GF 145 HTW/2.45*45.2.AA

Voordelen

  • Eenvoudig een strakke witte wand
  • Extra hoge geluidsisolatie (31 - 63 dB)
  • Draagkracht 30 kg/schroef, pluggen zijn niet nodig
  • Voorzieningen in de wand mogelijk met behulp van eenvoudige maatregelen

Omschrijving

Eén compleet systeem dat de prestaties van alle bestaande binnenwanden overtreft en waarbij rekening is gehouden met de wensen en eisen van alle partijen in de bouwkolom. De wand klinkt en voelt robuust en biedt de hoogste stootbestendigheid (Brinell waarde: 40 N/mm2). Gyproc® HABITO® wandsystemen zijn opgebouwd uit Gyproc® GypFrame® profielen. HABITO® scheidingswanden en voorzetwanden zijn zeer geschikt voor scholen, winkels, woningbouw en in het bijzonder voor de grondgebonden (huur)woningen, zowel nieuwbouw als renovatie. De wandsystemen zijn licht in montage, droog en snel te monteren en geven een vlak eindresultaat. Ontdek HABITO® White voor een eenvoudig strakke witte wand en HABITO® H voor de natte ruimtes.

Eigenschappen

GF 145 HTW/2.45*45.2.AA

Samenstelling
Removable wall
Off
Type of board
Metal studs
Approx. weight
54 kg/m²
System Depth
145 mm
Thickness Insulation
2x 40 mm ISOVER® Sonepanel
Screw spacing side 1 layer 1 - outside
250 mm
Screw spacing side 1 layer 2
750 mm
Dilation
15 m
Maximum Height T1
4.500 mm
Maximum Height with Fire T1
4.000 mm
Maximum Height T2
4.000 mm
Max axial dist main support - Parallel 600 mm
600 mm
Prestatie
Activ'Air
Fire Resistance
60 minuten
Impact Resistance Class
7 van 7
Sound Insulation (Airborne) Rw + Ctr (dB)
56 dB
Sound Insulation Airborne Rw kitting
65 dB
Rapporten
According to Norm
NEN 6069
Rapport number
WFRG 17969
According to Norm 2
NEN-EN-ISO-140-3
Sound Insulation Airborne Rw according to
NEN-EN-ISO-717
Sound Insulation Airborne Lab
Peutz
Sound Insulation Airborne Rapport number
R 1362-1-RA

Technische beschrijving

Brandwerendheid

De brandwerendheid van deze Gyproc® HABITO® W - GF 145 HTW/2.45*45.2.AA bedraagt 60 minuten.

De brandwerendheid van de Gyproc® wanden is vastgelegd in diverse brandrapporten. Voor Gyproc® wanden is het criterium ‘thermische isolatie betrokken op de temperatuur’, zoals genoemd in NEN 6069, veelal maatgevend. Hierbij mag de temperatuurstijging aan de niet direct verhitte wandzijde gemiddeld 140°C en de maximale temperatuurstijging op enig punt 180°C bedragen. Bij scheidingswanden waarbij wij een grotere brandwerende wandhoogte aangeven dan de veel gebruikte testhoogte van 3000 mm, word

Voor 30 en 60 minuten brandwerende scheidingswanden tot een hoogte van 4000 mm kan hiervan afgeweken worden. Neem voor advies contact op met uw Gyproc adviseur of de Gyproc Helpdesk, telefoonnummer 0347-325 165 of per e-mail helpdesk@gyproc.nl.

Wandhoogte

De maximale hoogte van deze Gyproc® HABITO® W – GF 145 HTW/2.45*45.2.AA bedraagt 4500 mm in toepassingsgebied 1. Bij de bepaling van de van de maximale brandwerende wandhoogte zijn wij uitgegaan van toepassingsgebied 1 (conform DIN 18183). Deze maximale wandhoogte is bepaald conform DIN 18183. Hierin worden twee toepassingsgebieden onderscheiden, waarbij het aantal aanwezige personen in de betreffende ruimte maatgevend is:
  • Toepassingsgebied I: Wanden in gebieden met weinig mensen, zoals woonkamers, hotels, ziekenhuiskamers en kantoren.
  • Toepassingsgebied II: Wanden in gebieden met veel mensen, zoals aula’s, auditoria en schoollokalen.
Bij wandhoogten in de praktijk, hoger dan de gegeven maximale wandhoogten, kan de genoemde toelaatbare hoogte worden vergroot onder andere door de opbouw van het frame als volgt aan te passen:
  • Door de stijlafstand te verminderen.
  • En/of door de stijlen te verdubbelen door ze ruggelings of kokervormig om de 500 mm tegen elkaar te schroeven met Gyproc snelbouwparkers.
  • En/of door het toepassen van Gyproc R-profielen.

Vochtbestendigheid

Normaal HABITO®

De Gyproc® ECO HABITO® - GF 100 ECO HT V/75.2.A is toepasbaar in de natte cel wanneer de beplating vervangen wordt door HABITO® H gipskartonbeplating van minimaal gelijke dikte.

Dilatatie

Verwerking

U-profielen

Bepaal de plaats van de wand. Teken de positie van de GypFrame U-profielen op de vloer en plafond af. De GypFrame U-profielen worden aan de achterzijde voorzien van Gyproc afdichtingsband voor een optimale geluidsisolatie. Houd een onderlinge afstand van minimaal 5 mm aan tussen de GypFrame U-profielen. Bevestig de GypFrame U-profielen met een h.o.h.-afstand van 750 mm.

C-profielen

GypFrame C-profielen op maat maken (15 mm korter dan de afstand tussen vloer en plafond). De twee buitenste GypFrame C-profielen voorzien van Gyproc afdichtingsband en om de 750 mm vastzetten. Overige GypFrame C-profielen met de opening in dezelfde richting in de GypFrame U-profielen klemmen (let op, niet schroeven). Plaats de GypFrame C-profielen met een h.o.h.-afstand van 600 mm.

Beplaten

Maak de platen op maat, dat wil zeggen 10 mm korter dan de afstand tussen vloer en plafond. Druk met behulp van een platenhevel de beplating strak tegen het plafond. Bevestig de onderste laag HABITO® W gipsplaten met HABITO® schroeven 26 mm uitsluitend tegen de GypFrame C-profielen met een h.o.h.-afstand van 750 mm. Vervolgens bevestigt u de buitenste laag HABITO® W gipsplaten met HABITO® schroeven 41 mm met een h.o.h.-afstand van 250 mm.
Schroef voor het vlakste resultaat altijd eerst aan de ‘open’ zijde van het GypFrame C-profiel.

Voorzieningen

Nadat u de eerste zijde heeft beplaat, kunnen alle voorzieningen zoals leidingen, elektra, achterhout en isolatiemateriaal aangebracht worden. Leidingen kunnen eenvoudig door de openingen in de GypFrame C-profielen worden gevoerd. Nadat de voorzieningen zijn aangebracht kunt u de andere wandzijde op dezelfde wijze beplaten.

Afwerken

Breng Gyproc zelfklevend wapeningsband in de AK-naden aan en vul deze met Gyproc JointFiller. Breng papieren wapeningsband aan bij kopse voegen met gesneden plaatkanten door deze in te bedden in de Gyproc JointFiller. Schroefgaatjes en eventuele beschadigingen worden op dezelfde wijze afgevoegd, echter zonder wapeningsband.
Nadat de Gyproc JointFiller is uitgehard, brengt u een toplaag aan met Gyproc Promix Elite voor een glad resultaat. Voordat u de wand gaat afwerken, het totale oppervlak voorstrijken met Gyproc Diepgrond.

Documenten

Selecteer alles
Systeemblad
Brochure
1 datablad gerelateerd aan het systeem
1 datablad gerelateerd aan het systeem
DOP
6 databladen gerelateerd aan het systeem
6 databladen gerelateerd aan het systeem
SG_Gyproc_ProMix_Elite_DoP.pdf
DOP
Leaflet
1 datablad gerelateerd aan het systeem
1 datablad gerelateerd aan het systeem
Veiligheidsblad
5 databladen gerelateerd aan het systeem
5 databladen gerelateerd aan het systeem
SDS Gyproc ProMix Elite NL.pdf
Veiligheidsblad