Milieu en gezondheid

Al meer dan 60 jaar combineert Gyproc topkwaliteit met respect voor mens en milieu.

Gezondheid

De gipsproducten van Gyproc kunnen, zonder uitzondering, beschouwd worden als gezonde bouwproducten. De uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) is zeer laag en na een aantal weken zelfs nauwelijks nog meetbaar. De toevoeging van Activ’Air™-technologie aan een aantal producten biedt zelfs de mogelijkheid om de meest voorkomende en schadelijkste VOS, formaldehyde, actief en blijvend uit het binnenklimaat te filteren.

Levenscyclus analyse afgekort LCA

Gyproc legt zich al geruime tijd toe op het inzichtelijk maken van de levenscyclusanalyse (LCA) voor haar producten. Hierin worden de milieueffecten van de verschillende levensfasen - grondstofwinning, productie, transport en verwerking, gebruik en recycling/stort - inzichtelijk gemaakt. Gyproc streeft ernaar om de milieu-impact in al deze fasen tot een minimum te beperken. Dit doen wij onder andere door het ontwikkelen van slimmere systemen, waarbij minder materiaal nodig is om dezelfde prestaties te behalen of door producten vanaf de fabriek (indien mogelijk) per binnenvaartschip te vervoeren. 

Nationale milieudatabase afgekort NMD - Categorie 2 data

De systemen van Gyproc zijn op basis van deze LCA’s via de NBVG (Nederlandse Branche Vereniging Gips) opgenomen in de Nationale Milieudatabase op basis waarvan de Milieuprestatie van gebouwen conform Bouwbesluit wordt bepaald. Er is hierbij gekozen om de milieudata van gipsproducten op brancheniveau in deze database op te nemen. Na een eerste opname van categorie 2 data (ongetoetst) in de database in 2012, zijn we in samenwerking met LBP Sight een traject opgestart om de kwaliteit van de LCA’s op te waarderen naar categorie 2 (branchedata getoetst). Dit betekent dat de betrouwbaarheid van de gegevens in de Nationale Milieudatabase voor gipsproducten onafhankelijk getoetst en vastgelegd is.

Dit omvangrijke onderzoek is door LBP grotendeels in het voorjaar van 2015 afgerond; als laatste stap heeft nog een toetsing van het dossier plaatsgevonden door IVAM. Sinds 2015 zijn van de diverse producten en systemen de relevante productkaarten in de Nationale Milieudatabase opgenomen. In 2016/2017 zijn hier als laatste stap nog de MRPI bladen van gipskartonplaten, gipsvezelplaten en gipspleisters aan toegevoegd. 

Vanzelfsprekend volgt Gyproc alle relevante en recente ontwikkelingen op dit gebied nauwkeurig en zal u desgewenst tijdig over nieuwe milieudata informeren. 

Samengevat, de milieu-eigenschappen van Gyproc systemen zijn zeer goed te noemen: afhankelijk van de prestatie-eisen hebben de wand-, plafond- en vloersystemen van Gyproc een gunstigere (lagere) milieubelasting dan concurrerende productgroepen bij gelijke prestaties. Uw project volgens Breeam of Leed laten certificeren? Deze kennis heeft Gyproc in huis, neem hiervoor contact op met uw Gyproc adviseur of de Gyproc Helpdesk.

Waarmee kunnen wij u helpen?