Gesloten plafonds

PDA 70 dB P/55.1.A + 1 + E35MF

Gyproc® SoundBloc® plafond i.c.m. Acoustic R vloer

 • Zeer brandwerend: dankzij het gebonden kristalwater en toevoeging van glasvezels in de kern.
 • Meer netto binnenruimte.
 • Geluidsisolerend: dankzij het massa-veer-massa principe.
 • Licht in gewicht: overal toepasbaar, onafhankelijk van de draagconstructie.
 • Vlak en glad af te werken: dankzij de afgeschuinde kanten (AK).

Het slankste plafond met optimaal geluidscomfort.

Wanneer een zeer hoge brandwerendheid en geluidsisolatie vereist is, worden Gyproc® SoundBloc® plafonds toegepast. Deze plafonds zijn snel en droog te monteren, zodat een korte doorlooptijd binnen het bouwproces gegarandeerd is. Gyproc® Acoustic R vloeren zijn geschikt voor het verbeteren van de contact- en luchtgeluidsisolatie van bestaande vloeren. De vloeren worden zwevend gemonteerd en dragen daardoor bij aan een optimale akoestische scheiding tussen de plafond- en vloerconstructie.
Plaatdikte(n) en type(n):
1x Gyproc dB 15
Brandwerendheid:
60 minuten
Luchtgeluidsisolatie DnT,A,k:
54 dB
Contactgeluidsisolatie in L'nT,A:
52 dB
Gewicht:
50 kg/m²
Dikte:
306 mm
Dikte isolatie:
1x 100 mm steenwol 35 kg/m³
Profielen:
PlaGyp® D
H.o.h. afstand plaatdragende profielen dwars:
400 mm
H.o.h. afstand primaire profielen:
1200 mm
H.o.h. afstand hangers:
1200 mm
Bestaande vloerconstructie balklaag:
Houten balken 175 x 75 mm,h.o.h. 600 mm.
Bestaande vloerconstructie:
Vloerdelen 18 mm gekantrecht. Gyproc A 12,5 mm
Brandwerendheid:

De brandwerendheid van het Gyproc® SoundBloc® plafond i.c.m. Acoustic R vloer - PDA 70 dB P/55.1.A + 1 + E35MF bedraagt 60 minuten.

De brandwerendheid van de Gyproc® plafonds is vastgelegd in diverse brandrapporten. Voor dit Gyproc® plafond is het criterium ‘thermische isolatie betrokken op de temperatuur’, zoals genoemd in NEN 6069, maatgevend. Hierbij mag de temperatuurstijging aan de niet direct verhitte zijde gemiddeld 140 °C en de maximale temperatuurstijging op enig punt 180 °C bedragen.

Opmerking bij brandwerendheid:
Brandwerendheid i.c.m. houten vloer
Geluidsisolatie:

Het karakteristieke luchtgeluidsniveauverschil (DnT,A,k) van het Gyproc® SoundBloc® plafond i.c.m. Acoustic R vloer - PDA 70 dB P/55.1.A + 1 + E35MF bedraagt 54 dB. Het gewogen contactgeluidsniveau (LnT,A) van het Gyproc® SoundBloc® plafond i.c.m. Acoustic R vloer - PDA 70 dB P/55.1.A + 1 + E35MF bedraagt 52 dB.

De genoemde waarden zijn praktijkwaarden. Er is rekening gehouden met een praktijkverlies van 5 dB bij luchtgeluid. Bij systemen met een Rigidur E30 MF estrichvloer is uitgegaan van een praktijkverlies van 2 dB voor contactgeluid. Bij systemen zonder Rigidur E30 MF is als basis een praktijkverlies van 4 dB voor het contactgeluid aangehouden.

De geluidsisolatiewaarden zijn vastgelegd in diverse geluidmeetrapporten. De metingen zijn uitgevoerd conform de EN-ISO-140-3 en de EN-ISO-140-6. In deze rapportages worden de Ilu;lab en de Ico;lab, conform de NEN 5079 gegeven. Deze waardes zijn met behulp van de rekenregels uit de NEN 5077 en de hierboven gegeven praktijkverliezen omgezet naar de nieuwe grootheden DnT,A,k en de LnT,A. De vermelde DnT,A,k-waarden zijn in de praktijk te verwachten waarden waarbij voor de bepaling is uitgegaan van een praktijkverlies van 5 dB. De daadwerkelijke praktijkwaarden zijn afhankelijk van de projectspecifieke omstandigheden.

Dilatatie:

In het Gyproc® SoundBloc® plafond i.c.m. Acoustic R vloer - PDA 70 dB P/55.1.A + 1 + E35MF dienen in de volgende gevallen dilatatie te worden aangebracht:

 • Ter plaatse van dilatatie in de ruwbouw.
 • Bij plafondafmetingen groter dan 15 m1 voor Gyproc® SoundBloc® plafond i.c.m. Acoustic R vloer.
 • Bij overgangen van grote naar kleine plafondvlakken.
Vochtbelasting:
Gyproc® SoundBloc® plafond i.c.m. Acoustic R vloer zijn toepasbaar in natte cellen, zoals badkamers en toiletten in de woningbouw. Bij toepassing in natte cellen met een continue hoge luchtvochtigheid zoals in ziekenhuizen, spoelkeukens en sauna's zijn deze plafonds niet toepasbaar. De Gyproc® Acoustic R vloeren zijn toepasbaar in de natte cellen. Download voor meer informatie de volledige verwerkingsbrochure. Voor projectgericht advies kunt u contact opnemen met uw Gyproc® adviseur of de Gyproc® Helpdesk, telefoonnummer 0347 - 325 165 of per e-mail helpdesk@gyproc.nl.
Belastbaarheid:

In de onderstaande tabel worden de toelaatbare belastingen en de bijbehorende toepassingsgebieden van de Gyproc Acoustic R vloeren gegeven.

Toepassingsgebied 1
Categorie behorend bij DIN 1055-3: A2, A3, B1, D1. Bijvoorbeeld woon- en verblijfsruimten, gangen in kantoren, artsenpraktijken, wachtruimtes, winkelruimtes met een oppervlakte tot 50 m2.

Toepassingsgebied 2
Categorie behorend bij DIN 1055-3: B2, C1. Bijvoorbeeld gangen in hotels, bejaardentehuizen, keukens en behandel/operatiekamers zonder zware apparatuur.

Toepassingsgebied 3
Categorie behorend bij DIN 1055-3: C2, C3, C5, D2, E1, T2. Bijvoorbeeld gangen in ziekenhuizen, ruimtes met vast meubilair zoals bioscopen, kerken, gehoorzalen, theaters, vergaderruimtes en lobbies. Daarnaast warenhuizen en werkplaatsen met beperkte belasting.

(Afbeelding tabel)

Randvoorwaarden

 • De toelaatbare puntbelasting is bepaald bij een onderlinge afstand van 50 cm en op minstens 10 cm afstand van een hoek.
 • De toelaatbare puntbelasting is bepaald met een contactvlak van Ø 50 mm.
 • De som van de puntlasten mag niet boven de toelaatbare vloerbelasting liggen.
 • Bijzondere belastingen, zoals het gebruik van palletwagens op de Rigidur estrichvloer, mogen de toelaatbare vloerbelasting niet overschrijden.

Let op: Voor een nog hogere puntlast bij een verend opgelegde Acoustic R vloer adviseren wij de Rigidur E30 HF toe te passen. Dit zal wel gevolgen hebben voor de lucht- en contactgeluidsisolatie.

Verticale doorsnede standaarddetail

De zijaansluiting wordt afgevoegd met Gyproc JointFiller (Vario).

Verticale doorsnede branddetail

De zijaansluiting wordt afgevoegd met Gyproc JointFiller (Vario).

Verticale doorsnede geluiddetail

De zijaansluiting wordt afgewerkt met een elastisch blijvende (brandwerende) kit.

U-profielen:

Montage PlaGyp draagconstructie
Bepaal de richting van de plaatdragende profielen. Bevestig aan de wanden haaks daarop eerst PlaGyp U-profielen met een h.o.h.-afstand van 500 mm. Plaats bij plafonds met geluidsisolatie-eisen altijd Gyproc afdichtingsband 8 x 20 mm op het PlaGyp U-profiel. De plaatdragende profielen komen tussen de flenzen van de PlaGyp U-profielen.

Bevestig aan de balken in beide richtingen h.o.h. 1200 mm de AcouStud montage beugels met houtdraadbout (verzinkt) 6 x 100 mm en revet.

Aan de AcouStud montagebeugel worden de primaire PlaGyp CD-profielen bevestigd. De plaatdragende CD-profielen worden met PlaGyp kruisverbinders aan de primaire profielen bevestigd. De profielen kunnen zonder schroeven aan de hangers (met uitzondering van de montagebeugel) en kruisverbinders worden bevestigd.

C-profielen:

Afgehangen Gyproc® SoundBloc® plafond i.c.m. Acoustic R vloer worden opgebouwd met het PlaGyp systeem bestaande uit PlaGyp CD- en U-profielen en PlaGyp afhangers. Dit systeem kan met een enkel regelwerk worden uitgevoerd als een ‘PlaGyp S’ systeem met alleen afgehangen plaatdragende profielen. Tevens kan het regelwerk dubbel worden uitgevoerd als een ‘PlaGyp D’ systeem met de plaatdragende profielen bevestigd aan afgehangen primaire profielen.

PlaGyp afhanger(s)
Voor de PlaGyp afhanger kan men kiezen voor het onderstaande type:

PlaGyp AcouStud montagebeugel
De PlaGyp AcouStud montagebeugel leent zich om PlaGyp regels af te hangen aan diverse ondergronden, zoals houten balklagen, steenachtige vloeren, kapconstructies e.d.

Beplaten:

De Gyproc® dB gipsplaten worden haaks op de PlaGyp profielen gemonteerd. Platen steeds strak tegen elkaar bevestigen. Laat kopse naden minimaal 400 mm ten opzichte van elkaar verspringen.

Maak de platen op maat, dat wil zeggen 10 mm korter dan de afstand tussen de omringende muren.

Bevestig bij een enkele beplating de Gyproc® dB gipsplaten met Gyproc® Snelbouwschroeven 35 uitsluitend tegen de PlaGyp profielen met een h.o.h.-afstand van 150 mm.

Voorzieningen:

Voordat u de beplating aanbrengt, kunnen alle voorzieningen zoals (elektra)leidingen en isolatiemateriaal aangebracht worden. Breng indien gewenst of benodigd isolatiemateriaal aan voor (een nog hogere) geluidsisolatie en/of brandwerendheid.

Afwerken:

Gyproc heeft twee systemen ontwikkeld om STABU Afwerkingsniveau A te behalen. Hiervoor adviseren wij systemen toe te passen met een meervoudige beplating:

 • Breng op de naden een laag Gyproc JointFiller aan en bed hier het Gyproc papieren wapeningsband in. Vervolgens brengt u Gyproc Finesse aan (na droging van de JointFiller) in een dikte van minimaal 2 mm. Voordat u het plafond gaat afwerken dient u het totale oppervlak voor te strijken met Gyproc Diepgrond.
 • Breng op de naden een laag Gyproc JointFiller aan en bed hier het Gyproc papieren wapeningsband in. Vul de naad verder op met Gyproc JointFiller. Schroefgaatjes en eventuele beschadigingen worden op dezelfde wijze afgevoegd, echter zonder wapeningsband. Nadat de Gyproc JointFiller is uitgehard, brengt u over het gehele oppervlak een toplaag aan in een dikte van 1 mm met Gyproc ProMix Elite voor een glad resultaat. Voordat u het plafond gaat afwerken dient u het totale oppervlak voor te strijken met Gyproc Diepgrond.

Afwerkingsniveau B en lager: Breng op de naden een laag Gyproc JointFiller aan en bed hier het Gyproc papieren wapeningsband in. Vul de naad verder op met Gyproc JointFiller. Schroefgaatjes en eventuele beschadigingen worden op dezelfde wijze afgevoegd, echter zonder wapeningsband. Nadat de Gyproc JointFiller is uitgehard, brengt u over de JointFiller, een toplaag aan met Gyproc ProMix Elite voor een glad resultaat. Voordat u het plafond gaat afwerken dient u het totale oppervlak voor te strijken met Gyproc Diepgrond.

Kleur:
blauw
Reactie bij brand:
A2-s1, d0
Reactie bij brand:
A1
Reactie bij brand:
A1
Reactie bij brand:
A1
Reactie bij brand:
A1
Reactie bij brand:
A1
Reactie bij brand:
A1
Reactie bij brand:
A1
Reactie bij brand:
A1

Persoonlijk advies en technische ondersteuning

Op gyproc.nl en in onze documentatie vindt u uitgebreide informatie over Gyproc producten en over ontwerpen, monteren en afwerken van de Gyproc systemen.

Heeft u behoefte aan projectgericht advies of heeft u technische vragen?

Neem dan contact op met de Gyproc Helpdesk via telefoonnummer 0347 - 325 165, stuur een e-mail helpdesk@gyproc.nl of vul het formulier in.

 

Zekerheid met GyprocGarant

GyprocGarant is een levenslange systeemgarantie die u de zekerheid biedt dat het Gyproc systeem de gegeven prestaties behaalt. Zowel nu als in de toekomst. Naast de garantie op de prestaties, biedt GyprocGarant u de zekerheid van een volledige (technische) ondersteuning vóór, tijdens en na oplevering van het project.

Lees verder