Voorwaarden voor deelname

Voorwaarden voor deelname

Saint-Gobain Gyproc Nederland organiseert voor de Gyproc Professionals een wedstrijd voor nationale projecten uitgevoerd met Gyproc producten en systemen. De Trophy heeft tot doel het uitdragen en belonen van vakmanschap, esthetische vormgeving en het toepassen van technische kennis met Gyproc producten en systemen in het bijzonder en gipsplaatsystemen in het algemeen. Dit geldt zowel voor traditionele toepassingen als in projecten die zich onderscheiden in originaliteit en unieke prestaties.

Doelgroep

Alleen de erkende verwerkers van Gyproc systemen, de Gyproc Professionals, kunnen hun projecten inzenden om mee te dingen naar de Gyproc Trophy.

Voorwaarden aan de uitvoering

Het project dient te zijn uitgevoerd met Gyproc producten en systemen.
De montage is uitgevoerd conform de geldende verwerkingsvoorschriften en wettelijke bouw- en regelgeving.

Beoordelingscriteria

De ingediende projecten worden door de jury beoordeeld op:

  • Vakmanschap (innovatieve toepassingen en materiaalgebruik, perfectie in uitvoering, complexiteit).
  • Architectuur (creatieve uitvoering van een uitdagend ontwerp en bijbehorende afwerkingsdetails).
  • Het realiseren van de gevraagde technische prestaties (brandwerendheid, akoestiek, mechanische prestaties)  in een complexe bouwomgeving.
  • Presentatie (duidelijkheid presentatie, kwaliteit foto’s en tekeningen).

Deelname

Het project is gelegen in Nederland en dient in de periode tussen mei 2017 en mei 2019 (de sluitingsdatum voor het indienen van projecten) volledig te zijn opgeleverd door de Gyproc Professional aan de hoofdaannemer. Vanzelfsprekend moet de jury bij een eventueel jurybezoek in juni 2019 een goede beoordeling van het eindresultaat van het project kunnen maken.

Categorieën

In de 2019 editie van de Trophy zijn er 3 categorieën voor het indienen van projecten. In iedere categorie kiest de jury een winnaar.

Iedere Gyproc Professional mag per categorie één project indienen. Dit betekent dus in totaal drie projecten.   Uit alle inzendingen kiest de jury de hoofdprijs, de Gyproc Trophy. Daarnaast dingt ieder ingezonden project  mee naar de Gyproc Professionals Keuze. Deze wordt op de dag zelf door alle Professionals gekozen.

Procedure indienen projecten

De inzending van een project dient te gebeuren via de betreffende indienpagina’s van deze website. Projecten met onvolledige of onduidelijke informatie neemt de jury niet in de competitie mee.

Termijn

De projecten kunnen van 1 maart 2019 tot 15 mei 2019 worden ingediend.

Toestemming

Het ingediende project moet door de jury en door Gyproc kunnen worden bezichtigd.

Inzending betekent automatisch dat toestemming gegeven wordt voor het publiceren of openbaar maken van foto’s en andere ingediende stukken door Saint-Gobain Gyproc, voor gebruik voor, tijdens en na de Nationale Trophy en de International Trophy. Deze toestemming geldt ook voor overige betrokken projectpartijen (architect, hoofdaannemer, gebouweigenaar).

Het gebruiksrecht van beeldmateriaal, tekeningen, e.d. voor publicatie op de Gyproc Trophy website en op andere uitingen berust dan ook bij Saint-Gobain Gyproc Nederland.

Jury

Voor de beoordeling van de projecten is een deskundige jury samengesteld van vakmensen uit de bouwkolom met expertise op de volgende gebieden:  bouwkundige educatie, innovatie, duurzaamheid,  gebiedsontwikkeling, projectontwikkeling, architectuur, afbouw en journalistiek.

Uitreiking

De prijsuitreiking vindt plaats op 27 september 2019. Nadere details omtrent het evenement worden tijdig bekend gemaakt.

Competitie

Gyproc wil met deze manifestatie het vakmanschap en de deskundigheid van alle montagebedrijven aanspreken en staat voor een eerlijke competitie.

Iedere deelnemer erkent door zijn deelname de competitievoorwaarden en ziet af van rechtsvervolging in geval van eventuele meningsverschillen.

Bij verandering van de termijnen of het niet plaatsvinden van het evenement kan Gyproc niet aansprakelijk worden gesteld. Dit geldt ook voor de ter beschikking gestelde materiaal en bijlagen zoals foto’s, bouwtekeningen etc.

Gyproc heeft het recht deelnemers aan de Gyproc Trophy te diskwalificeren indien geconstateerd wordt dat gehandeld is in strijd met de voorwaarden.             

Over de definitieve uitslag van de diverse prijzen kan niet worden gecorrespondeerd.

 

Update: maart 2019