Scheidingswanden

GF 150 GR/2.100.2

Gyproc® Glasroc® F

  • Extreem brandwerend.
  • Geschikt voor het brandwerend beschermen van staalconstructies, zowel kokervormig als vlakvormig.
  • Glasroc® F 15 mm t/m 30 mm zijn toepasbaar in een tijdelijk open bouw door de H1 classificatie.

De brandveiligste oplossing voor staalconstructies en brandwerende wanden.

Voor het brandwerend beschermen van staalconstructies. De Gyproc® Glasroc® F wanden zijn zeer geschikt voor ziekenhuizen, kantoren, transformatie gebouwen en bedrijfshallen, zowel nieuwbouw als renovatie. Gyproc® Glasroc® F wandsystemen zijn opgebouwd uit Glasroc® F gipsplaten (brandklasse A1) en Gyproc® GypFrame® profielen. De wandsystemen zijn licht in montage, droog en snel te monteren en geven een vlak eindresultaat.
Plaatdikte(n) en type(n):
2x Glasroc® F 12,5
Brandwerendheid:
120 minuten
Stootvastheidsklasse:
2 van 7
Gewicht:
45 kg/m²
Dikte:
150 mm
Dikte isolatie:
geen
Profielen:
1x GypFrame® 100
Hoogte toepassingsgebied 1:
6500 mm
Hoogte toepassingsgebied 2:
5750 mm
Hoogte toepassingsgebied 1 met brandeis:
5500 mm
Remontabel:
Nee
Brandwerendheid:

De brandwerendheid van deze Gyproc® Glasroc® F - GF 150 GR/2.100.2 bedraagt 120 minuten.

De brandwerendheid van de Gyproc® wanden is vastgelegd in diverse brandrapporten. Voor Gyproc® wanden is het criterium ‘thermische isolatie betrokken op de temperatuur’, zoals genoemd in NEN 6069, veelal maatgevend. Hierbij mag de temperatuurstijging aan de niet direct verhitte wandzijde gemiddeld 140°C en de maximale temperatuurstijging op enig punt 180°C bedragen. Bij scheidingswanden waarbij wij een grotere brandwerende wandhoogte aangeven dan de veel gebruikte testhoogte van 3000 mm, wordt gebruik gemaakt van de uitgangspunten uit de NEN –EN 1364-1 en de gegevens uit diverse Efectis rapporten. De maximale hoogte i.c.m. de brandwerendheid wordt aangegeven op de systeempagina’s.

Geluidsisolatie:

Voor de geluidsisolatie van deze scheidingswand Gyproc® Glasroc® F - GF 150 GR/2.100.2_120 geldt Rw = dB. De luchtgeluidsisolatie Rw van de Gyproc® wanden is vastgelegd in diverse geluidsrapporten. De luchtgeluidsisolatiemetingen zijn uitgevoerd conform , terwijl de ééngetalswaarde Rw is bepaald conform . Bij dit systeem is de luchtgeluidsisolatie Rw de laboratoriumwaarde. Om te komen tot de praktijk waarde R’w wordt de Rw verminderd met 5 dB, een veel voorkomend praktijkverlies. De vermelde DnT,A,k-waarden zijn in de praktijk te verwachten waarden waarbij voor de bepaling is uitgegaan van een praktijkverlies van 5 dB. De daadwerkelijke praktijkwaarden zijn afhankelijk van de projectspecifieke omstandigheden.

Stootvastheid:

De Gyproc® Glasroc® F - GF 150 GR/2.100.2_120 is ingedeeld in klasse 2 van de Gyproc® klassen van stootvastheid. Gyproc® heeft de stootvastheid van haar systemen onderverdeeld in zeven klassen. Deze klassen van stootvastheid worden weergegeven met behulp van hamericonen in de zoektabellen van de Gyproc® wanden. Het aantal hamers staat voor de mate van stootvastheid van de wand. Hoe groter het aantal hamers, hoe groter de mate van stootvastheid. De term ‘Stootvastheid’ is opgebouwd uit twee belangrijke mechanische eigenschappen van de wand: De ‘oppervlakte hardheid’ en ‘buigsterkte’. De oppervlakte hardheid heeft betrekking op de hardheid van de buitenste plaat, en de buigsterkte heeft betrekking op de weerstand tegen doorbuiging van de beplating tussen de verticale profielen.

Dilatatie:

In de Gyproc® Glasroc® F - GF 150 GR/2.100.2_120 dienen in de volgende gevallen dilataties te worden aangebracht:

  • Ter plaatse van dilataties in de ruwbouw.
  • Bij wandafmetingen groter dan 15 m1 voor Glasroc® F gipsplaten.
Vochtbelasting:
De Gyproc® Glasroc® F - GF 150 GR/2.100.2 is toepasbaar in de natte cel wanneer de beplating vervangen wordt door Gyproc® WR gipskartonbeplating van minimaal gelijke dikte.
Wandhoogte:

De maximale hoogte van deze Gyproc® Glasroc® F – GF 150 GR/2.100.2 bedraagt 6500 mm in toepassingsgebied 1.

Bij de bepaling van de van de maximale brandwerende wandhoogte zijn wij uitgegaan van toepassingsgebied 1 (conform DIN 18183).

Deze maximale wandhoogte is bepaald conform DIN 18183. Hierin worden twee toepassingsgebieden onderscheiden, waarbij het aantal aanwezige personen in de betreffende ruimte maatgevend is:

  • Toepassingsgebied I: Wanden in gebieden met weinig mensen, zoals woonkamers, hotels, ziekenhuiskamers en kantoren.
  • Toepassingsgebied II: Wanden in gebieden met veel mensen, zoals aula’s, auditoria en schoollokalen.

Bij de Gyproc wanden in het KOMO-attest zijn de maximale wandhoogten bepaald volgens BRL 1003.

Bij wandhoogten in de praktijk, hoger dan de gegeven maximale wandhoogten, kan de genoemde toelaatbare hoogte worden vergroot onder andere door de opbouw van het frame als volgt aan te passen:

  • Door de stijlafstand te verminderen.
  • En/of door de stijlen te verdubbelen door ze ruggelings of kokervormig om de 500 mm tegen elkaar te schroeven met Gyproc snelbouwparkers.
  • En/of door het toepassen van Gyproc R-profielen.
Horizontale dwarsdoorsnede

De aansluiting op de aangrenzende constructie wordt afgevoegd met Gyproc JointFiller (Vario).

Horizontale doorsnede branddetail

De aansluiting op de aangrenzende constructie wordt afgevoegd met Gyproc JointFiller (Vario). Voor 30 en 60 minuten brandwerende scheidingswanden tot een hoogte van 4000 mm kan hiervan afgeweken worden. Neem hiervoor contact met ons op.

Horizontale doorsnede geluiddetail

De aansluiting op de aangrenzende constructie wordt afgevoegd met Gyproc JointFiller (Vario) ofwel afgewerkt met elastisch blijvende (brandwerende) kit.

Hoekoplossing horizontale doorsnede geluidsdetail

Zowel de inwendige als de uitwendige hoek wordt afgevoegd met een dunne laag Gyproc JointFiller (Vario).

T-oplossing horizontale doorsnede standaardetail

Het GypFrame C-profiel wordt bevestigd aan de doorgaande Gyproc plaat.

T-oplossing horizontale doorsnede branddetail

De aansluiting van de wand wordt afgewerkt met Gyproc JointFiller (Vario).
Voor 30 en 60 minuten brandwerende scheidingswanden tot een hoogte van 4000 mm kan hiervan afgeweken worden. Neem hiervoor contact met ons op.

T-oplossing horizontale doorsnede geluidsdetail

De Gyproc beplating van de doorlopende wand wordt onderbroken.

Verticale doorsnede standaarddetail

De boven- en onderaansluitingen worden niet afgevoegd.

Verticale doorsnede branddetail

De boven- en onderaansluitingen worden afgevoegd met Gyproc JointFiller (Vario).
Voor 30 en 60 minuten brandwerende scheidingswanden tot een hoogte van 4000 mm kan hiervan afgeweken worden. Neem hiervoor contact met ons op.

Verticale doorsnede geluiddetail

De boven- en onderaansluitingen worden gekit met elastische (brandwerende) kit.

U-profielen:

Bepaal de plaats van de wand. Teken de positie van de GypFrame U-profielen op de vloer en plafond af. De GypFrame U-profielen worden aan de achterzijde voorzien van Gyproc afdichtingsband voor een optimale geluidsisolatie. Bevestig de GypFrame U-profielen met een h.o.h.-afstand van 750 mm.

C-profielen:

GypFrame C-profielen op maat maken (15 mm korter dan de afstand tussen vloer en plafond). De twee buitenste GypFrame C-profielen voorzien van Gyproc afdichtingsband en om de 750 mm vastzetten. Overige GypFrame C-profielen met de opening in dezelfde richting in de GypFrame U-profielen klemmen (let op, niet schroeven). Plaats de GypFrame C-profielen met een h.o.h.-afstand van 600 mm.

Beplaten:

Maak de platen op maat, dat wil zeggen 10 mm korter dan de afstand tussen vloer en plafond. Druk met behulp van een platenhevel de beplating strak tegen het plafond. Bevestig de onderste laag Glasroc® F gipsplaten met Gyproc® Snelbouwschroeven 25 mm uitsluitend tegen de GypFrame C-profielen met een h.o.h.-afstand van 750 mm. Vervolgens bevestigt u de buitenste laag Glasroc® F gipsplaten met Gyproc® Snelbouwschroeven 35 mm met een h.o.h.-afstand van 250 mm.

Schroef voor het vlakste resultaat altijd eerst aan de ‘open’ zijde van het GypFrame C-profiel.

Voorzieningen:

Nadat u de eerste zijde heeft beplaat, kunnen alle voorzieningen zoals leidingen, elektra, achterhout en isolatiemateriaal aangebracht worden. Leidingen kunnen eenvoudig door de openingen in de GypFrame C-profielen worden gevoerd. Nadat de voorzieningen zijn aangebracht kunt u de andere wandzijde op dezelfde wijze beplaten.

Afwerken:

Bij het afwerken van de naden maakt u gebruik van Gyproc Wapeningsband papier. Deze wordt ingebed in de Gyproc JointFiller Vario (Glasroc F). Nadat deze voegenvuller is uitgehard, wordt de voeg verder afgewerkt met een bredere laag Gyproc ProMix Elite. Deze kan indien nodig geschuurd worden. Het afvoegen van in- en uitwendige hoeken gebeurt op dezelfde wijze. Bij een inwendige hoek gebruikt u Gyproc Wapeningsband papier, bij een uitwendige hoek de Gyproc Habito® Corner. Bij de gegeven prestaties is het noodzakelijk om de aansluitingen met de bouwkundige constructies af te voegen met Gyproc JointFiller Vario of af te kitten met
brandwerende kit.

Kleur:
wit
Reactie bij brand:
A1
Reactie bij brand:
A1
Reactie bij brand:
A1
Reactie bij brand:
A1
Reactie bij brand:
A1
Dikte van de laag:
0 tot 2 mm
Reactie bij brand:
A2-s1, d0
Dikte van de laag:
0 tot 2 mm
Reactie bij brand:
A2-s1, d0

Persoonlijk advies en technische ondersteuning

Op gyproc.nl en in onze documentatie vindt u uitgebreide informatie over Gyproc producten en over ontwerpen, monteren en afwerken van de Gyproc systemen.

Heeft u behoefte aan projectgericht advies of heeft u technische vragen?

Neem dan contact op met de Gyproc Helpdesk via telefoonnummer 0347 - 325 165, stuur een e-mail helpdesk@gyproc.nl of vul het formulier in.

 

Zekerheid met GyprocGarant

GyprocGarant is een levenslange systeemgarantie die u de zekerheid biedt dat het Gyproc systeem de gegeven prestaties behaalt. Zowel nu als in de toekomst. Naast de garantie op de prestaties, biedt GyprocGarant u de zekerheid van een volledige (technische) ondersteuning vóór, tijdens en na oplevering van het project.

Lees verder