Voorzetwanden

PSA 42 dB V/27.1.A

Gyproc® SoundBloc®

  • Slanke (woningscheidende) wanden met extra hoge geluidsisolatie in vergelijking met standaard scheidingswanden van gelijke dikte.
  • Voor maximaal gebruik van netto vloeroppervlak.
  • Woningscheidende wand met enkel skelet mogelijk.

De slankste wand met optimaal geluidscomfort.

Voor woningscheidende wanden / scheidingswanden en voorzetwanden die goed moeten presteren op het gebied van geluidsisolatie en voor maximaal gebruik van het netto-vloeroppervlak. De Gyproc SoundBloc® wanden zijn zeer geschikt voor het flexibel inrichten van hotels, ziekenhuizen en woningen, zowel nieuwbouw als renovatie. Gyproc SoundBloc® wandsystemen zijn opgebouwd uit Gyproc dB gipskartonplaten en Gyproc GypFrame® of PlaGyp® profielen. De wandsystemen zijn licht in montage, droog en snel te monteren en geven een vlak eindresultaat.
Plaatdikte(n) en type(n):
1x Gyproc® dB 15
Brandwerendheid:
0 minuten
Stootvastheidsklasse:
1 van 7
Gewicht:
16 kg/m²
Dikte:
42 mm
Dikte isolatie:
1x 40 mm ISOVER® Sonepanel
Profielen:
PlaGyp® 60/27
Hoogte toepassingsgebied 1:
1500 mm
Remontabel:
Nee
Brandwerendheid:

Voorzetwanden worden vaak gebruikt voor het opwaarderen van een constructie die niet voldoet aan de brandwerendheidseisen. Bij voorzetwanden komt de vuurbelasting vanaf de beplatingszijde. De uitzondering hierop vormen de schachtwanden. Hier kan de vuurbelasting van zowel de beplatingszijde als de skeletzijde komen.

Opmerking bij brandwerendheid:
Brandwerendheid wordt bepaald door de achterliggende constructie.
Geluidsisolatie:

De geluidsisolatieverbetering van een vrijstaande Gyproc wand is sterk afhankelijk van de massa van de bestaande wand en de flankerende bouwdelen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw Gyproc adviseur of de Gyproc Helpdesk, tel. nr. 0347-325 165 of per e-mail helpdesk@gyproc.nl

Stootvastheid:

De Gyproc® SoundBloc® – PSA 42 dB V/27.1.A is ingedeeld in klasse 1 van de Gyproc klassen van stootvastheid Gyproc heeft de stootvastheid van haar systemen onderverdeeld in zeven klassen. Deze klassen van stootvastheid worden weergegeven met behulp van hamericonen in de zoektabellen van de Gyproc wanden. Het aantal hamers staat voor de mate van stootvastheid van de wand. Hoe groter het aantal hamers, hoe groter de mate van stootvastheid. De term ‘Stootvastheid’ is opgebouwd uit twee belangrijke mechanische eigenschappen van de wand: De ‘oppervlakte hardheid’ en ‘buigsterkte’. De oppervlakte hardheid heeft betrekking op de hardheid van de buitenste plaat, en de buigsterkte heeft betrekking op de weerstand tegen doorbuiging van de beplating tussen de verticale profielen.

Dilatatie:

In de Gyproc® SoundBloc® - PSA 42 dB V/27.1.A dienen in de volgende gevallen dilataties te worden aangebracht:

  • Ter plaatse van dilataties in de ruwbouw. 
  • Bij wandafmetingen groter dan 15 m1 voor Gyproc® dB gipsplaten.
Vochtbelasting:
De Gyproc® SoundBloc® - PSA 42 dB V/27.1.A is toepasbaar in de natte cel wanneer de beplating vervangen wordt door HABITO®H gipskartonbeplating van minimaal gelijke dikte.
Wandhoogte:

De maximale hoogte van deze Gyproc® SoundBloc® – PSA 42 dB V/27.1.A bedraagt 1500 mm in toepassingsgebied 1.

Bij de bepaling van de van de maximale brandwerende wandhoogte zijn wij uitgegaan van toepassingsgebied 1 (conform DIN 18183).

Deze maximale wandhoogte is bepaald conform DIN 18183. Hierin worden twee toepassingsgebieden onderscheiden, waarbij het aantal aanwezige personen in de betreffende ruimte maatgevend is:

  • Toepassingsgebied I: Wanden in gebieden met weinig mensen, zoals woonkamers, hotels, ziekenhuiskamers en kantoren.
  • Toepassingsgebied II: Wanden in gebieden met veel mensen, zoals aula’s, auditoria en schoollokalen.

Naast de mogelijkheid om, net als bij GypFrame scheidingswanden, de maximale hoogte van voorzetwanden te vergroten door ze af te steunen aan de achterliggende bouwkundige constructie met AcouStud montagebeugel. Verdeel hiertoe de hoogte in gelijke delen van maximaal de voor het betreffende systeem gegeven hoogte.
Voor voorzetwanden hoger dan 10 m, neem dan contact op met uw Gyproc adviseur of de Gyproc Helpdesk, tel. nr. 0347-325 165 of per e-mail helpdesk@gyproc.nl.

U-profielen:

Bepaal de plaats van de wand. Teken de positie van de PlaGyp U-profielen op de vloer en plafond af. De PlaGyp U-profielen worden aan de achterzijde voorzien van Gyproc afdichtingsband voor een optimale geluidsisolatie. Bevestig de PlaGyp U-profielen met een h.o.h.-afstand van 750 mm.

C-profielen:

PlaGyp CD-profielen op maat maken (15 mm korter dan de afstand tussen vloer en plafond). De twee buitenste PlaGyp CD-profielen voorzien van Gyproc afdichtingsband en om de 750 mm vastzetten. De AcouStud montagebeugels monteren op 1500 mm vanaf de vloer. Overige PlaGyp CD-profielen met de opening naar de muur vastzetten aan de AcouStud montagebeugel. Plaats de PlaGyp CD-profielen met een h.o.h.-afstand van 600 mm.

Beplaten:

Maak de platen op maat, dat wil zeggen 10 mm korter dan de afstand tussen vloer en plafond. Bevestig de Gyproc® dB gipskartonplaten met Gyproc® High performance schroeven 25 mm uitsluitend tegen de PlaGyp-profielen met een h.o.h.-afstand van 250 mm.

Laat bij het aanbrengen van de beplating rondom een voeg open van 5 mm, deze dient gekit te worden.

De Gyproc® dB gipsplaten worden haaks op de PlaGyp profielen gemonteerd. Platen steeds strak tegen elkaar bevestigen. Laat kopse naden minimaal 400 mm ten opzichte van elkaar verspringen.

Maak de platen op maat, dat wil zeggen 10 mm korter dan de afstand tussen de omringende muren.

Bevestig bij een enkele beplating de Gyproc® dB gipsplaten met Gyproc® High performance schroeven 25 uitsluitend tegen de PlaGyp profielen met een h.o.h.-afstand van 250 mm.

Voorzieningen:

Nadat u de PlaGyp profielen heeft toegepast, kunnen alle voorzieningen zoals leidingen, elektra, achterhout en isolatiemateriaal aangebracht worden. Nadat de voorzieningen zijn aangebracht kunt u de wandzijde beplaten.

Afwerken:

Breng Gyproc zelfklevend wapeningsband in de AK-naden aan en vul deze met Gyproc JointFiller. Breng papieren wapeningsband aan bij kopse voegen met gesneden plaatkanten door deze in te bedden in de Gyproc JointFiller. Schroefgaatjes en eventuele beschadigingen worden op dezelfde wijze afgevoegd, echter zonder wapeningsband.


Nadat de Gyproc JointFiller is uitgehard, brengt u een toplaag aan met Gyproc Promix Elite voor een glad resultaat. Voordat u de wand gaat afwerken, het totale oppervlak voorstrijken met Gyproc Diepgrond.

Persoonlijk advies en technische ondersteuning

Op gyproc.nl en in onze documentatie vindt u uitgebreide informatie over Gyproc producten en over ontwerpen, monteren en afwerken van de Gyproc systemen.

Heeft u behoefte aan projectgericht advies of heeft u technische vragen?

Neem dan contact op met de Gyproc Helpdesk via telefoonnummer 0347 - 325 165, stuur een e-mail helpdesk@gyproc.nl of vul het formulier in.

 

Zekerheid met GyprocGarant

GyprocGarant is een levenslange systeemgarantie die u de zekerheid biedt dat het Gyproc systeem de gegeven prestaties behaalt. Zowel nu als in de toekomst. Naast de garantie op de prestaties, biedt GyprocGarant u de zekerheid van een volledige (technische) ondersteuning vóór, tijdens en na oplevering van het project.

Lees verder