Schachtwanden

GF 160 DGS V/100.4

Gyproc Impact D

 • Voor ruimtes waar Gyproc stootvastheidsklasse 3 of 5 nodig zijn.
 • Extra hoge geluidsisolatie en extra brandwerend.
 • Door verhoogde vochtbestendigheid ook geschikt voor toepassing in natte ruimtes zoals badkamers.
 • Luchtzuiverende eigenschappen bij DuraGyp Comfort dankzij Activ’Air technologie.

Alle wandeigenschappen op een hoog niveau.

Voor scheidingswanden en voorzetwanden die tegen een stootje moeten kunnen op plaatsen waar veel mensen actief zijn. De Gyproc Impact D wanden zijn zeer geschikt voor het flexibel inrichten van openbare gebouwen, scholen en sportclubs, zowel nieuwbouw als renovatie. Aan Gyproc Impact D wanden (dubbel beplaat) is tot wel 80 kg te bevestigen door gebruik te maken van de Gyproc High Performance schroeven en de Gyproc Plaatpluggen. Gyproc Impact D wandsystemen zijn opgebouwd uit DuraGyp Standaard of DuraGyp Comfort gipskartonplaten en Gyproc GypFrame® profielen. De wandsystemen zijn licht in montage, droog en snel te monteren en geven een vlak eindresultaat.
Plaatdikte(n) en type(n):

4x DuraGyp Standaard RF 15

Brandwerendheid:
150 (vanaf beide zijden) minuten
Gewicht:
65 kg/m²
Dikte:
160 mm
Dikte isolatie:
Niet toegestaan
Profielen:

GypFrame 100

Hoogte toepassingsgebied 1:
4750 mm
Hoogte toepassingsgebied 2:
4000 mm
Hoogte toepassingsgebied 1 met brandeis:
4000 mm
Stootvastheid klasse:
5
Brandwerendheid:

De brandwerendheid van deze Gyproc Impact D - GF 160 DGS V/100.4 bedraagt 150 (vanaf beide zijden) minuten.

De brandwerendheid van de Gyproc wanden is vastgelegd in diverse brandrapporten. Voor Gyproc wanden is het criterium ‘thermische isolatie betrokken op de temperatuur’, zoals genoemd in NEN 6069, veelal maatgevend. Hierbij mag de temperatuurstijging aan de niet direct verhitte wandzijde gemiddeld 140°C en de maximale temperatuurstijging op enig punt 180°C bedragen.
Bij scheidingswanden waarbij wij een grotere brandwerende wandhoogte aangeven dan de veel gebruikte testhoogte van 3000 mm, wordt gebruik gemaakt van de uitgangspunten uit de NEN –EN 1364-1 en de gegevens uit diverse Efectis rapporten. De maximale hoogte i.c.m. de brandwerendheid wordt aangegeven op de systeempagina’s. Voor vragen over brandwerende wanden, kunt u contact opnemen met uw Gyproc adviseur of de Gyproc Helpdesk, telefoonnummer 0347-325 165 of per e-mail helpdesk@gyproc.nl.

Geluidsisolatie:

De geluidsisolatieverbetering van een vrijstaande Gyproc wand is sterk afhankelijk van de massa van de bestaande wand en de flankerende bouwdelen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw Gyproc adviseur of de Gyproc Helpdesk, tel. nr. 0347-325 165 of per e-mail helpdesk@gyproc.nl

Stootvastheid:

De Gyproc Impact D – GF 160 DGS V/100.4 is ingedeeld in klasse 5 van de Gyproc klassen van stootvastheid.

Gyproc heeft de stootvastheid van haar systemen onderverdeeld in zeven klassen. Deze klassen van stootvastheid worden weergegeven met behulp van hamericonen in de zoektabellen van de Gyproc wanden. Het aantal hamers staat voor de mate van stootvastheid van de wand. Hoe groter het aantal hamers, hoe groter de mate van stootvastheid.

De term ‘Stootvastheid’ is opgebouwd uit twee belangrijke mechanische eigenschappen van de wand: De ‘oppervlakte hardheid’ en ‘buigsterkte’. De oppervlakte hardheid heeft betrekking op de hardheid van de buitenste plaat, en de buigsterkte heeft betrekking op de weerstand tegen doorbuiging van de beplating tussen de verticale profielen.

Dilatatie:

In de Gyproc Impact D - GF 160 DGS V/100.4 dienen in de volgende gevallen dilataties te worden aangebracht:

 • Ter plaatse van dilataties in de ruwbouw. 
 • Bij wandafmetingen groter dan 15 m1 voor DuraGyp Standaard gipsplaten.
Vochtbelasting:
De Gyproc Impact D - GF 160 DGS V/100.4 is door toepassing van DuraGyp Standaard gipsbeplating toepasbaar in de natte cellen.
Wandhoogte:

De maximale hoogte van deze Gyproc Impact D – GF 160 DGS V/100.4 bedraagt 4750 mm in toepassingsgebied 1.

Bij de bepaling van de van de maximale brandwerende wandhoogte zijn wij uitgegaan van toepassingsgebied 1 (conform DIN 18183).

Deze maximale wandhoogte is bepaald conform DIN 18183. Hierin worden twee toepassingsgebieden onderscheiden, waarbij het aantal aanwezige personen in de betreffende ruimte maatgevend is:

 • Toepassingsgebied I: Wanden in gebieden met weinig mensen, zoals woonkamers, hotels, ziekenhuiskamers en kantoren.
 • Toepassingsgebied II: Wanden in gebieden met veel mensen, zoals aula’s, auditoria en schoollokalen.

Bij wandhoogten in de praktijk, hoger dan de gegeven maximale wandhoogten, kan de genoemde toelaatbare hoogte worden vergroot onder andere door de opbouw van het frame als volgt aan te passen:

 • Door de stijlafstand te verminderen.
 • En/of door de stijlen te verdubbelen door ze ruggelings of kokervormig om de 500 mm tegen elkaar te schroeven met Gyproc snelbouwparkers.
 • En/of door het toepassen van Gyproc R-profielen.
Verticale doorsnede standaarddetail
Binnenhoek oplossing
Horizontale dwarsdoorsnede
Buitenhoek oplossing
T-aansluiting
U-profielen:

Bepaal de plaats van de wand. Teken de positie van de GypFrame U-profielen op de vloer en plafond af. De GypFrame U-profielen worden aan de achterzijde voorzien van Gyproc afdichtingsband voor een optimale geluidsisolatie. Bevestig de GypFrame U-profielen met een h.o.h.-afstand van 750 mm.

C-profielen:

GypFrame C-profielen op maat maken (15 mm korter dan de afstand tussen vloer en plafond). De twee buitenste GypFrame C-profielen voorzien van Gyproc afdichtingsband en om de 750 mm vastzetten. Overige GypFrame C-profielen met de opening in dezelfde richting in de GypFrame U-profielen klemmen (let op, niet schroeven). Plaats de GypFrame C-profielen met een h.o.h.-afstand van 600 mm.

Beplaten:

Maak de platen op maat, dat wil zeggen 10 mm korter dan de afstand tussen vloer en plafond. Druk met behulp van een platenhevel de beplating strak tegen het plafond. Bevestig de onderste drie lagen DuraGyp Standaard gipsplaten met Gyproc High performance schroeven 55, 35 mm en 25 uitsluitend tegen de GypFrame C-profielen met een h.o.h.-afstand van mm. Vervolgens bevestigt u de buitenste laag DuraGyp Standaard gipsplaten met 70mm met een h.o.h.-afstand van 250 mm.

Schroef voor het vlakste resultaat altijd eerst aan de ‘open’ zijde van het GypFrame C-profiel.

Voorzieningen:

Nadat u de GypFrame profielen heeft toegepast, kunnen alle voorzieningen zoals leidingen, elektra en achterhout aangebracht worden. Leidingen kunnen eenvoudig door de openingen in de GypFrame C-profielen worden gevoerd. Nadat de voorzieningen zijn aangebracht kunt u de andere wandzijde op dezelfde wijze beplaten.

Afwerken:

JointFiller

Kleur:
geel
Reactie bij brand:
A2-s1, d0
Reactie bij brand:
A1
Reactie bij brand:
A1
Reactie bij brand:
A1
Vorm:
Poeder
Reactie bij brand:
A1
Vorm:
Poeder
Reactie bij brand:
A1
Vorm:
Poeder
Gyproc Voegenfinisher
Reactie bij brand:
A2-s1, d0
Vorm:
Pasta
Reactie bij brand:
A1
Vorm:
Poeder

Persoonlijk advies en technische ondersteuning

Op gyproc.nl en in onze documentatie vindt u uitgebreide informatie over Gyproc producten en over ontwerpen, monteren en afwerken van de Gyproc systemen.

Heeft u behoefte aan projectgericht advies of heeft u technische vragen?

Neem dan contact op met de Gyproc Helpdesk via telefoonnummer 0347 - 325 165, stuur een e-mail helpdesk@gyproc.nl of vul het formulier in.

 

Zekerheid met GyprocGarant

GyprocGarant is een levenslange systeemgarantie die u de zekerheid biedt dat het Gyproc systeem de gegeven prestaties behaalt. Zowel nu als in de toekomst. Naast de garantie op de prestaties, biedt GyprocGarant u de zekerheid van een volledige (technische) ondersteuning vóór, tijdens en na oplevering van het project.

Lees verder