Hero Image
Afbeelding
Brandveilig bouwen
Brandveiligheid
@ minuten min

Brandwerend en WBDBO - bouwen voor meer veiligheid

Het komt helaas nog te vaak voor dat er in een gebouw een brand ontstaat die zich zo snel uitbreidt dat er geen redden meer aan is, doordat zuurstof, een brandbare stof en een ontstekingsbron bij elkaar komen. De keuze van bouwmaterialen in een gebouw speelt een grote rol in een dergelijke brand, aangezien bepaalde materialen de ontwikkeling van een brand kunnen vertragen en rookvorming kunnen beperken waardoor de kans op vluchten wordt vergroot. Aandacht voor de brandwerendheid van een constructie is daarom van groot belang.

Naast de veiligheid van bewoners en gebruikers spelen meer aspecten mee in het belang van veiligheid. Het is daarom belangrijk niet alleen naar het eigen bedrijf of een getroffen installatie te kijken, maar ook naar de directe omgeving die kan worden aangetast als er iets misgaat. Het gaat tenslotte om meer dan een bedrijf of gebouw alleen. Jos Lichtenberg, Stichting Economie van Brandveiligheid: "Een brand zorgt niet alleen voor materiële schade, maar er spelen ook aspecten mee als milieuschade en economische schade: bijvoorbeeld door het tijdelijk sluiten van bedrijven als er rookontwikkeling is of zelfs permanente sluiting van het eigen bedrijf door derving en een mogelijk opvolgend faillissement. De schade die hierbij komt kijken is vaak een veelvoud van de directe schade." Stichting Economie van Brandveiligheid, waar Gyproc deel van uitmaakt, wil dan ook meer bewustzijn creëren over de economie van brandveiligheid bij eigenaren van (woon)gebouwen, bouwers, ontwerpers, makelaars en taxateurs.

Brandwerendheid versus WBDBO

In het kader van brand spreekt men ook wel over de WBDBO, Weerstand Brand Doorlating Brand Overslag en over brandwerendheid. Brandoverslag betekent daarin de uitbreiding van brand via de buitenlucht. Branddoorslag is de branduitbreiding door een constructieonderdeel heen. De WBDBO is samengesteld uit drie deelaspecten: vlamdichtheid, stabiliteit en thermische isolatie en heeft betrekking op de brandcompartimenten in een gebouw. De WBDBO is echter niet hetzelfde als brandwerendheid. De WBDBO heeft betrekking op brandcompartimenten, terwijl brandwerendheid gaat over delen van de constructie en dat betreft de tijd die een constructie (bijvoorbeeld een wand of deur) de brand tegen kan houden.

WBDBO

 

Brand- en rookcompartimenten

Nooduitgangen compartimentering

 

Een brandcompartiment is een deel van een gebouw dat bij brand als zelfstandige eenheid beschouwd kan worden en kan opgebouwd zijn uit een enkele grote ruimte of uit meerdere ruimtes die met elkaar verbonden zijn door middel van een gang. Elk compartiment wordt begrensd door wanden en plafonds die goed brandwerend moeten zijn. Naast brandcompartimenten zijn er ook rookcompartimenten. Deze dienen, in tegenstelling tot brandcompartimenten, alleen de rook zo veel mogelijk tegen te houden.

 

Het Bouwbesluit stelt diverse eisen aan de mate waarin een brandwerende wand bestand is tegen vuurbelasting. Binnen het Bouwbesluit wordt een WBDBO groter of gelijk aan 30 minuten en een WBDBO groter of gelijk aan 60 minuten onderscheiden. Met een ruim assortiment aan brandwerende producten en projectgericht advies helpt Gyproc aan deze eisen te voldoen.

Looproutes bij brand - Safety First

 

Brandwerende systemen

Er wordt regelmatig gedacht dat veiligheidsmaatregelen lastig en duur zijn voor iets dat hoogstwaarschijnlijk toch niet gaat gebeuren. Ervaring en onderzoek leert echter dat goede keuzes in de bouw de kans en omvang van een brand enorm kunnen beperken. Daarom investeert Gyproc in wandsystemen met een zeer hoge brandwerendheid om de veiligheid van bewoners te vergroten. Zo bevatten Gyproc gipsplaten gebonden kristalwater. Dit water verdampt in het geval van brand en dat zorgt ervoor dat de temperatuur van een wand lange tijd relatief laag blijft. Bovendien komt er vrijwel geen rook vrij. Vluchtroutes worden daardoor tijdens een brand niet door rook belemmerd.

 

Om u te helpen brandveilig te bouwen op een goede, efficiënte manier die voldoet aan alle eisen is Gyproc een samenwerkingsverband aangegaan met Mulcol International, een innovatieve producent van passief brandwerende producten. Mulcol International is continu bezig met het onderzoeken, ontwikkelen en testen van praktische oplossingen en producten om klanten de beste passieve brandwerende producten te bieden. De doelstelling is om innovatieve brandwerende producten en oplossingen te ontwikkelen die relevant en eenvoudig toepasbaar zijn. Door de passieve brandpreventiesystemen van Mulcol vroegtijdig mee te nemen in het ontwerp van wand- en plafondsystemen van Gyproc wordt u tijdens de bouw niet meer verrast.

Brandwerend bouwen met Gyproc

Worden er zeer hoge eisen gesteld aan de brandveiligheid en brandwerendheid van een project? Dan kan hier met Gyproc systemen eenvoudig aan worden voldaan. De speciaal ontwikkelde brandwerende Gyproc Classic RF, Gyproc Glasroc F en Gyproc FireBloc systemen zijn hiervoor uitstekend geschikt.

 

Gyproc Classic RF systemen

De Gyproc Classic RF systemen worden opgebouwd met Gyproc RF platen. Deze gipskartonplaten bevatten naast het eerdergenoemde gebonden kristalwater ook glasvezels in de kern. Dit zorgt voor een extra verhoging van de brandwerendheid van wanden en plafonds.

 

Gyproc Glasroc F systemen

Gyproc Glasroc F systemen worden opgebouwd met Glasroc F platen. Deze onbrandbare gipsplaat is dankzij een versterking van glasvlies en glasvezels extreem brandveilig en zeer geschikt om staal te beschermen. Dit draagt bij aan de zeer hoge brandwerendheid van deze systemen.

 

Gyproc FireBloc systemen

Gyproc FireBloc systemen worden opgebouwd met Gyproc FireBloc WP platen. Deze onbrandbare gipskartonplaat is dankzij een versterking van glasvezels zeer brandveilig en draagt bij aan de zeer hoge brandwerendheid van deze systemen. Speciaal voor de kokervormige bescherming van staalconstructies is er Gyproc FireBloc S. FireBloc vervangt Glasroc F steeds vaker vanwege de lagere kosten en bijna geëvenaarde prestaties. FireBloc is ook toe te passen op staalconstructies.

Op zoek naar het juiste systeem voor een specifiek type wand, vloer of plafond? Gebruik de Gyproc Selector:

 

Vind uw brandwerende systeem

geplaatst op: 10.03.2023 - bijgewerkt op: 04.05.2023