Scheidingswanden

GF 100 RD/2.50.2

Gyproc Impact R

Wandenboeknummer:
74
  • Voor ruimtes waar Gyproc stootvastheidsklasse 4 of 6 nodig zijn.
  • Extra hoge geluidsisolatie en krasvastheid.
  • Door verhoogde vochtbestendigheid ook geschikt voor toepassing in natte ruimtes zoals badkamers.

Zeer robuuste wand met een stoot- en krasvast oppervlak.

Voor scheidingswanden en voorzetwanden die de zwaarste confrontaties moet kunnen doorstaan. De Gyproc Impact R wanden zijn zeer geschikt voor het flexibel inrichten van ziekenhuizen, scholen, studentenhuizen en detentiecentra, zowel nieuwsbouw als renovatie. Gyproc Impact R wandsystemen zijn opgebouwd uit Rigidur gipsvezelplaten en Gyproc GypFrame® profielen. De wandsystemen zijn licht in montage, droog en snel te monteren en geven een vlak eindresultaat.
Plaatdikte(n) en type(n):

2x Rigidur 12,5

Brandwerendheid:
60 minuten
Luchtgeluidsisolatie Rw:
49 dB
Luchtgeluidsisolatie DnT,A,k:
42 dB
Gewicht:
52 kg/m²
Dikte:
100 mm
Dikte isolatie:
geen
Profielen:

1x GypFrame 50

Hoogte toepassingsgebied 1:
4000 mm
Hoogte toepassingsgebied 2:
3500 mm
Hoogte toepassingsgebied 1 met brandeis:
4000 mm
Stootvastheid klasse:
6
Brandwerendheid:

De brandwerendheid van deze Gyproc Impact R - GF 100 RD/2.50.2 bedraagt 60 minuten.

De brandwerendheid van de Gyproc wanden is vastgelegd in diverse brandrapporten. Voor Gyproc wanden is het criterium ‘thermische isolatie betrokken op de temperatuur’, zoals genoemd in NEN 6069, veelal maatgevend. Hierbij mag de temperatuurstijging aan de niet direct verhitte wandzijde gemiddeld 140°C en de maximale temperatuurstijging op enig punt 180°C bedragen.
Bij scheidingswanden waarbij wij een grotere brandwerende wandhoogte aangeven dan de veel gebruikte testhoogte van 3000 mm, wordt gebruik gemaakt van de uitgangspunten uit de NEN –EN 1364-1 en de gegevens uit diverse Efectis rapporten. De maximale hoogte i.c.m. de brandwerendheid wordt aangegeven op de systeempagina’s. Voor vragen over brandwerende wanden, kunt u contact opnemen met uw Gyproc adviseur of de Gyproc Helpdesk, telefoonnummer 0347-325 165 of per e-mail helpdesk@gyproc.nl.

Geluidsisolatie:

Voor de geluidsisolatie van deze scheidingswand Gyproc Impact R - GF 100 RD/2.50.2 geldt Rw = 49 dB.

De luchtgeluidsisolatie Rw van de Gyproc wanden is vastgelegd in diverse geluidsrapporten. De luchtgeluidsisolatiemetingen zijn uitgevoerd conform NEN-EN-ISO-140-3, terwijl de ééngetalswaarde Rw is bepaald conform NEN-EN-ISO-717.
Bij dit systeem is de luchtgeluidsisolatie Rw de laboratoriumwaarde. Om te komen tot de praktijk waarde R’w wordt de Rw verminderd met 5 dB, een veel voorkomend praktijkverlies. De vermelde DnT,A,k-waarden zijn in de praktijk te verwachten waarden waarbij voor de bepaling is uitgegaan van een praktijkverlies van 5 dB. De daadwerkelijke praktijkwaarden zijn afhankelijk van de projectspecifieke omstandigheden.

Stootvastheid:

De Gyproc Impact R – GF 100 RD/2.50.2 is ingedeeld in klasse 6 van de Gyproc klassen van stootvastheid.

Gyproc heeft de stootvastheid van haar systemen onderverdeeld in zeven klassen. Deze klassen van stootvastheid worden weergegeven met behulp van hamericonen in de zoektabellen van de Gyproc wanden. Het aantal hamers staat voor de mate van stootvastheid van de wand. Hoe groter het aantal hamers, hoe groter de mate van stootvastheid.

De term ‘Stootvastheid’ is opgebouwd uit twee belangrijke mechanische eigenschappen van de wand: De ‘oppervlakte hardheid’ en ‘buigsterkte’. De oppervlakte hardheid heeft betrekking op de hardheid van de buitenste plaat, en de buigsterkte heeft betrekking op de weerstand tegen doorbuiging van de beplating tussen de verticale profielen.

Dilatatie:

In de Gyproc Impact R - GF 100 RD/2.50.2 dienen in de volgende gevallen dilataties te worden aangebracht:

  • Ter plaatse van dilataties in de ruwbouw.
  • Bij wandafmetingen groter dan 10 m1 voor Rigidur gipsplaten.
Vochtbelasting:
De Gyproc Impact R - GF 100 RD/2.50.2 is door toepassing van Rigidur L gipsbeplating toepasbaar in de natte cellen.
Wandhoogte:

De maximale hoogte van deze Gyproc Impact R – GF 100 RD/2.50.2 bedraagt 4000 mm in toepassingsgebied 1.

Bij de bepaling van de van de maximale brandwerende wandhoogte zijn wij uitgegaan van toepassingsgebied 1 (conform DIN 18183).

Deze maximale wandhoogte is bepaald conform DIN 18183. Hierin worden twee toepassingsgebieden onderscheiden, waarbij het aantal aanwezige personen in de betreffende ruimte maatgevend is:

  • Toepassingsgebied I: Wanden in gebieden met weinig mensen, zoals woonkamers, hotels, ziekenhuiskamers en kantoren.
  • Toepassingsgebied II: Wanden in gebieden met veel mensen, zoals aula’s, auditoria en schoollokalen.

Bij de Gyproc wanden in het KOMO-attest zijn de maximale wandhoogten bepaald volgens BRL 1003.

Bij wandhoogten in de praktijk, hoger dan de gegeven maximale wandhoogten, kan de genoemde toelaatbare hoogte worden vergroot onder andere door de opbouw van het frame als volgt aan te passen:

  • Door de stijlafstand te verminderen.
  • En/of door de stijlen te verdubbelen door ze ruggelings of kokervormig om de 500 mm tegen elkaar te schroeven met Gyproc snelbouwparkers.
  • En/of door het toepassen van Gyproc R-profielen.
Horizontale dwarsdoorsnede De aansluiting op de aangrenzende constructie wordt afgevoegd met Gyproc JointFiller (Vario).

De aansluiting op de aangrenzende constructie wordt afgevoegd met Gyproc JointFiller (Vario).

Horizontale doorsnede branddetail De aansluiting op de aangrenzende constructie wordt afgevoegd met Gyproc JointFiller (Vario). Voor 30 en 60 minuten brandwerende scheidingswanden tot een hoogte van 4000 mm kan hiervan afgeweken worden. Neem hiervoor contact met ons op,

De aansluiting op de aangrenzende constructie wordt afgevoegd met Gyproc JointFiller (Vario). Voor 30 en 60 minuten brandwerende scheidingswanden tot een hoogte van 4000 mm kan hiervan afgeweken worden. Neem hiervoor contact met ons op.

Horizontale doorsnede geluiddetail De aansluiting op de aangrenzende constructie wordt afgevoegd met Gyproc JointFiller (Vario) ofwel afgewerkt met elastisch blijvende (brandwerende) kit.

De aansluiting op de aangrenzende constructie wordt afgevoegd met Gyproc JointFiller (Vario) ofwel afgewerkt met elastisch blijvende (brandwerende) kit.

Hoekoplossing horizontale doorsnede standaardetail Zowel de inwendige als de uitwendige hoek wordt afgevoegd met een dunne laag Gyproc JointFiller (Vario).

Zowel de inwendige als de uitwendige hoek wordt afgevoegd met een dunne laag Gyproc JointFiller (Vario).

Hoekoplossing horizontale doorsnede branddetail Zowel de inwendige als de uitwendige hoek wordt afgevoegd met een dunne laag Gyproc JointFiller (Vario).
Voor 30 en 60 minuten brandwerende scheidingswanden tot een hoogte van 4000 mm kan hiervan afgeweken worden. Neem hiervoor contact met ons op.

Zowel de inwendige als de uitwendige hoek wordt afgevoegd met een dunne laag Gyproc JointFiller (Vario).
Voor 30 en 60 minuten brandwerende scheidingswanden tot een hoogte van 4000 mm kan hiervan afgeweken worden. Neem hiervoor contact met ons op.

Hoekoplossing horizontale doorsnede geluidsdetail Zowel de inwendige als de uitwendige hoek wordt afgevoegd met een dunne laag Gyproc JointFiller (Vario).

Zowel de inwendige als de uitwendige hoek wordt afgevoegd met een dunne laag Gyproc JointFiller (Vario).

T-oplossing horizontale doorsnede standaardetail Het GypFrame C-profiel wordt bevestigd aan de doorgaande Gyproc plaat.

Het GypFrame C-profiel wordt bevestigd aan de doorgaande Gyproc plaat.

T-oplossing horizontale doorsnede branddetail De aansluiting van de wand wordt afgewerkt met Gyproc JointFiller (Vario).
Voor 30 en 60 minuten brandwerende scheidingswanden tot een hoogte van 4000 mm kan hiervan afgeweken worden. Neem hiervoor contact met ons op.

De aansluiting van de wand wordt afgewerkt met Gyproc JointFiller (Vario).
Voor 30 en 60 minuten brandwerende scheidingswanden tot een hoogte van 4000 mm kan hiervan afgeweken worden. Neem hiervoor contact met ons op.

T-oplossing horizontale doorsnede geluidsdetail De Gyproc beplating van de doorlopende wand wordt onderbroken.

De Gyproc beplating van de doorlopende wand wordt onderbroken.

Verticale doorsnede standaarddetail De boven- en onderaansluitingen worden niet afgevoegd.

De boven- en onderaansluitingen worden niet afgevoegd.

Verticale doorsnede branddetail De boven- en onderaansluitingen worden afgevoegd met Gyproc JointFiller (Vario).
Voor 30 en 60 minuten brandwerende scheidingswanden tot een hoogte van 4000 mm kan hiervan afgeweken worden. Neem hiervoor contact met ons op.

De boven- en onderaansluitingen worden afgevoegd met Gyproc JointFiller (Vario).
Voor 30 en 60 minuten brandwerende scheidingswanden tot een hoogte van 4000 mm kan hiervan afgeweken worden. Neem hiervoor contact met ons op.

Verticale doorsnede geluiddetail De boven- en onderaansluitingen worden afgevoegd met Gyproc JointFiller (Vario).

De boven- en onderaansluitingen worden afgevoegd met Gyproc JointFiller (Vario).

U-profielen:

Bepaal de plaats van de wand. Teken de positie van de GypFrame U-profielen op de vloer en plafond af. De GypFrame U-profielen worden aan de achterzijde voorzien van Gyproc afdichtingsband voor een optimale geluidsisolatie. Bevestig de GypFrame U-profielen met een h.o.h.-afstand van 750 mm.

C-profielen:

GypFrame C-profielen op maat maken (15 mm korter dan de afstand tussen vloer en plafond). De twee buitenste GypFrame C-profielen voorzien van Gyproc afdichtingsband en om de 750 mm vastzetten. Overige GypFrame C-profielen met de opening in dezelfde richting in de GypFrame U-profielen klemmen (let op, niet schroeven). Plaats de GypFrame C-profielen met een h.o.h.-afstand van 600 mm.

Beplaten:

Maak de platen op maat, dat wil zeggen 10 mm korter dan de afstand tussen vloer en plafond. Druk met behulp van een platenhevel de beplating strak tegen het plafond. Bevestig de onderste laag Rigidur L gipsplaten met Rigidur schroeven 25 mm uitsluitend tegen de GypFrame C-profielen met een h.o.h.-afstand van 750 mm. Vervolgens bevestigt u de buitenste laag Rigidur L gipsplaten met Rigidur schroeven 35 mm met een h.o.h.-afstand van 250 mm.

Schroef voor het vlakste resultaat altijd eerst aan de ‘open’ zijde van het GypFrame C-profiel.

Voorzieningen:

Nadat u de eerste zijde heeft beplaat, kunnen alle voorzieningen zoals leidingen, elektra, achterhout en isolatiemateriaal aangebracht worden. Leidingen kunnen eenvoudig door de openingen in de GypFrame C-profielen worden gevoerd. Nadat de voorzieningen zijn aangebracht kunt u de andere wandzijde op dezelfde wijze beplaten.

Afwerken:

Breng Gyproc zelfklevend wapeningsband in de AK-naden aan en vul deze met Gyproc JointFiller Vario. Schroefgaatjes en eventuele beschadigingen worden op dezelfde wijze afgevoegd, echter zonder wapeningsband.

Nadat de Gyproc JointFiller Vario is uitgehard, brengt u een toplaag aan met Gyproc JointFinisher voor een glad resultaat. Voordat u de wand gaat afwerken, het totale oppervlak voorstrijken met Gyproc Diepgrond.

Kleur:
bruin
Reactie bij brand:
A2-s1, d0
Reactie bij brand:
A1
Reactie bij brand:
A1
Gyproc JointFiller Vario
Reactie bij brand:
A1
Vorm:
Poeder
Reactie bij brand:
A1
Vorm:
Poeder
Gyproc Voegenfinisher
Reactie bij brand:
A2-s1, d0
Vorm:
Pasta

Persoonlijk advies en technische ondersteuning

Op gyproc.nl en in onze documentatie vindt u uitgebreide informatie over Gyproc producten en over ontwerpen, monteren en afwerken van de Gyproc systemen.

Heeft u behoefte aan projectgericht advies of heeft u technische vragen?

Neem dan contact op met de Gyproc Helpdesk via telefoonnummer 0347 - 325 165, stuur een e-mail helpdesk@gyproc.nl of vul het formulier in.

 

Zekerheid met GyprocGarant

GyprocGarant is een levenslange systeemgarantie die u de zekerheid biedt dat het Gyproc systeem de gegeven prestaties behaalt. Zowel nu als in de toekomst. Naast de garantie op de prestaties, biedt GyprocGarant u de zekerheid van een volledige (technische) ondersteuning vóór, tijdens en na oplevering van het project.

Lees verder