Voorzetwanden

GF 113 DGC V/100.1.A

Gyproc® Impact D

 • Voor ruimtes waar Gyproc® stootvastheidsklasse 3 of 5 nodig zijn.
 • Extra hoge geluidsisolatie en extra brandwerend.
 • Door verhoogde vochtbestendigheid ook geschikt voor toepassing in natte ruimtes zoals badkamers.
 • Luchtzuiverende eigenschappen bij DuraGyp® Comfort dankzij Activ’Air® technologie.

Alle wandeigenschappen op een hoog niveau.

Voor scheidingswanden en voorzetwanden die tegen een stootje moeten kunnen op plaatsen waar veel mensen actief zijn. De Gyproc® Impact D wanden zijn zeer geschikt voor het flexibel inrichten van openbare gebouwen, scholen en sportclubs, zowel nieuwbouw als renovatie. Aan Gyproc® Impact D wanden (dubbel beplaat) is tot wel 80 kg te bevestigen door gebruik te maken van de Gyproc® High Performance schroeven en de Gyproc® Plaatpluggen. Gyproc® Impact D wandsystemen zijn opgebouwd uit DuraGyp® Standaard of DuraGyp® Comfort gipskartonplaten en Gyproc® GypFrame® profielen. De wandsystemen zijn licht in montage, droog en snel te monteren en geven een vlak eindresultaat.
Plaatdikte(n) en type(n):
1x DuraGyp® Comfort 12,5
Brandwerendheid:
0 minuten
Stootvastheidsklasse:
3
Gewicht:
18 kg/m²
Dikte:
100 mm
Dikte isolatie:
1x 75 mm ISOVER® Sonepanel
Profielen:
1x GypFrame® 100
Hoogte toepassingsgebied 1:
4000 mm
Hoogte toepassingsgebied 2:
3000 mm
Hoogte toepassingsgebied 1 met brandeis:
4000 mm
Rc-waarde:
1.00 m2 K/W
Brandwerendheid:

Voorzetwanden worden vaak gebruikt voor het opwaarderen van een constructie die niet voldoet aan de brandwerendheidseisen. Bij voorzetwanden komt de vuurbelasting vanaf de beplatingszijde. De uitzondering hierop vormen de schachtwanden. Hier kan de vuurbelasting van zowel de beplatingszijde als de skeletzijde komen.

Opmerking bij brandwerendheid:
Brandwerendheid wordt bepaald door de achterliggende constructie.
Geluidsisolatie:

De geluidsisolatieverbetering van een vrijstaande Gyproc wand is sterk afhankelijk van de massa van de bestaande wand en de flankerende bouwdelen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw Gyproc adviseur of de Gyproc Helpdesk, tel. nr. 0347-325 165 of per e-mail helpdesk@gyproc.nl

Stootvastheid:

De Gyproc® Impact D – GF 113 DGC V/100.1.A is ingedeeld in klasse 3 van de Gyproc klassen van stootvastheid Gyproc heeft de stootvastheid van haar systemen onderverdeeld in zeven klassen. Deze klassen van stootvastheid worden weergegeven met behulp van hamericonen in de zoektabellen van de Gyproc wanden. Het aantal hamers staat voor de mate van stootvastheid van de wand. Hoe groter het aantal hamers, hoe groter de mate van stootvastheid. De term ‘Stootvastheid’ is opgebouwd uit twee belangrijke mechanische eigenschappen van de wand: De ‘oppervlakte hardheid’ en ‘buigsterkte’. De oppervlakte hardheid heeft betrekking op de hardheid van de buitenste plaat, en de buigsterkte heeft betrekking op de weerstand tegen doorbuiging van de beplating tussen de verticale profielen.

Dilatatie:

In de Gyproc® Impact D - GF 113 DGC V/100.1.A dienen in de volgende gevallen dilataties te worden aangebracht:

 • Ter plaatse van dilataties in de ruwbouw. 
 • Bij wandafmetingen groter dan 15 m1 voor DuraGyp® Comfort gipsplaten.
Vochtbelasting:
De Gyproc® Impact D - GF 113 DGC V/100.1.A is door toepassing van DuraGyp® Comfort gipsbeplating toepasbaar in de natte cellen.
Binnenluchtkwaliteit:

Activ’Air® is een innovatieve technologie die formaldehyde actief opneemt en blijvend neutraliseert. Met Activ’Air®heeft Gyproc® een bouwtechnische oplossing ontwikkeld die positief bijdraagt aan een gezond binnenklimaat en het leefcomfort verhoogt.

 • De Formaldehyde reductie is gebaseerd op experimentele data conform de norm ISO16000-23, waarbij 0,4 tot 1,4m2 per m3 ruimte is aangebracht.
 • De levensduur is berekend, uitgaande van lineaire prestaties met formaldehyde concentraties van 25 ug / m3 met betrekking tot plafond, wand of een combinatie hiervan.
  Wandhoogte:

  De maximale hoogte van deze Gyproc® Impact D – GF 113 DGC V/100.1.A bedraagt 4000 mm in toepassingsgebied 1.

  Bij de bepaling van de van de maximale brandwerende wandhoogte zijn wij uitgegaan van toepassingsgebied 1 (conform DIN 18183).

  Deze maximale wandhoogte is bepaald conform DIN 18183. Hierin worden twee toepassingsgebieden onderscheiden, waarbij het aantal aanwezige personen in de betreffende ruimte maatgevend is:

  • Toepassingsgebied I: Wanden in gebieden met weinig mensen, zoals woonkamers, hotels, ziekenhuiskamers en kantoren.
  • Toepassingsgebied II: Wanden in gebieden met veel mensen, zoals aula’s, auditoria en schoollokalen.

  Naast de mogelijkheid om, net als bij GypFrame scheidingswanden, de maximale hoogte van voorzetwanden te vergroten door de stijlafstand te verkleinen of door toepassing van Gyproc R-profielen, kan men voorzetwanden ook hoger bouwen dan de standaard hoogte door ze af te steunen aan de achterliggende bouwkundige constructie. Verdeel hiertoe de hoogte in gelijke delen van maximaal de voor het betreffende systeem gegeven hoogte.
  Voor voorzetwanden hoger dan 10 m, neem dan contact op met uw Gyproc adviseur of de Gyproc Helpdesk, tel. nr. 0347-325 165 of per e-mail helpdesk@gyproc.nl.

  Verticale doorsnede standaarddetail
  Binnenhoek oplossing
  Horizontale dwarsdoorsnede
  Buitenhoek oplossing
  T-aansluiting
  U-profielen:

  Bepaal de plaats van de wand. Teken de positie van de GypFrame U-profielen op de vloer en plafond af. De GypFrame U-profielen worden aan de achterzijde voorzien van Gyproc afdichtingsband voor een optimale geluidsisolatie. Bevestig de GypFrame U-profielen met een h.o.h.-afstand van 750 mm.

  C-profielen:

  GypFrame C-profielen op maat maken (15 mm korter dan de afstand tussen vloer en plafond). De twee buitenste GypFrame C-profielen voorzien van Gyproc afdichtingsband en om de 500 mm vastzetten. Overige GypFrame C-profielen met de opening in dezelfde richting in de GypFrame U-profielen klemmen (let op, niet schroeven). Plaats de GypFrame C-profielen met een h.o.h.-afstand van 600 mm.

  Beplaten:

  Maak de platen op maat, dat wil zeggen 10 mm korter dan de afstand tussen vloer en plafond. Druk met behulp van een platenhevel de beplating strak tegen het plafond. Bevestig de onderste drie lagen gipsplaten met , mm en uitsluitend tegen de GypFrame C-profielen met een h.o.h.-afstand van mm. Vervolgens bevestigt u de buitenste laag DuraGyp® Comfort gipsplaten met 25 mm met een h.o.h.-afstand van 250 mm.

  Schroef voor het vlakste resultaat altijd eerst aan de ‘open’ zijde van het GypFrame C-profiel.

  Voorzieningen:

  Nadat u de GypFrame profielen heeft toegepast, kunnen alle voorzieningen zoals leidingen, elektra, achterhout en isolatiemateriaal aangebracht worden. Leidingen kunnen eenvoudig door de openingen in de GypFrame C-profielen worden gevoerd. Nadat de voorzieningen zijn aangebracht kunt u de andere wandzijde op dezelfde wijze beplaten.

  Afwerken:

  Breng Gyproc zelfklevend wapeningsband in de AK-naden aan en vul deze met Gyproc JointFiller. Breng papieren wapeningsband aan bij kopse voegen met gesneden plaatkanten door deze in te bedden in de Gyproc JointFiller. Schroefgaatjes en eventuele beschadigingen worden op dezelfde wijze afgevoegd, echter zonder wapeningsband.

  Nadat de Gyproc JointFiller is uitgehard, brengt u een toplaag aan met Gyproc Promix Elite voor een glad resultaat. Voordat u de wand gaat afwerken, het totale oppervlak voorstrijken met Gyproc Diepgrond.

  Kleur:
  geel
  Reactie bij brand:
  A2-s1, d0
  Reactie bij brand:
  A1
  Reactie bij brand:
  A1
  Reactie bij brand:
  A1
  Reactie bij brand:
  A1
  Reactie bij brand:
  A1
  Reactie bij brand:
  A1
  Reactie bij brand:
  A1

  Persoonlijk advies en technische ondersteuning

  Op gyproc.nl en in onze documentatie vindt u uitgebreide informatie over Gyproc producten en over ontwerpen, monteren en afwerken van de Gyproc systemen.

  Heeft u behoefte aan projectgericht advies of heeft u technische vragen?

  Neem dan contact op met de Gyproc Helpdesk via telefoonnummer 0347 - 325 165, stuur een e-mail helpdesk@gyproc.nl of vul het formulier in.

   

  Zekerheid met GyprocGarant

  GyprocGarant is een levenslange systeemgarantie die u de zekerheid biedt dat het Gyproc systeem de gegeven prestaties behaalt. Zowel nu als in de toekomst. Naast de garantie op de prestaties, biedt GyprocGarant u de zekerheid van een volledige (technische) ondersteuning vóór, tijdens en na oplevering van het project.

  Lees verder