Gesloten plafonds

GF 115 RF P/100.1.A + E30 MF

Gyproc Classic RF plafond icm Acoustic R vloer

 • Zeer brandwerend: dankzij het gebonden kristalwater en toevoeging van glasvezels in de kern.
 • Geluidsisolerend: dankzij het massa-veer-massa principe.
 • Licht in gewicht: overal toepasbaar, onafhankelijk van de draagconstructie.
 • Vlak en glad af te werken: dankzij de afgeschuinde kanten (AK).
 • Hoge geluidsisolatie: Doordat de vloer volledig zwevend wordt gemonteerd ontstaat een zeer hoge contact- en luchtgeluidsisolatie.
 • Brandwerend: volledig onbrandbaar en ingedeeld in Europese brandklasse: A1.
 • Vlakheid: de Acoustic R vloeren kunnen plaatselijke onvlakheden eenvoudig opvangen. Grotere onvlakheden kunnen worden verholpen door middel van egalisatiekorrels.

Hét basis plafondsysteem met goede geluidsisolatie en extra hoge brandwerendheid.

Gyproc Acoustic R vloeren zijn geschikt voor het verbeteren van de contact- en luchtgeluidsisolatie van bestaande vloeren.De vloeren worden zwevend gemonteerd en dragen daardoor bij aan een optimale akoestische scheiding tussen de plafond- en vloerconstructie.
Plaatdikte(n) en type(n):

1x Gyproc RF 15

Brandwerendheid:
60 minuten
Luchtgeluidsisolatie DnT,A,k:
53 dB
Contactgeluidsisolatie in L'nT,A:
52 dB
Gewicht:
19 kg/m²
Dikte:
450 mm
Dikte isolatie:
1x 80 mm Isover Sonepanel
Profielen:

1x GypFrame 100

Overspanning h.o.h 400mm:
2800
Bestaande vloerconstructie balklaag:
Houten balken 175 x 75 mm, h.o.h. 750 mm.
Bestaande vloerconstructie:
Vloerdelen 22 mm gekantrecht. Underlayment 18 mm voorzien van messing en groef.
Brandwerendheid:

De brandwerendheid van het Gyproc Classic RF plafond icm Acoustic R vloer plafond - GF 115 RF P/100.1.A + E30 MF bedraagt 60 minuten.

De brandwerendheid van de Gyproc plafonds is vastgelegd in diverse brandrapporten. Voor dit Gyproc plafond is het criterium ‘thermische isolatie betrokken op de temperatuur’, zoals genoemd in NEN 6069, maatgevend. Hierbij mag de temperatuurstijging aan de niet direct verhitte zijde gemiddeld 140 °C en de maximale temperatuurstijging op enig punt 180 °C bedragen.

Opmerking bij brandwerendheid:
Brandwerendheid i.c.m. houten vloer
Geluidsisolatie:

Het karakteristieke luchtgeluidsniveauverschil (DnT,A,k) van het Gyproc Classic RF plafond icm Acoustic R vloer - GF 115 RF P/100.1.A + E30 MF bedraagt 53 dB. Het gewogen contactgeluidsniveau (LnT,A) van het Gyproc Classic RF plafond icm Acoustic R vloer - GF 115 RF P/100.1.A + E30 MF bedraagt 52 dB.

De genoemde waarden zijn praktijkwaarden. Er is rekening gehouden met een praktijkverlies van 5 dB bij luchtgeluid. Bij systemen met een Rigidur E30 MF estrichvloer is uitgegaan van een praktijkverlies van 2 dB voor contactgeluid. Bij systemen zonder Rigidur E30 MF is als basis een praktijkverlies van 4 dB voor het contactgeluid aangehouden.

De geluidsisolatiewaarden zijn vastgelegd in diverse geluidmeetrapporten. De metingen zijn uitgevoerd conform de EN-ISO-140-3 en de EN-ISO-140-6. In deze rapportages worden de Ilu;lab en de Ico;lab, conform de NEN 5079 gegeven. Deze waardes zijn met behulp van de rekenregels uit de NEN 5077 en de hierboven gegeven praktijkverliezen omgezet naar de nieuwe grootheden DnT,A,k en de LnT,A. De vermelde DnT,A,k-waarden zijn in de praktijk te verwachten waarden waarbij voor de bepaling is uitgegaan van een praktijkverlies van 5 dB. De daadwerkelijke praktijkwaarden zijn afhankelijk van de projectspecifieke omstandigheden.

Dilatatie:

In het Gyproc Classic RF plafond icm Acoustic R vloer - GF 115 RF P/100.1.A + E30 MF dienen in de volgende gevallen dilatatie te worden aangebracht:

 • Ter plaatse van dilatatie in de ruwbouw.
 • Bij plafondafmetingen groter dan 15 m1 voor Gyproc Classic RF plafond icm Acoustic R vloer.
 • Bij overgangen van grote naar kleine plafondvlakken.
Vochtbelasting:
Gyproc Classic RF plafond icm Acoustic R vloer zijn toepasbaar in natte cellen, zoals badkamers en toiletten in de woningbouw. Bij toepassing in natte cellen met een continue hoge luchtvochtigheid zoals in ziekenhuizen, spoelkeukens en sauna's zijn deze plafonds niet toepasbaar. De Gyproc Acoustic R vloeren zijn toepasbaar in de natte cellen. Download voor meer informatie de volledige verwerkingsbrochure. Voor projectgericht advies kunt u contact opnemen met uw Gyproc adviseur of de Gyproc Helpdesk, telefoonnummer 0347 - 325 165 of per e-mail helpdesk@gyproc.nl.
Overspanning:

De maximale overspaning van het Gyproc Classic RF plafond icm Acoustic R vloer - GF 115 RF P/100.1.A + E30 MF bedraagt 2800 mm bij een h.o.h. afstand van de GypFrame C-profielen van 400 mm.

De Gyproc GypFrame plafonds zijn vrijdragende plafonds die van muur tot muur overspannen.
Bij een overspanning in de praktijk, groter dan de gegeven maximale overspanning, kan de genoemde toelaatbare overspanning worden vergroot door de opbouw van het frame als volgt aan te passen:

 • Door de profielafstand te verminderen.
 • En/of door de profielen te verdubbelen door ze ruggelings of kokervormig om de 500 mm tegen elkaar te schroeven met Gyproc snelbouwparkers.
 • En/of door het toepassen van Gyproc R-profielen.
 • Door hoofdliggers te introduceren.
Verticale doorsnede standaarddetail De zijaansluiting wordt afgevoegd met Gyproc JointFiller (Vario).

De zijaansluiting wordt afgevoegd met Gyproc JointFiller (Vario).

Verticale doorsnede geluiddetail De zijaansluiting wordt afgewerkt met een elastisch blijvende (brandwerende) kit.

De zijaansluiting wordt afgewerkt met een elastisch blijvende (brandwerende) kit.

Verticale doorsnede geluiddetail De zijaansluiting wordt afgewerkt met een elastisch blijvende (brandwerende) kit.

De zijaansluiting wordt afgewerkt met een elastisch blijvende (brandwerende) kit.

U-profielen:

Bepaal de plaats van het plafond. Teken de positie van de GypFrame U-profielen op de muur af. De GypFrame U-profielen worden aan de achterzijde voorzien van Gyproc afdichtingsband voor een optimale geluidsisolatie. Bevestig de GypFrame U-profielen met een h.o.h.-afstand van 625 mm.

C-profielen:

GypFrame C-profielen op maat maken (15 mm korter dan de afstand tussen de omringende muren). De twee buitenste GypFrame C-profielen voorzien van Gyproc afdichtingsband en om de 1250 mm vastzetten. Overige GypFrame C-profielen met de opening in dezelfde richting in de GypFrame U-profielen klemmen. Bevestig deze aan de GypFrame U-profielen d.m.v. Gyproc snelbouwparkers. De h.o.h.-afstand van de GypFrame C-profielen is afhankelijk van de gewenste overspanning.

Beplaten:

Maak de platen op maat, dat wil zeggen 10 mm korter dan de afstand tussen de omringende muren. Bevestig bij een enkele beplating de Gyproc RF gipsplaten met Gyproc snelbouwschroeven 25 uitsluitend tegen de GypFrame C-profielen met een h.o.h.-afstand van 170 mm.

Schroef voor het vlakste resultaat altijd eerst aan de ‘open’ zijde van het GypFrame C-profiel.

Voorzieningen:

Voordat u de beplating aanbrengt, kunnen alle voorzieningen zoals (elektra)leidingen en isolatiemateriaal aangebracht worden. Breng indien gewenst of benodigd isolatiemateriaal aan voor (een nog hogere) geluidsisolatie en/of brandwerendheid. Leidingen kunnen eenvoudig door de openingen in de GypFrame C-profielen worden gevoerd.

Afwerken:

Plafond - Klasse A en B - JointFiller

Kleur:
roze
Reactie bij brand:
A2-s1, d0
Kleur:
roze
Reactie bij brand:
A2-s1, d0
Reactie bij brand:
A1
Reactie bij brand:
A1
Reactie bij brand:
A1
Reactie bij brand:
A1
Vorm:
Poeder
Reactie bij brand:
A1
Vorm:
Poeder
Reactie bij brand:
A1
Vorm:
Poeder
Gyproc Voegenfinisher
Reactie bij brand:
A2-s1, d0
Vorm:
Pasta
Reactie bij brand:
A1
Vorm:
Poeder

Persoonlijk advies en technische ondersteuning

Op gyproc.nl en in onze documentatie vindt u uitgebreide informatie over Gyproc producten en over ontwerpen, monteren en afwerken van de Gyproc systemen.

Heeft u behoefte aan projectgericht advies of heeft u technische vragen?

Neem dan contact op met de Gyproc Helpdesk via telefoonnummer 0347 - 325 165, stuur een e-mail helpdesk@gyproc.nl of vul het formulier in.

 

Zekerheid met GyprocGarant

GyprocGarant is een levenslange systeemgarantie die u de zekerheid biedt dat het Gyproc systeem de gegeven prestaties behaalt. Zowel nu als in de toekomst. Naast de garantie op de prestaties, biedt GyprocGarant u de zekerheid van een volledige (technische) ondersteuning vóór, tijdens en na oplevering van het project.

Lees verder