Gesloten plafonds

GF 100 GR P/75.2.A + E30 MF

Gyproc® Glasroc® F plafond i.c.m. Acoustic R vloer

 • Extreem brandwerend: dankzij het gebonden kristalwater, een glasvliesmat en glasvezels in de kern
 • Zeer brandveilig: volledig onbrandbaar en ingedeeld in Europese brandklasse: A1
 • Geluidsisolerend: dankzij de hoge massa van de Glasroc®F gipsplaat.
 • Hoge geluidsisolatie: Doordat de vloer volledig zwevend wordt gemonteerd ontstaat een zeer hoge contact- en luchtgeluidsisolatie.
 • Brandwerend: volledig onbrandbaar en ingedeeld in Europese brandklasse: A1.
 • Vlakheid: de Acoustic R vloeren kunnen plaatselijke onvlakheden eenvoudig opvangen. Grotere onvlakheden kunnen worden verholpen door middel van egalisatiekorrels.

De brandveiligste oplossing voor staalconstructies en brandwerende plafonds.

Als u geen risico wilt lopen op het gebied van brandveiligheid, kunt u vertrouwen op de brandveilige Gyproc® Glasroc® F plafonds. Deze plafonds zijn extreem brandwerend en dragen in hoge mate bij aan de brandveiligheid van het gebouw. Gyproc Acoustic R vloeren zijn geschikt voor het verbeteren van de contact- en luchtgeluidsisolatie van bestaande vloeren.De vloeren worden zwevend gemonteerd en dragen daardoor bij aan een optimale akoestische scheiding tussen de plafond- en vloerconstructie.
Plaatdikte(n) en type(n):
2x Glasroc® F 12,5
Brandwerendheid:
60 minuten
Luchtgeluidsisolatie DnT,A,k:
54 dB
Gewicht:
50 kg/m²
Dikte:
451 mm
Dikte isolatie:
1x 90 mm ISOVER® Sonepanel
Profielen:
1x GypFrame® 75
Overspanning h.o.h 400mm:
2300
Overspanning h.o.h 300mm:
2500
Overspanning h.o.h 500mm:
2150
Bestaande vloerconstructie balklaag:
Houten balken 195 x 38 mm, h.o.h. 600 mm.
Bestaande vloerconstructie:
Vloerdelen 18 mm gekantrecht. Underlayment 18 mm voorzien van messing en groef.
Brandwerendheid:

De brandwerendheid van het Gyproc® Glasroc® F plafond i.c.m. Acoustic R vloer - GF 100 GR P/75.2.A + E30 MF bedraagt 60 minuten. Hierbij geldt een kritieke plenumtemperatuur van 300 °C.

De brandwerendheid van de Gyproc® plafonds is vastgelegd in diverse brandrapporten. Voor dit Gyproc® plafond is het criterium ‘thermische isolatie betrokken op de temperatuur’, zoals genoemd in NEN 6069, maatgevend. Hierbij mag de temperatuurstijging aan de niet direct verhitte zijde gemiddeld 140 °C en de maximale temperatuurstijging op enig punt 180 °C bedragen.
Dit systeem zorgt er tevens voor dat de staalconstructie gedurende de gegeven brandwerendheid niet zal ‘bezwijken’, conform de richtlijnen uit de NEN 6069.

Opmerking bij brandwerendheid:
Brandwerendheid i.c.m. houten vloer
Geluidsisolatie:

Het karakteristieke luchtgeluidsniveauverschil (DnT,A,k) van het Gyproc® Glasroc® F plafond i.c.m. Acoustic R vloer - GF 100 GR P/75.2.A + E30 MF bedraagt 54 dB. Het gewogen contactgeluidsniveau (LnT,A) van het Gyproc® Glasroc® F plafond i.c.m. Acoustic R vloer - GF 100 GR P/75.2.A + E30 MF bedraagt 50 dB.

De genoemde waarden zijn praktijkwaarden. Er is rekening gehouden met een praktijkverlies van 5 dB bij luchtgeluid. Bij systemen met een Rigidur E30 MF estrichvloer is uitgegaan van een praktijkverlies van 2 dB voor contactgeluid. Bij systemen zonder Rigidur E30 MF is als basis een praktijkverlies van 4 dB voor het contactgeluid aangehouden.

De geluidsisolatiewaarden zijn vastgelegd in diverse geluidmeetrapporten. De metingen zijn uitgevoerd conform de EN-ISO-140-3 en de EN-ISO-140-6. In deze rapportages worden de Ilu;lab en de Ico;lab, conform de NEN 5079 gegeven. Deze waardes zijn met behulp van de rekenregels uit de NEN 5077 en de hierboven gegeven praktijkverliezen omgezet naar de nieuwe grootheden DnT,A,k en de LnT,A. De vermelde DnT,A,k-waarden zijn in de praktijk te verwachten waarden waarbij voor de bepaling is uitgegaan van een praktijkverlies van 5 dB. De daadwerkelijke praktijkwaarden zijn afhankelijk van de projectspecifieke omstandigheden.

Dilatatie:

In het Gyproc® Glasroc® F plafond i.c.m. Acoustic R vloer - GF 100 GR P/75.2.A + E30 MF dienen in de volgende gevallen dilatatie te worden aangebracht:

 • Ter plaatse van dilatatie in de ruwbouw.
 • Bij plafondafmetingen groter dan 15 m1 voor Gyproc® Glasroc® F plafond i.c.m. Acoustic R vloer.
 • Bij overgangen van grote naar kleine plafondvlakken.
Vochtbelasting:
Gyproc® Glasroc® F plafond i.c.m. Acoustic R vloer zijn toepasbaar in natte cellen, zoals badkamers en toiletten in de woningbouw. Bij toepassing in natte cellen met een continue hoge luchtvochtigheid zoals in ziekenhuizen, spoelkeukens en sauna's zijn deze plafonds niet toepasbaar. De Gyproc® Acoustic R vloeren zijn toepasbaar in de natte cellen. Download voor meer informatie de volledige verwerkingsbrochure. Voor projectgericht advies kunt u contact opnemen met uw Gyproc® adviseur of de Gyproc® Helpdesk, telefoonnummer 0347 - 325 165 of per e-mail helpdesk@gyproc.nl.
Belastbaarheid:

In de onderstaande tabel worden de toelaatbare belastingen en de bijbehorende toepassingsgebieden van de Gyproc Acoustic R vloeren gegeven.

Toepassingsgebied 1
Categorie behorend bij DIN 1055-3: A2, A3, B1, D1. Bijvoorbeeld woon- en verblijfsruimten, gangen in kantoren, artsenpraktijken, wachtruimtes, winkelruimtes met een oppervlakte tot 50 m2.

Toepassingsgebied 2
Categorie behorend bij DIN 1055-3: B2, C1. Bijvoorbeeld gangen in hotels, bejaardentehuizen, keukens en behandel/operatiekamers zonder zware apparatuur.

Toepassingsgebied 3
Categorie behorend bij DIN 1055-3: C2, C3, C5, D2, E1, T2. Bijvoorbeeld gangen in ziekenhuizen, ruimtes met vast meubilair zoals bioscopen, kerken, gehoorzalen, theaters, vergaderruimtes en lobbies. Daarnaast warenhuizen en werkplaatsen met beperkte belasting.

Randvoorwaarden

 • De toelaatbare puntbelasting is bepaald bij een onderlinge afstand van 50 cm en op minstens 10 cm afstand van een hoek.
 • De toelaatbare puntbelasting is bepaald met een contactvlak van Ø 50 mm.
 • De som van de puntlasten mag niet boven de toelaatbare vloerbelasting liggen.
 • Bijzondere belastingen, zoals het gebruik van palletwagens op de Rigidur estrichvloer, mogen de toelaatbare vloerbelasting niet overschrijden.

Let op: Voor een nog hogere puntlast bij een verend opgelegde Acoustic R vloer adviseren wij de Rigidur E30 HF toe te passen. Dit zal wel gevolgen hebben voor de lucht- en contactgeluidsisolatie.

Verticale doorsnede standaarddetail

De zijaansluiting wordt afgevoegd met Gyproc JointFiller (Vario).

Verticale doorsnede branddetail

De zijaansluiting wordt afgevoegd met Gyproc JointFiller (Vario).

Verticale doorsnede geluiddetail

De zijaansluiting wordt afgewerkt met een elastisch blijvende (brandwerende) kit.

U-profielen:

Bepaal de plaats van het plafond. Teken de positie van de GypFrame U-profielen op de muur af. De GypFrame U-profielen worden aan de achterzijde voorzien van Gyproc afdichtingsband voor een optimale geluidsisolatie. Bevestig de GypFrame U-profielen met een h.o.h.-afstand van 625 mm.

C-profielen:

GypFrame C-profielen op maat maken (15 mm korter dan de afstand tussen de omringende muren). De twee buitenste GypFrame C-profielen voorzien van Gyproc afdichtingsband en om de 1250 mm vastzetten. Overige GypFrame C-profielen met de opening in dezelfde richting in de GypFrame U-profielen klemmen. Bevestig deze aan de GypFrame U-profielen d.m.v. Gyproc snelbouwparkers. De h.o.h.-afstand van de GypFrame C-profielen is afhankelijk van de gewenste overspanning.

Beplaten:

Maak de platen op maat, dat wil zeggen 10 mm korter dan de afstand tussen de omringende muren. Bevestig bij een enkele beplating de Glasroc® F gipsplaten met Gyproc® Snelbouwschroeven 35 uitsluitend tegen de GypFrame C-profielen met een h.o.h.-afstand van 170 mm.

Bevestig bij een dubbele beplating de eerste laag Glasroc® F gipsplaten met Gyproc® Snelbouwschroeven 25 uitsluitend tegen de GypFrame C-profielen met een h.o.h.-afstand van 510 mm. Bevestig de tweede laag Glasroc® F gipsplaten met Gyproc® Snelbouwschroeven 35 uitsluitend tegen de GypFrame C-profielen met een h.o.h.-afstand van 170 mm.

Schroef voor het vlakste resultaat altijd eerst aan de ‘open’ zijde van het GypFrame C-profiel.

Voorzieningen:

Voordat u de beplating aanbrengt, kunnen alle voorzieningen zoals (elektra)leidingen en isolatiemateriaal aangebracht worden. Breng indien gewenst of benodigd isolatiemateriaal aan voor (een nog hogere) geluidsisolatie en/of brandwerendheid. Leidingen kunnen eenvoudig door de openingen in de GypFrame C-profielen worden gevoerd.

Afwerken:

Bij het afwerken van de naden maakt u gebruik van Gyproc Wapeningsband papier. Deze wordt ingebed in de Gyproc JointFiller Vario (Glasroc F). Nadat deze voegenvuller is uitgehard, wordt de voeg verder afgewerkt met een bredere laag Gyproc ProMix Elite. Deze kan indien nodig geschuurd worden. Bij de gegeven prestaties is het noodzakelijk om de aansluitingen met de bouwkundige constructies af te voegen met Gyproc JointFiller Vario of af te kitten met brandwerende kit.

Persoonlijk advies en technische ondersteuning

Op gyproc.nl en in onze documentatie vindt u uitgebreide informatie over Gyproc producten en over ontwerpen, monteren en afwerken van de Gyproc systemen.

Heeft u behoefte aan projectgericht advies of heeft u technische vragen?

Neem dan contact op met de Gyproc Helpdesk via telefoonnummer 0347 - 325 165, stuur een e-mail helpdesk@gyproc.nl of vul het formulier in.

 

Zekerheid met GyprocGarant

GyprocGarant is een levenslange systeemgarantie die u de zekerheid biedt dat het Gyproc systeem de gegeven prestaties behaalt. Zowel nu als in de toekomst. Naast de garantie op de prestaties, biedt GyprocGarant u de zekerheid van een volledige (technische) ondersteuning vóór, tijdens en na oplevering van het project.

Lees verder