GF 140 GR P/125.1.A + E30 MF

De brandveiligste oplossing voor staalconstructies en brandwerende plafonds.

Voordelen

 • Extreem brandwerend: dankzij het gebonden kristalwater, een glasvliesmat en glasvezels in de kern
 • Zeer brandveilig: volledig onbrandbaar en ingedeeld in Europese brandklasse: A1
 • Geluidsisolerend: dankzij de hoge massa van de Glasroc®F gipsplaat.
 • Hoge geluidsisolatie: Doordat de vloer volledig zwevend wordt gemonteerd ontstaat een zeer hoge contact- en luchtgeluidsisolatie.
 • Brandwerend: volledig onbrandbaar en ingedeeld in Europese brandklasse: A1.
 • Vlakheid: de Acoustic R vloeren kunnen plaatselijke onvlakheden eenvoudig opvangen. Grotere onvlakheden kunnen worden verholpen door middel van egalisatiekorrels.

Omschrijving

Als u geen risico wilt lopen op het gebied van brandveiligheid, kunt u vertrouwen op de brandveilige Gyproc® Glasroc® F plafonds. Deze plafonds zijn extreem brandwerend en dragen in hoge mate bij aan de brandveiligheid van het gebouw.
Gyproc Acoustic R vloeren zijn geschikt voor het verbeteren van de contact- en luchtgeluidsisolatie van bestaande vloeren.De vloeren worden zwevend gemonteerd en dragen daardoor bij aan een optimale akoestische scheiding tussen de plafond- en vloerconstructie.

Eigenschappen

GF 140 GR P/125.1.A + E30 MF

Samenstelling
Remontabele wand
Nee
Type plaat
Metal studs
Gewicht
43 kg/m²
Dikte
491 mm
Thickness Insulation
1x 90 mm ISOVER® Sonepanel
Screw spacing side 1 layer 1 - outside
170 mm
Dilation
15 m
Existing floor construction beamlayer
Houten balken 195 x 38 mm, h.o.h. 600 mm.
Existing floor construction coating
Vloerdelen 18 mm gekantrecht. Underlayment 18 mm voorzien van messing en groef.
Max span - Axial dist 500 mm
3.750 mm
Max span - Axial dist 400 mm
4.000 mm
Max span - Axial dist 300 mm
4.300 mm
Prestatie
Activ'Air
Brandwerendheid
EI30 min
Critical Steel Temperature
300 °C
Geluidisolatie DnT,a,k
53 dB
Sound Insulation Impact Lnta
54 dB
Rapporten
According to Norm
NEN 6069
Rapport number
KOMO attest 40067/15

Technische beschrijving

Brandwerendheid

De brandwerendheid van het Gyproc® Glasroc® F + Acoustic R - GF 140 GR P/125.1.A + E30 MF bedraagt 30 minuten. Hierbij geldt een kritieke plenumtemperatuur van 300 °C.

De brandwerendheid van de Gyproc® plafonds is vastgelegd in diverse brandrapporten. Voor dit Gyproc® plafond is het criterium ‘thermische isolatie betrokken op de temperatuur’, zoals genoemd in NEN 6069, maatgevend. Hierbij mag de temperatuurstijging aan de niet direct verhitte zijde gemiddeld 140 °C en de maximale temperatuurstijging op enig punt 180 °C bedragen. Dit systeem zorgt er tevens voor dat de staalconstructi

Brandwerendheid i.c.m. houten vloer

De maximale overspaning van het Gyproc® Glasroc® F plafond i.c.m. Acoustic R vloer - GF 140 GR P/125.1.A + E30 MF bedraagt 4000 mm bij een h.o.h. afstand van de GypFrame C-profielen van 400 mm.

De Gyproc GypFrame plafonds zijn vrijdragende plafonds die van muur tot muur overspannen.
Bij een overspanning in de praktijk, groter dan de gegeven maximale overspanning, kan de genoemde toelaatbare overspanning worden vergroot door de opbouw van het frame als volgt aan te passen:

 • Door de profielafstand te verminderen.
 • En/of door de profielen te verdubbelen door ze ruggelings of kokervormig om de 500 mm tegen elkaar te schroeven met Gyproc snelbouwparkers.
 • En/of door het toepassen van Gyproc R-profielen.
 • Door hoofdliggers te introduceren.

Dilatatie

20 m

Geluidsisolatie

Het karakteristieke luchtgeluidsniveauverschil (DnT,A,k) van het Gyproc® Glasroc® F plafond i.c.m. Acoustic R vloer - GF 140 GR P/125.1.A + E30 MF bedraagt 53 dB. Het gewogen contactgeluidsniveau (LnT,A) van het Gyproc® Glasroc® F plafond i.c.m. Acoustic R vloer - GF 140 GR P/125.1.A + E30 MF bedraagt 54 dB.

De genoemde waarden zijn praktijkwaarden. Er is rekening gehouden met een praktijkverlies van 5 dB bij luchtgeluid. Bij systemen met een Rigidur E30 MF estrichvloer is uitgegaan van een praktijkverlies van 2 dB voor contactgeluid. Bij systemen zonder Rigidur E30 MF is als basis een praktijkverlies van 4 dB voor het contactgeluid aangehouden.

De geluidsisolatiewaarden zijn vastgelegd in diverse geluidmeetrapporten. De metingen zijn uitgevoerd conform de EN-ISO-140-3 en de EN-ISO-140-6. In deze rapportages worden de Ilu;lab en de Ico;lab, conform de NEN 5079 gegeven. Deze waardes zijn met behulp van de rekenregels uit de NEN 5077 en de hierboven gegeven praktijkverliezen omgezet naar de nieuwe grootheden DnT,A,k en de LnT,A. De vermelde DnT,A,k-waarden zijn in de praktijk te verwachten waarden waarbij voor de bepaling is uitgegaan van een praktijkverlies van 5 dB. De daadwerkelijke praktijkwaarden zijn afhankelijk van de projectspecifieke omstandigheden.

Vochtbestendigheid

Normaal plafond + vloer

Gyproc® Glasroc® F + Acoustic R zijn toepasbaar in natte cellen, zoals badkamers en toiletten in de woningbouw. Bij toepassing in natte cellen met een continue hoge luchtvochtigheid zoals in ziekenhuizen, spoelkeukens en sauna's zijn deze plafonds niet toepasbaar.

De Gyproc® Acoustic R vloeren zijn toepasbaar in de natte cellen. Download voor meer informatie de volledige verwerkingsbrochure.

Voor projectgericht advies kunt u contact opnemen met uw Gyproc® adviseur of de Gyproc® Helpdesk, telefoonnummer 0347 - 325 165 of per e-mail helpdesk@gyproc.nl.

Dilatatie

In het Gyproc® Glasroc® F plafond i.c.m. Acoustic R vloer - GF 140 GR P/125.1.A + E30 MF dienen in de volgende gevallen dilatatie te worden aangebracht:

 • Ter plaatse van dilatatie in de ruwbouw.
 • Bij plafondafmetingen groter dan 15 m1 voor Gyproc® Glasroc® F plafond i.c.m. Acoustic R vloer.
 • Bij overgangen van grote naar kleine plafondvlakken.

In de Gyproc Acoustic R vloeren dienen in de volgende gevallen dilatatie te worden aangebracht:

 • Ter plaatse van dilatatie in de ruwbouw. 
 • Bij vloerafmetingen groter dan 20 m1.
 • Ter plaatse van akoestische dilataties.

Verwerking

U-profielen

Bepaal de plaats van het plafond. Teken de positie van de GypFrame U-profielen op de muur af. De GypFrame U-profielen worden aan de achterzijde voorzien van Gyproc afdichtingsband voor een optimale geluidsisolatie. Bevestig de GypFrame U-profielen met een h.o.h.-afstand van 625 mm.

C-profielen

GypFrame C-profielen op maat maken (15 mm korter dan de afstand tussen de omringende muren). De twee buitenste GypFrame C-profielen voorzien van Gyproc afdichtingsband en om de 1250 mm vastzetten. Overige GypFrame C-profielen met de opening in dezelfde richting in de GypFrame U-profielen klemmen. Bevestig deze aan de GypFrame U-profielen d.m.v. Gyproc snelbouwparkers. De h.o.h.-afstand van de GypFrame C-profielen is afhankelijk van de gewenste overspanning.

Voorzieningen

Voordat u de beplating aanbrengt, kunnen alle voorzieningen zoals (elektra)leidingen en isolatiemateriaal aangebracht worden. Breng indien gewenst of benodigd isolatiemateriaal aan voor (een nog hogere) geluidsisolatie en/of brandwerendheid. Leidingen kunnen eenvoudig door de openingen in de GypFrame C-profielen worden gevoerd.

Vloeren

Voorbereiden Zorg ervoor dat de ondergrond stabiel, draagkrachtig en voldoende vlak is. Plaats de Rigidur randstroken rondom tegen de omringende constructie voor een optimale geluidsisolatie. Legvolgorde De legvolgorde van de Rigidur estrichelementen is als volgt: linksachter in de hoek beginnen, evenwijdig aan de kortste zijde. Het laatste element van de eerste rij maakt u op maat en met het overgebleven stuk begint u de tweede rij. Let er bij het leggen van de vloer op dat de naden onderling meer dan 250 mm verspringen. Zagen De Rigidur estrichelementen worden met een zaag op maat gemaakt. Zaag altijd de liplas van het element af dat tegen de omringende constructie aansluit. Lijmen Breng de Rigidur estrichlijm in 2 lijmrupsen aan op de uitstekende liplas van het geplaatste element. Leggen Leg steeds het volgende element strak tegen de reeds geplaatste elementen aan, zodat de liplassen precies over elkaar heen vallen. Schroeven Voor een optimale lijmverbinding brengt u direct enkele schroeven aan in de liplasverbinding. Gebruik hiervoor Rigidur schroeven 19 mm en sta hierbij altijd op het te schroeven element. Houd een schroefafstand van maximaal 250 mm aan. Afwerken Nadat de Rigidur vloer is gelegd en de lijm is uitgehard, kunt u de naden en schroefkoppen afvoegen met Gyproc JointFiller Vario. Na uitharding van de voeg eventueel licht schuren voor een vlak en glad resultaat.

Afwerken

Bij het afwerken van de naden maakt u gebruik van Gyproc Wapeningsband papier. Deze wordt ingebed in de Gyproc JointFiller Vario (Glasroc F). Nadat deze voegenvuller is uitgehard, wordt de voeg verder afgewerkt met een bredere laag Gyproc ProMix Elite. Deze kan indien nodig geschuurd worden. Bij de gegeven prestaties is het noodzakelijk om de aansluitingen met de bouwkundige constructies af te voegen met Gyproc JointFiller Vario of af te kitten met brandwerende kit.

Details en aansluitingen

Verticale doorsnede geluiddetail 2D
Verticale doorsnede geluiddetail 2D
Verticale doorsnede standaarddetail 2D

Documenten

Selecteer alles
Systeemblad
Brochure
1 datablad gerelateerd aan het systeem
1 datablad gerelateerd aan het systeem
DOP
6 databladen gerelateerd aan het systeem
6 databladen gerelateerd aan het systeem
SG_Gyproc_ProMix_Elite_DoP.pdf
DOP
KOMO
2 databladen gerelateerd aan het systeem
2 databladen gerelateerd aan het systeem
40067-23 Saint-Gobain Gyproc Nederland.pdf
KOMO
40067-23-BB Saint-Gobain Gyproc Nederland_NL1.pdf
KOMO
Leaflet
1 datablad gerelateerd aan het systeem
1 datablad gerelateerd aan het systeem
Veiligheidsblad
3 databladen gerelateerd aan het systeem
3 databladen gerelateerd aan het systeem
SDS Gyproc ProMix Elite NL.pdf
Veiligheidsblad