Tillen op de bouwplaats

De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) controleert de verwerkers in de afbouw op de verwerkingsomstandigheden.

Arbeidsomstandigheden

Er wordt op de algemene arbeidsomstandigheden gelet. Per doelgroep gelden er enkele specifieke aspecten. Vanaf 1 september 2013 volgt er direct een boete bij overtreding. Een ZZP'er die op een project actief is, wordt op een gelijke manier behandeld als de werknemer van het montagebedrijf. Voor deze beroepsgroep gelden dus geen uitzonderingen.

De belangrijkste controlepunten voor de wand- en plafondmonteur zijn:

  • Handmatig tillen is toegestaan tot 25 kg per persoon en tot 50 kg met 2 personen.

  • Gebruik van hulpmiddelen bij het verticaal en horizontaal transporteren van materialen, apparatuur en gereedschap.

  • Opslag van platen op de bouwplaats: verticaal op bokken.

Gyproc platen hanteren

Door de handhaving van de wetgeving ontstaan feitelijk 3 manieren van hanteren van Gyproc platen:

  • Monteren met 1 persoon, waarbij er (daar waar mogelijk) alleen platen van maximaal 25 kg op de bouwplaats aanwezig zijn.

  • Monteren met 2 personen met een maximum van 50 kg per plaat;

  • Platen zwaarder dan 50 kg verwerken met behulp van mechanische hulpmiddelen.

Assortiment platen ≤ 25 kg (1-persoons oplossingen) 

De keuze voor het monteren met 1 persoon heeft grote invloed op het assortiment en de bijbehorende verwerking. Onze fabrieken hebben een minimale lengtemaat die ze kunnen produceren. De benodigde lengte om te voldoen aan de ≤ 25 kg eis ligt soms lager dan de minimale lengte, die de fabriek op de band produceert. In dat geval moeten de platen achteraf op maat gezaagd worden met een maatwerktoeslag als gevolg.

Plaattype Dikte in mm Hoogte in mm Max. plaatlengte in mm
Gyproc A 9,5 1200 2800
Gyproc A 12,5 600 3600
Gyproc A 12,5 1200 2200
Gyproc A 15 1200 1500
Gyproc WR 9,5 600 3000
Gyproc WR 12,5 600 3000
Gyproc WR 12,5 1200 1900
Gyproc WR 15 1200 1400
Gyproc RF 12,5 600 3000
Gyproc RF 12,5 1200 1900
Gyproc RF 15 1200 1500
Gyproc dB 12,5 1200 1900
DuraGyp Comfort 12,5 1200 1500
DuraGyp Comfort 15 1200 1400
DuraGyp Standaard 12,5 600 3000
DuraGyp Standaard 12,5 1200 1500
DuraGyp Standaard 15 1200 1400
Rigidur 12,5 1200 1500
HABITO® 12,5 1200 2600
HABITO® 12,5 1200 3000
HABITO® H 12,5 1200 3000
Glasroc F 6 1200 3000

 

Verwerking ≤ 25 kg platen 

Ieder plaattype heeft zijn eigen maximale plaatlengte. De plaatlengte kan in veel gevallen niet verdiepingshoog zijn. Het toepassen van korte plaatlengtes heeft consequenties voor de opbouw van de wand. Om het snijverlies tot een minimum te beperken, de stabiliteit van de wand te waarborgen en de eigenschappen van de wand te garanderen, hebben wij daarom principe beplatingsschema’s uitgewerkt. Deze zijn op aanvraag beschikbaar. 

Voor de vlakheid van wanden met een enkele beplating is het vereist om de horizontale naad aan de achterzijde te steunen, bij voorkeur met Gyproc Staalstrip. 

Om te kunnen voldoen aan de verschillende afwerkingsniveau’s is het met name belangrijk om zorgvuldig te kijken naar de horizontale naden. 

Vanzelfsprekend gelden voor de 1-persoonswanden, buiten de hiervoor genoemde specifieke voorschriften, de algemene Gyproc verwerkingsvoorschriften. De wandhoogte bepaalt sterk het beplatingsschema van de specifieke wand. Een en ander dient tijdens de werkvoorbereiding in kaart gebracht te worden.

Assortiment platen ≤ 50 kg (2-persoons oplossingen) 

Platen met een maximaal gewicht van 50 kg moeten door 2 personen worden gemonteerd. De verwerkingsmethode wijkt niet af van de huidige manier van monteren.

Assortiment platen > 50 kg (oplossingen met mechanische hulpmiddelen) 

In het assortiment van Gyproc maken we onderscheid tussen platen die op de bouwplaats of in de fabriek worden gemonteerd. Platen zwaarder dan 50 kg die voorheen op de bouwplaats werden toegepast, hebben wij uit het assortiment gehaald. De andere platen van meer dan 50 kg beschouwen wij als platen die bijvoorbeeld in de houtskeletbouw, prefab-industrie of de fabriek worden verwerkt met mechanische hulpmiddelen. Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan om de platen te verwerken op de bouwplaats, maar dan geldt nadrukkelijk dat platen zwaarder dan 50 kg moeten worden verwerkt met behulp van mechanische hulpmiddelen. 

Op al onze Gyproc wandsystemen is en blijft GyprocGarant® van toepassing, met inachtneming van de gestelde voorwaarden. Voor projectgericht advies neem contact op met uw adviseur of de Gyproc Helpdesk 0347 - 325 165.

Waarmee kunnen wij u helpen?