Lichter bouwen

Bouwen met geprefabriceerde, lichtgewicht elementen heeft niet alleen praktische voordelen voor ontwerpers en bouwers.

Lichter bouwen is ook duurzaam door het geringe materiaalgebruik en levert meer comfort aan bewoners.

De lichte bouwsystemen van Gyproc zijn licht van gewicht, sterk, maatvast en flexibel bij gebruiksveranderingen. Dit levert geringere faalkosten, minder bouw- en sloopafval en een hogere bouwsnelheid op. Door de combinatie van constructieve kracht en logistieke voordelen zijn deze systemen uitermate geschikt voor binnenstedelijke herstructurering. Toepassingen die hierbij in het oog springen zijn: appartementengebouwen op postzegellocaties, rijwoningen met extra hoge geluidwering, het optoppen van bestaande gebouwen en de transformatie van bestaande monumentale panden.

Door te spelen met de laagopbouw en de detaillering van de constructies zijn zeer hoge geluids- en trillingsprestaties mogelijk. Rekenmodellen van TNO voorspellen de overdracht van geluid en trillingen in lichte bouwsystemen door de verschillende lagen en de bouwknoop. Saint-Gobain Gyproc Nederland is een van de partners in dit TNO project. Meer informatie is te vinden op op http://www.lichterbouwen.nl/. Het onderzoek heeft bijgedragen aan het ontwikkelen van ontwerptool SoviST van Level Tools. Het programma genereert en toont de geluid- en trillingsprestaties.

Wilt u meer weten over de lichtgewicht systemen, neem dan contact met ons op.

Waarmee kunnen wij u helpen?