Voorwaarden voor deelname

Gyproc Nederland organiseert voor de Gyproc Professionals een wedstrijd voor nationale projecten uitgevoerd met Gyproc producten en systemen. De Gyproc Trophy heeft tot doel het uitdragen en belonen van vakmanschap, esthetische vormgeving en het toepassen van technische kennis met Gyproc producten en systemen in het bijzonder en gipsplaatsystemen in het algemeen. Dit geldt zowel voor traditionele toepassingen als voor projecten die zich onderscheiden in originaliteit en unieke prestaties.

Doelgroep

Alleen de erkende verwerkers van Gyproc systemen, de Gyproc Professionals, kunnen hun projecten inzenden om mee te dingen naar de Gyproc Trophy.

Voorwaarden aan de uitvoering

Het project dient te zijn uitgevoerd met Gyproc producten en systemen. De montage is uitgevoerd conform de geldende verwerkingsvoorschriften en wettelijke bouw- en regelgeving.

Beoordelingscriteria vakjury

De ingezonden projecten worden door de jury beoordeeld op:

  • Vakmanschap (innovatieve toepassingen en materiaalgebruik, perfectie in uitvoering, complexiteit).
  • Architectuur (creatieve uitvoering van een uitdagend ontwerp en bijbehorende afwerkingsdetails).
  • Het realiseren van de gevraagde technische prestaties (brandwerendheid, akoestiek, mechanische prestaties)  in een complexe bouwomgeving.
  • Presentatie (duidelijkheid presentatie, kwaliteit foto’s en tekeningen).

Deelnemende projecten

Het project is gelegen in Nederland en dient in de periode tussen mei 2019 en 13 mei 2022 (de sluitingsdatum voor het indienen van projecten) volledig te zijn opgeleverd door de Gyproc Professional aan de hoofdaannemer. De jury moet bij een eventueel bezoek in juni 2022 een goede beoordeling van het eindresultaat van het project kunnen maken.

Categorieën: Woningbouw en Utiliteitsbouw

Bij de 8e editie van de Trophy zijn 2 categorieën voor het indienen van projecten: Woningbouw en Utiliteitsbouw. In iedere categorie kiest de jury een winnaar. Daarnaast kiest de vakjury uit alle inzendingen een winnaar in de categorie Innovatie. 

Iedere Gyproc Professional mag bij deze editie per categorie twee projecten indienen, dit betekent dus in totaal vier inzendingen. 

Uit alle inzendingen kiest de jury de hoofdprijs, de Gyproc Trophy. Daarnaast dingt ieder ingezonden project mee naar de Gyproc Professionals Keuze. Deze wordt tijdens de uitreiking van de Trophy door alle Professionals zelf gekozen.

Innovatieprijs

Nieuw bij de 8e Trophy is dat de jury uit alle inzendingen de Innovatieprijs kiest.

Daarbij let de jury op de toepassing van nieuwe of vernieuwende producten, systemen, processen of oplossingen. Verras de jury bijvoorbeeld met een procesinnovatie, vernieuwende logistieke oplossing, innovatie gericht op duurzaamheid of het versnellen van het bouwproces. Ook de rol van de afbouwer bij de gekozen oplossingen speelt een rol, of de bijzondere uitdagingen die erbij zijn overwonnen.

Naar de Innovatieprijs dingen alle projecten mee die uitdagende, innovatieve onderdelen bevatten - ook als het project als totaal wellicht minder aansprekend is.

Procedure indienen projecten

De inzending van een project dient te gebeuren via de betreffende indienpagina’s van deze website. Projecten met onvolledige of onduidelijke informatie neemt de jury niet in de competitie mee.

Termijn indienen projecten

De projecten kunnen van 1 april 2021 tot 13 mei 2022 worden ingediend.

Toestemming publicaties

Het ingediende project moet door de jury en door Gyproc kunnen worden bezichtigd.

Inzending betekent automatisch dat toestemming gegeven wordt voor het publiceren of openbaar maken van foto’s en andere ingediende stukken door Saint-Gobain Gyproc, voor gebruik voor, tijdens en na de Nationale Trophy en de International Trophy. Deze toestemming geldt ook voor overige betrokken projectpartijen (fotograaf, architect, hoofdaannemer, gebouweigenaar, enz).

Het gebruiksrecht van beeldmateriaal, tekeningen, e.d. voor publicatie op de Gyproc Trophy website en op andere uitingen berust dan ook bij Gyproc Nederland.

Jury

Voor de beoordeling van de projecten is een deskundige jury samengesteld van vakmensen uit de bouwkolom met expertise op de volgende gebieden:  bouwkundige educatie, innovatie, duurzaamheid,  gebiedsontwikkeling, projectontwikkeling, architectuur, afbouw en journalistiek.

Uitreiking

De prijsuitreiking van de 8e Nationale Trophy vindt plaats 23 september 2022. Details omtrent het evenement worden tijdig bekendgemaakt.

Competitie

Gyproc wil met deze manifestatie het vakmanschap en de deskundigheid van alle montagebedrijven aanspreken en staat voor een eerlijke competitie.

Iedere deelnemer erkent door zijn deelname de competitievoorwaarden en ziet af van rechtsvervolging in geval van eventuele meningsverschillen.

Bij verandering van de termijnen of het niet plaatsvinden van het evenement kan Gyproc niet aansprakelijk worden gesteld. Dit geldt ook voor de ter beschikking gestelde materiaal en bijlagen zoals foto’s, bouwtekeningen etc.

Gyproc heeft het recht deelnemers aan de Gyproc Trophy te diskwalificeren indien geconstateerd wordt dat gehandeld is in strijd met de voorwaarden.             

Over de definitieve uitslag van de diverse prijzen kan niet worden gecorrespondeerd.

 

Update: april 2021