Scheidingswanden

GF 75 AR/1.50.1.A

Gyproc® AquaBloc®

Wandenboeknummer:
214
  • Volledig vochtbestendig door het waterafstotende oppervlak.
  • (Sanitaire) leidingen eenvoudig weg te werken.
  • Licht in gewicht doordat Aquaroc® cementplaten in de kern voorzien zijn van EPS-korrels.

Dé volledig vochtbestendige wand.

Voor scheidingswanden en voorzetwanden in binnenruimtes met een extreem hoge vochtbelasting zoals in badkamers. De Gyproc® AquaBloc® wanden zijn zeer geschikt voor het flexibel inrichten van ruimtes in saunacomplexen en zwembaden waar nagenoeg continu een zeer hoge luchtvochtigheid heerst en in natte cellen van ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Gyproc AquaBloc systemen zijn opgebouwd uit de volledig vocht-ongevoelige Gyproc® Aquaroc® cementplaten en Gyproc® GypFrame® profielen. De systemen zijn licht in montage, droog en snel te monteren en geven een vlak eindresultaat.
Plaatdikte(n) en type(n):
1x Aquaroc® 12,5
Brandwerendheid:
30 minuten
Luchtgeluidsisolatie Rw:
44 dB
Gewicht:
29 kg/m²
Dikte:
75 mm
Dikte isolatie:
1x 40 mm ISOVER® Sonepanel
Profielen:
1x GypFrame® 50
Hoogte toepassingsgebied 1:
2750 mm
Hoogte toepassingsgebied 1 met brandeis:
2750 mm
Remontabel:
Nee
Brandwerendheid:

De brandwerendheid van deze Gyproc® AquaBloc® - GF 75 AR/1.50.1.A bedraagt 30 minuten.

De brandwerendheid van de Gyproc® wanden is vastgelegd in diverse brandrapporten. Voor Gyproc® wanden is het criterium ‘thermische isolatie betrokken op de temperatuur’, zoals genoemd in NEN 6069, veelal maatgevend. Hierbij mag de temperatuurstijging aan de niet direct verhitte wandzijde gemiddeld 140°C en de maximale temperatuurstijging op enig punt 180°C bedragen. Bij scheidingswanden waarbij wij een grotere brandwerende wandhoogte aangeven dan de veel gebruikte testhoogte van 3000 mm, wordt gebruik gemaakt van de uitgangspunten uit de NEN –EN 1364-1 en de gegevens uit diverse Efectis rapporten. De maximale hoogte i.c.m. de brandwerendheid wordt aangegeven op de systeempagina’s.

Geluidsisolatie:

Voor de geluidsisolatie van deze scheidingswand Gyproc® AquaBloc® - GF 75 AR/1.50.1.A geldt Rw = 44 dB. De luchtgeluidsisolatie Rw van de Gyproc® wanden is vastgelegd in diverse geluidsrapporten. De luchtgeluidsisolatiemetingen zijn uitgevoerd conform EN-ISO 10140-2, terwijl de ééngetalswaarde Rw is bepaald conform EN-ISO 717-1. Bij dit systeem is de luchtgeluidsisolatie Rw de laboratoriumwaarde. Om te komen tot de praktijk waarde R’w wordt de Rw verminderd met 5 dB, een veel voorkomend praktijkverlies. De vermelde DnT,A,k-waarden zijn in de praktijk te verwachten waarden waarbij voor de bepaling is uitgegaan van een praktijkverlies van 5 dB. De daadwerkelijke praktijkwaarden zijn afhankelijk van de projectspecifieke omstandigheden.

Stootvastheid:

De Gyproc® AquaBloc® - GF 75 AR/1.50.1.A is ingedeeld in klasse van de Gyproc® klassen van stootvastheid. Gyproc® heeft de stootvastheid van haar systemen onderverdeeld in zeven klassen. Deze klassen van stootvastheid worden weergegeven met behulp van hamericonen in de zoektabellen van de Gyproc® wanden. Het aantal hamers staat voor de mate van stootvastheid van de wand. Hoe groter het aantal hamers, hoe groter de mate van stootvastheid. De term ‘Stootvastheid’ is opgebouwd uit twee belangrijke mechanische eigenschappen van de wand: De ‘oppervlakte hardheid’ en ‘buigsterkte’. De oppervlakte hardheid heeft betrekking op de hardheid van de buitenste plaat, en de buigsterkte heeft betrekking op de weerstand tegen doorbuiging van de beplating tussen de verticale profielen.

Dilatatie:

In de Gyproc® AquaBloc® - GF 75 AR/1.50.1.A dienen in de volgende gevallen dilataties te worden aangebracht:

  • Ter plaatse van dilataties in de ruwbouw.
  • Bij wandafmetingen groter dan 6 m1 voor Aquaroc® cementplaat gipsplaten.
Vochtbelasting:
De Gyproc® AquaBloc® - GF 75 AR/1.50.1.A is door toepassing van Aquaroc® cementplaat cementbeplating uitstekend geschikt voor toepassing in de extreem natte cellen.
Wandhoogte:

De maximale hoogte van deze Gyproc® AquaBloc® – GF 75 AR/1.50.1.A bedraagt 2750 mm in toepassingsgebied 1.

Bij de bepaling van de van de maximale brandwerende wandhoogte zijn wij uitgegaan van toepassingsgebied 1 (conform DIN 18183).

Deze maximale wandhoogte is bepaald conform DIN 18183. Hierin worden twee toepassingsgebieden onderscheiden, waarbij het aantal aanwezige personen in de betreffende ruimte maatgevend is:

  • Toepassingsgebied I: Wanden in gebieden met weinig mensen, zoals woonkamers, hotels, ziekenhuiskamers en kantoren.
  • Toepassingsgebied II: Wanden in gebieden met veel mensen, zoals aula’s, auditoria en schoollokalen.

Bij de Gyproc wanden in het KOMO-attest zijn de maximale wandhoogten bepaald volgens BRL 1003.

Bij wandhoogten in de praktijk, hoger dan de gegeven maximale wandhoogten, kan de genoemde toelaatbare hoogte worden vergroot onder andere door de opbouw van het frame als volgt aan te passen:

  • Door de stijlafstand te verminderen.
  • En/of door de stijlen te verdubbelen door ze ruggelings of kokervormig om de 500 mm tegen elkaar te schroeven met Gyproc snelbouwparkers.
  • En/of door het toepassen van Gyproc R-profielen.
Horizontale dwarsdoorsnede

De aansluiting op de aangrenzende constructie wordt afgekit met elastische (brandwerende) acrylaatkit.

Hoekoplossing horizontale doorsnede standaardetail
T-oplossing horizontale doorsnede standaardetail
Verticale doorsnede standaarddetail

De boven- en onderaansluitingen worden afgekit met elastische (brandwerende) acrylaatkit.

U-profielen:

Bepaal de plaats van de wand. Teken de positie van de GypFrame U-profielen op de vloer en plafond af. De GypFrame U-profielen worden aan de achterzijde voorzien van Gyproc afdichtingsband voor een optimale geluidsisolatie. Bevestig de GypFrame U-profielen met een h.o.h.-afstand van 750 mm.

C-profielen:

GypFrame C-profielen op maat maken (15 mm korter dan de afstand tussen vloer en plafond). De twee buitenste GypFrame C-profielen voorzien van Gyproc afdichtingsband en om de 750 mm vastzetten. Overige GypFrame C-profielen met de opening in dezelfde richting in de GypFrame U-profielen klemmen (let op, niet schroeven). Plaats de GypFrame C-profielen met een h.o.h.-afstand van 600 mm.

Beplaten:

Maak de platen op maat, dat wil zeggen 10 mm korter dan de afstand tussen vloer en plafond. Bevestig de Gyproc Aquaroc cementplaten (met de opdruk aan de zichtzijde) met Gyproc® Snelbouwschroeven 25 mm uitsluitend tegen de GypFrame C-profielen met een h.o.h.-afstand van 250 mm.

Laat bij het aanbrengen van de beplating rondom een voeg open van 5 mm, deze dient gekit te worden. Schroef voor het vlakste resultaat altijd eerst aan de ‘open’ zijde van het GypFrame C-profiel.

Voorzieningen:

Nadat u de eerste zijde heeft beplaat, kunnen alle voorzieningen zoals leidingen, elektra, achterhout en isolatiemateriaal aangebracht worden. Leidingen kunnen eenvoudig door de openingen in de GypFrame C-profielen worden gevoerd. Nadat de voorzieningen zijn aangebracht kunt u de andere wandzijde op dezelfde wijze beplaten.

Afwerken:

Nadat de eerste plaat is gemonteerd, wordt een lijmrups Voegenlijm PU van 3-4 mm dik op de zijkant van de plaat aangebracht. Brenge de volgende plaat strak in het lijmbed aan en schroef de plaat vast.

Gyproc® AquaBloc wanden dienen waterdicht te worden afgewerkt. Voor deze waterdichte afwerking kan gebruik worden gemaakt van waterdicht tegelwerk of schuimvinyl met gesloten oppervlak.

Verbruiksstaten

Persoonlijk advies en technische ondersteuning

Op gyproc.nl en in onze documentatie vindt u uitgebreide informatie over Gyproc producten en over ontwerpen, monteren en afwerken van de Gyproc systemen.

Heeft u behoefte aan projectgericht advies of heeft u technische vragen?

Neem dan contact op met de Gyproc Helpdesk via telefoonnummer 0347 - 325 165, stuur een e-mail helpdesk@gyproc.nl of vul het formulier in.

 

Zekerheid met GyprocGarant

GyprocGarant is een levenslange systeemgarantie die u de zekerheid biedt dat het Gyproc systeem de gegeven prestaties behaalt. Zowel nu als in de toekomst. Naast de garantie op de prestaties, biedt GyprocGarant u de zekerheid van een volledige (technische) ondersteuning vóór, tijdens en na oplevering van het project.

Lees verder