
Hoogte toepassingsgebied 1:
4500 mm
Hoogte toepassingsgebied 2:
3750 mm
Remontabel:
Nee
Brandwerendheid:

-

Geluidsisolatie:

Voor de geluidsisolatie van deze scheidingswand Gyproc® Cable Stud® - CS 100/1.75.1.A geldt Rw = 42 dB. De luchtgeluidsisolatie Rw van de Gyproc® wanden is vastgelegd in diverse geluidsrapporten. De luchtgeluidsisolatiemetingen zijn uitgevoerd conform NEN-EN-ISO-140-3, terwijl de ééngetalswaarde Rw is bepaald conform NEN-EN-ISO-717. Bij dit systeem is de luchtgeluidsisolatie Rw de laboratoriumwaarde. Om te komen tot de praktijk waarde R’w wordt de Rw verminderd met 5 dB, een veel voorkomend praktijkverlies. De vermelde DnT,A,k-waarden zijn in de praktijk te verwachten waarden waarbij voor de bepaling is uitgegaan van een praktijkverlies van 5 dB. De daadwerkelijke praktijkwaarden zijn afhankelijk van de projectspecifieke omstandigheden.

Stootvastheid:

De Gyproc® Cable Stud® - CS 100/1.75.1.A is ingedeeld in klasse 1 van de Gyproc® klassen van stootvastheid. Gyproc® heeft de stootvastheid van haar systemen onderverdeeld in zeven klassen. Deze klassen van stootvastheid worden weergegeven met behulp van hamericonen in de zoektabellen van de Gyproc® wanden. Het aantal hamers staat voor de mate van stootvastheid van de wand. Hoe groter het aantal hamers, hoe groter de mate van stootvastheid. De term ‘Stootvastheid’ is opgebouwd uit twee belangrijke mechanische eigenschappen van de wand: De ‘oppervlakte hardheid’ en ‘buigsterkte’. De oppervlakte hardheid heeft betrekking op de hardheid van de buitenste plaat, en de buigsterkte heeft betrekking op de weerstand tegen doorbuiging van de beplating tussen de verticale profielen.

Dilatatie:

In de Gyproc® Cable Stud® - CS 100/1.75.1.A dienen in de volgende gevallen dilataties te worden aangebracht:

  • Ter plaatse van dilataties in de ruwbouw.
  • Bij wandafmetingen groter dan 15 m1 voor Gyproc® A gipsplaten.
Vochtbelasting:
De Gyproc® Cable Stud® - CS 100/1.75.1.A is toepasbaar in de natte cel wanneer de beplating vervangen wordt door Gyproc® WR gipskartonbeplating van minimaal gelijke dikte. Let op! De wand dient zo geplaatst te worden dat de demontabele plint niet in de natte cel gepositioneerd wordt.
Wandhoogte:

De maximale hoogte van deze Gyproc® Cable Stud® – CS 100/1.75.1.A bedraagt 4500 mm in toepassingsgebied 1.

Bij de bepaling van de van de maximale brandwerende wandhoogte zijn wij uitgegaan van toepassingsgebied 1 (conform DIN 18183).

Deze maximale wandhoogte is bepaald conform DIN 18183. Hierin worden twee toepassingsgebieden onderscheiden, waarbij het aantal aanwezige personen in de betreffende ruimte maatgevend is:

  • Toepassingsgebied I: Wanden in gebieden met weinig mensen, zoals woonkamers, hotels, ziekenhuiskamers en kantoren.
  • Toepassingsgebied II: Wanden in gebieden met veel mensen, zoals aula’s, auditoria en schoollokalen.

Bij de Gyproc wanden in het KOMO-attest zijn de maximale wandhoogten bepaald volgens BRL 1003.

Bij wandhoogten in de praktijk, hoger dan de gegeven maximale wandhoogten, kan de genoemde toelaatbare hoogte worden vergroot onder andere door de opbouw van het frame als volgt aan te passen:

  • Door de stijlafstand te verminderen.
  • En/of door de stijlen te verdubbelen door ze ruggelings of kokervormig om de 500 mm tegen elkaar te schroeven met Gyproc snelbouwparkers.
  • En/of door het toepassen van Gyproc R-profielen.
U-profielen:

Bepaal de plaats van de wand. Teken de positie van de Cable Stud U-profielen op de vloer en plafond af met behulp van bijvoorbeeld een smetlijn.Het Cable Stud U-onderprofiel dient asymmetrisch aangebracht te worden. Hierbij dient de lage flens van het profiel tegen de 'smetlijn' gepositioneerd te worden. Dit houdt in dat de hoge flens 12,5 mm van de 'smetlijn' gepositioneerd is. De zijde met de lage flens is na montage de wandzijde met de demontabele plint. De Cable Stud U-profielen worden aan de achterzijde voorzien van Gyproc afdichtingsband voor een optimale geluidsisolatie. Het Cable Stud U-bovenprofiel dient op de 'standaard' manier aangebracht te worden. Hierbij zitten de flenzen dus aan beide zijden 12,5 mm vrij van de totale wandbreedte.

C-profielen:

Cable Stud C-profielen op maat maken (15 mm korter dan de afstand tussen vloer en plafond). De profielen die aansluiten tegen verticale constructies voert u uit met Cable Stud U-profielen voorzien van Gyproc afdichtingsband. Overige Cable Stud C-profielen met de opening in dezelfde richting in de Cable Stud U-profielen klemmen (let op, niet schroeven). Plaats de Cable Stud C-profielen met een h.o.h.-afstand van 600 mm. Hierbij dient de open zijde van de Cable Stud C-profielen gepositioneerd te worden tegen de lage flens van het onderprofiel.

Beplaten:

Als eerste wordt de 'gesloten' Gyproc® A gipsbeplating aangebracht. Dit is de beplating aan de wandzijde waarvan de plint niet te demonteren is. Hiervoor worden de platen op maat gemaakt. Daarbij dienen de platen een lengte te hebben van: de totale verdiepingshoogte min 10 mm. De platen worden stotend gemonteerd tegen de bovenliggende vloerconstructie door het gebruik van een platenhevel. Daarbij worden de platen bevestigd met Gyproc® Snelbouwschroeven 25 mm met een h.o.h.-afstand van 250 mm. De beplating dient te worden doorgeschroefd in zowel het kunststof- als metalen gedeelte van de Cable Stud C-profielen.

Voorzieningen:

Als eerste wordt de 'gesloten' Gyproc® A gipsbeplating aangebracht. Dit is de beplating aan de wandzijde waarvan de plint niet te demonteren is. Hiervoor worden de platen op maat gemaakt. Daarbij dienen de platen een lengte te hebben van: de totale verdiepingshoogte min 10 mm.

De platen worden stotend gemonteerd tegen de bovenliggende vloerconstructie door het gebruik van een platenhevel. Daarbij worden de platen bevestigd met Gyproc® Snelbouwschroeven 25 mm met een h.o.h.-afstand van 250 mm.

De beplating dient te worden doorgeschroefd in zowel het kunststof- als metalen gedeelte van de Cable Stud C-profielen.

Elektra en domotica
De wanden worden voorzien van de elektrische installaties en eventuele domotica voorzieningen. Hiervoor dienen de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant te worden gevolgd.

Afwerken:

Breng Gyproc® zelfklevend wapeningsband in de AK-naden aan en vul deze met Gyproc® JointFiller. Breng papieren wapeningsband aan bij kopse voegen met gesneden plaatkanten door deze in te bedden in de Gyproc® JointFiller. Schroefgaatjes en eventuele beschadigingen worden op dezelfde wijze afgevoegd, echter zonder wapeningsband.


Nadat de Gyproc® JointFiller is uitgehard, brengt u een toplaag aan met Gyproc® Promix Elite voor een glad resultaat. Voordat u de wand gaat afwerken, het totale oppervlak voorstrijken met Gyproc® Diepgrond.

Plint aanbrengen
Cable Stud® wanden zijn er in 2 uitvoeringen: met een hoge- of een lage plint. De hoge plint heeft een minimale hoogte van 110 mm; bij de lage plint is dit minimaal 70 mm.
De plinten worden op maat voor de wand gelegd, waarna de plintclips ter plaatse van de stijlen worden aangebracht. Houd bij de bevestiging van de Cable Stud® Plintclips rekening met de dikte van de uiteindelijke vloerafwerking, bijvoorbeeld vloerbedekking. Vervolgens kunnen de plinten aan de Cable Stud® C-profielen worden bevestigd. Bij de hoge plint wordt gebruik gemaakt van de Cable Stud® Plintclip. Bij de lage plintoplossing past u de Cable Stud® Plintclip LP toe.

Verbruiksstaten
Kleur:
ivoor
Reactie bij brand:
A2-s1, d0
Kleur:
ivoor
Reactie bij brand:
A2-s1, d0
Vorm:
Plaat
Reactie bij brand:
A1
Reactie bij brand:
A1

Persoonlijk advies en technische ondersteuning

Op gyproc.nl en in onze documentatie vindt u uitgebreide informatie over Gyproc producten en over ontwerpen, monteren en afwerken van de Gyproc systemen.

Heeft u behoefte aan projectgericht advies of heeft u technische vragen?

Neem dan contact op met de Gyproc Helpdesk via telefoonnummer 0347 - 325 165, stuur een e-mail helpdesk@gyproc.nl of vul het formulier in.

 

Zekerheid met GyprocGarant

GyprocGarant is een levenslange systeemgarantie die u de zekerheid biedt dat het Gyproc systeem de gegeven prestaties behaalt. Zowel nu als in de toekomst. Naast de garantie op de prestaties, biedt GyprocGarant u de zekerheid van een volledige (technische) ondersteuning vóór, tijdens en na oplevering van het project.

Lees verder