Scheidingswanden

GFL 255 ECO HT/2.100*100.2.AA

Gyproc® ECO HABITO®

 • Voor ruimtes waar Gyproc® stootvastheidsklasse 5 of 7 nodig zijn.
 • Extra hoge geluidsisolatie (31 - 63 dB).
 • Draagkracht 50 kg/schroef, pluggen zijn niet nodig.
 • Economisch meest innovatieve wandsysteem.
 • Hét eerste remontabele Metal Stud® wandsysteem.
 • Lagere schaduwkosten dan traditionele wandsystemen.

De nieuwe generatie remontabele Gyproc wanden.

Eén compleet systeem dat de prestaties van alle bestaande binnenwanden overtreft en waarbij rekening is gehouden met de wensen en eisen van alle partijen in de bouwkolom. De wand klinkt en voelt robuust en biedt de hoogste stootbestendigheid (Brinell waarde: 40 N/mm2). HABITO® scheidingswanden en voorzetwanden zijn zeer geschikt voor scholen, winkels, woningbouw en in het bijzonder voor de grondgebonden (huur) woningen, zowel nieuwbouw als renovatie. Speciaal voor de natte ruimtes is HABITO® H ontwikkeld. Gyproc® HABITO® wandsystemen zijn opgebouwd uit Gyproc A gipskartonplaten (1e plaatlaag), HABITO® of HABITO® H (2e plaatlaag) en Gyproc® GypFrame® profielen. De wandsystemen zijn licht in montage, droog en snel te monteren en geven een vlak eindresultaat. Remontabel bouwen met Gyproc LOOPD® wandsystemen maakt het hergebruiken en recyclen van bouwdelen, zoals de GypFrame® proflelen, Gyproc HABITO® gipskartonplaten en eventueel isolatie, veel eenvoudiger. Daarnaast zorgt het voor lagere schaduwkosten.
Plaatdikte(n) en type(n):
1x HABITO® 12,5 1x Gyproc A 12,5
Brandwerendheid:
60 minuten
Stootvastheidsklasse:
7 van 7
Luchtgeluidsisolatie Rw:
67 dB
Luchtgeluidsisolatie DnT,A,k:
60 dB
Gewicht:
52 kg/m²
Dikte:
255 mm
Dikte isolatie:
2x 75 mm ISOVER® Sonepanel
Profielen:
2x GypFrame® 100
Hoogte toepassingsgebied 1:
6500 mm
Hoogte toepassingsgebied 2:
6000 mm
Hoogte toepassingsgebied 1 met brandeis:
5000 mm
Remontabel:
Ja
Brandwerendheid:

De brandwerendheid van deze Gyproc® ECO HABITO® - GFL 255 ECO HT/2.100*100.2.AA bedraagt 60 minuten.

De brandwerendheid van de Gyproc® wanden is vastgelegd in diverse brandrapporten. Voor Gyproc® wanden is het criterium ‘thermische isolatie betrokken op de temperatuur’, zoals genoemd in NEN 6069, veelal maatgevend. Hierbij mag de temperatuurstijging aan de niet direct verhitte wandzijde gemiddeld 140°C en de maximale temperatuurstijging op enig punt 180°C bedragen. Bij scheidingswanden waarbij wij een grotere brandwerende wandhoogte aangeven dan de veel gebruikte testhoogte van 3000 mm, wordt gebruik gemaakt van de uitgangspunten uit de NEN –EN 1364-1 en de gegevens uit diverse Efectis rapporten. De maximale hoogte i.c.m. de brandwerendheid wordt aangegeven op de systeempagina’s.

Geluidsisolatie:

Voor de geluidsisolatie van deze scheidingswand Gyproc® ECO HABITO® - GFL 255 ECO HT/2.100*100.2.AA geldt Rw = 67 dB. De luchtgeluidsisolatie Rw van de Gyproc® wanden is vastgelegd in diverse geluidsrapporten. De luchtgeluidsisolatiemetingen zijn uitgevoerd conform NEN-EN-ISO-140-3, terwijl de ééngetalswaarde Rw is bepaald conform NEN-EN-ISO-717. Bij dit systeem is de luchtgeluidsisolatie Rw de laboratoriumwaarde. Om te komen tot de praktijk waarde R’w wordt de Rw verminderd met 5 dB, een veel voorkomend praktijkverlies. De vermelde DnT,A,k-waarden zijn in de praktijk te verwachten waarden waarbij voor de bepaling is uitgegaan van een praktijkverlies van 5 dB. De daadwerkelijke praktijkwaarden zijn afhankelijk van de projectspecifieke omstandigheden.

Stootvastheid:

De Gyproc® ECO HABITO® - GFL 255 ECO HT/2.100*100.2.AA is ingedeeld in klasse 7 van de Gyproc® klassen van stootvastheid. Gyproc® heeft de stootvastheid van haar systemen onderverdeeld in zeven klassen. Deze klassen van stootvastheid worden weergegeven met behulp van hamericonen in de zoektabellen van de Gyproc® wanden. Het aantal hamers staat voor de mate van stootvastheid van de wand. Hoe groter het aantal hamers, hoe groter de mate van stootvastheid. De term ‘Stootvastheid’ is opgebouwd uit twee belangrijke mechanische eigenschappen van de wand: De ‘oppervlakte hardheid’ en ‘buigsterkte’. De oppervlakte hardheid heeft betrekking op de hardheid van de buitenste plaat, en de buigsterkte heeft betrekking op de weerstand tegen doorbuiging van de beplating tussen de verticale profielen.

Dilatatie:

In de Gyproc® ECO HABITO® - GFL 255 ECO HT/2.100*100.2.AA dienen in de volgende gevallen dilataties te worden aangebracht:

 • Ter plaatse van dilataties in de ruwbouw.
 • Bij wandafmetingen groter dan 15 m1 voor HABITO® gipsplaten.
Vochtbelasting:
De Gyproc® ECO HABITO® - GFL 255 ECO HT/2.100*100.2.AA is toepasbaar in de natte cel wanneer de beplating vervangen wordt door HABITO®H gipskartonbeplating van minimaal gelijke dikte.
Wandhoogte:

De maximale hoogte van deze Gyproc® ECO HABITO® – GFL 255 ECO HT/2.100*100.2.AA bedraagt 6500 mm in toepassingsgebied 1.

Bij de bepaling van de van de maximale brandwerende wandhoogte zijn wij uitgegaan van toepassingsgebied 1 (conform DIN 18183).

Deze maximale wandhoogte is bepaald conform DIN 18183. Hierin worden twee toepassingsgebieden onderscheiden, waarbij het aantal aanwezige personen in de betreffende ruimte maatgevend is:

 • Toepassingsgebied I: Wanden in gebieden met weinig mensen, zoals woonkamers, hotels, ziekenhuiskamers en kantoren.
 • Toepassingsgebied II: Wanden in gebieden met veel mensen, zoals aula’s, auditoria en schoollokalen.

Bij wandhoogten in de praktijk, hoger dan de gegeven maximale wandhoogten, kan de genoemde toelaatbare hoogte worden vergroot onder andere door de opbouw van het frame als volgt aan te passen:

 • Door de stijlafstand te verminderen.
 • En/of door de stijlen te verdubbelen door ze ruggelings of kokervormig om de 500 mm tegen elkaar te schroeven met Gyproc snelbouwparkers.
 • En/of door het toepassen van Gyproc R-profielen.
Horizontale doorsnede geluiddetail
Hoekoplossing horizontale doorsnede geluidsdetail
T-oplossing horizontale doorsnede branddetail
T-oplossing horizontale doorsnede geluidsdetail
Verticale doorsnede standaarddetail
Verticale doorsnede branddetail
Verticale doorsnede geluiddetail
U-profielen:

Bepaal de plaats van de wand. Teken de positie van de GypFrame U-profielen op de vloer en plafond af. De GypFrame U-profielen worden aan de achterzijde voorzien van Gyproc afdichtingsband voor een optimale geluidsisolatie. Bevestig de GypFrame U-profielen door middel van een kunststof plug en schroef op betonnen ondergronden en door middel van enkel een schroef op houten ondergronden De GypFrame U-profielen worden aan de achterzijde voorzien van Gyproc afdichtingsband voor een optimale geluidsisolatie. Houd een onderlinge afstand van minimaal 5 mm aan tussen de GypFrame U-profielen. Bevestig de GypFrame U-profielen met een h.o.h.-afstand van 750 mm.

C-profielen:

GypFrame C-profielen op maat maken (15 mm korter dan de afstand tussen vloer en plafond). De twee buitenste GypFrame C-profielen voorzien van Gyproc afdichtingsband en om de 750 mm vastzetten. De GypFrame C-profielen van beide stijlvelden worden tegenover elkaar plaatst. Op één van beide GypFrame C-profielen wordt Gyproc afdichtingsband 8x20 mm, met een lengte van 150 mm, h.o.h. 500 mm geplakt. GypFrame C-profielen met de opening in dezelfde richting in de GypFrame U-profielen klemmen (let op, niet schroeven). Plaats de GypFrame C-profielen met een h.o.h.-afstand van 600 mm.

Beplaten:

Maak de platen op maat, dat wil zeggen 10 mm korter dan de afstand tussen vloer en plafond. Druk met behulp van een platenhevel de beplating strak tegen het plafond. Bevestig de onderste laag Gyproc® A gipsplaten met Gyproc® Snelbouwschroeven 25 mm uitsluitend tegen de GypFrame C-profielen met een h.o.h.-afstand van 750 mm. Vervolgens bevestigt u de buitenste laag HABITO® gipsplaten met HABITO® schroeven 41 mm met een h.o.h.-afstand van 250 mm.

Schroef voor het vlakste resultaat altijd eerst aan de ‘open’ zijde van het GypFrame C-profiel.

Voorzieningen:

Nadat u de eerste zijde heeft beplaat, kunnen alle voorzieningen zoals leidingen, elektra, achterhout en isolatiemateriaal aangebracht worden. Leidingen kunnen eenvoudig door de openingen in de GypFrame C-profielen worden gevoerd. Nadat de voorzieningen zijn aangebracht kunt u de andere wandzijde op dezelfde wijze beplaten.

Afwerken:

AK-naden, kopse voegen en schroefgaten
Breng de zelfklevende Gyproc LOOPD® Voegband eerst aan op de AK-naden en alle centrale assen over de schroeven. Laat 10 cm Gyproc LOOPD® Voegband uitsteken en vouw om. Dit kan na afwerking achter een niet klevende plint of waar mogelijk in het plenum worden weggewerkt. Breng vervolgens Gyproc LOOPD® Voegband aan op alle kopse voegen, zorg dat de voegband 2 tot 3 cm overlapt. Vul de naden met Gyproc LOOPD® Voegmiddel. Breng na uitharding een toplaag aan met Gyproc LOOPD® Voegmiddel of Gyproc ProMix Elite, afhankelijk van het gewenste afwerkingsniveau. Schuur na uitharding zo nodig licht.

Buitenhoeken
Breng aan beide zijden van de hoek Gyproc LOOPD® Voegband aan. Laat 10 cm Gyproc LOOPD® Voegband uitsteken en vouw om. Dit kan na afwerking achter een niet klevende plint of waar mogelijk in het plenum worden weggewerkt. Breng vervolgens Gyproc LOOPD® Voegmiddel aan op de hoek en bevestig in het voegmiddel een Gyproc HABITO® Flex of Gyproc Levelline hoekprofiel. Werk de hoek af met een of twee lagen Gyproc LOOPD® Voegmiddel én/of Gyproc ProMix Elite, afhankelijk van het gewenste afwerkingsniveau.

Binnenhoeken
Binnenhoeken worden enkel langs de kant van de aansluitende gipskartonplaat gevoegd. Vul indien nodig de hoek voor tussen de platen. Breng de zelfklevende Gyproc LOOPD® Voegband aan enkel over de schroeven. Laat 10 cm Gyproc LOOPD® Voegband uitsteken en vouw om. Dit kan na afwerking achter een niet klevende plint of waar mogelijk in het plenum worden weggewerkt. Voeg de naad met Gyproc LOOPD® Voegmiddel. Breng na uitharding een toplaag aan met Gyproc LOOPD® Voegmiddel of Gyproc ProMix Elite, afhankelijk van het gewenste afwerkingsniveau. Schuur na uitharding zo nodig licht.

Werk de wand af met een regulier schildersysteem of verwijderbaar (glasvlies) behang.

Kleur:
ivoor
Reactie bij brand:
A2-s1, d0
Vorm:
Plaat
Kleur:
ivoor
Reactie bij brand:
A2-s1, d0
Kleur:
grijs
Reactie bij brand:
A2-s1, d0
Kleur:
premium wit
Reactie bij brand:
A2-s1, d0
Reactie bij brand:
A1
Reactie bij brand:
A1
Reactie bij brand:
A1
Reactie bij brand:
A1
Reactie bij brand:
A1
Reactie bij brand:
A1
Dikte van de laag:
0 tot 1 mm
Reactie bij brand:
A2-s1, d0
Dikte van de laag:
0 tot 2 mm
Reactie bij brand:
A2-s1, d0
Dikte van de laag:
0 tot 2 mm
Reactie bij brand:
A2-s1, d0
Reactie bij brand:
A1
Vorm:
Rol

Persoonlijk advies en technische ondersteuning

Op gyproc.nl en in onze documentatie vindt u uitgebreide informatie over Gyproc producten en over ontwerpen, monteren en afwerken van de Gyproc systemen.

Heeft u behoefte aan projectgericht advies of heeft u technische vragen?

Neem dan contact op met de Gyproc Helpdesk via telefoonnummer 0347 - 325 165, stuur een e-mail helpdesk@gyproc.nl of vul het formulier in.

 

Zekerheid met GyprocGarant

GyprocGarant is een levenslange systeemgarantie die u de zekerheid biedt dat het Gyproc systeem de gegeven prestaties behaalt. Zowel nu als in de toekomst. Naast de garantie op de prestaties, biedt GyprocGarant u de zekerheid van een volledige (technische) ondersteuning vóór, tijdens en na oplevering van het project.

Lees verder