Hero Image
Afbeelding
Geluidsoverlast een van de grootste ergernissen
Geluidsisolatie
@ minuten min

Het belang en de invloed van goede geluidsisolatie

Geluidsoverlast is een van de grootste ergernissen van mensen en heeft in veel gevallen een sterke invloed op de gezondheid. Zo worden diverse fysieke aandoeningen, stress en zelfs vroegtijdig overlijden in verband gebracht met overmatige geluidbelasting op de mens. Vooral in dichtbevolkte gebieden en in de buurt van verkeersaders ondervinden mensen sterke hinder van geluidsoverlast. Goede geluidsisolatie is daarom van groot belang.

Geluidsoverlast in Nederland

Steeds meer mensen ervaren geluidsoverlast door onder andere wegverkeer en geluid van omwonenden. Zo ondervond in 2020 12,9% van de Nederlanders vanaf 16 jaar ernstige hinder van geluid van wegverkeer rond de eigen woning. Een stijging van 2,5% ten opzichte van 2019. Daarnaast gaf 10% aan ernstige hinder door geluid afkomstig van buren te ervaren. Wat een stijging van 1,2% laat zien ten opzichte van het jaar ervoor. Op vragen over slaapverstoring gaven mensen ‘de buren’ als belangrijkste oorzaak aan: 7% van de Nederlanders zegt ernstig verstoord te zijn in de slaap door buren. Een stijging van 2% ten opzichte van 2019.*

Contactgeluid versus luchtgeluid

In de opbouw en isolatie van woningen heeft men te maken met twee vormen van geluid die overlast kunnen veroorzaken: luchtgeluid en contactgeluid. Luchtgeluid ontstaat doordat geluidsgolven zich voortplanten in een ruimte en zich van de ene naar de andere ruimte verplaatsen, of van buiten naar binnen. Voorbeelden hiervan zijn een radio die hard staat of verkeerslawaai dat van buiten naar binnen komt. Deze vorm van geluidsoverdracht komt vooral voor via wanden, al dan niet in dezelfde woning.

 

In het geval van contactgeluid wordt de overlast veroorzaakt door rechtstreeks contact met een muur of vloer van een woning. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het lopen over een vloer of getik tegen een muur. Dit contact brengt een muur of vloer aan het trillen waardoor geluid wordt voortgebracht. Geluidshinder door contactgeluid komt vooral via de vloer of het plafond tussen twee ruimtes.

Geluidsproductie in klaslokalen

Technische principes in geluidsisolatie

In geluidsisolatie met als doel het tegengaan van geluidsoverlast zijn een tweetal technische principes te onderscheiden:

  • Massawet-principe (zoals bij gipsblokken- en cellenbetonwanden)
  • Massa-veer-massa principe (zoals bij een Gyproc HABITO® wand)

Als de massa van een constructie vergroot wordt, ontstaat een betere geluidsisolatie. Een hogere geluidsisolatie betekent in dit geval dat een veel dikkere en zwaardere wand nodig is. Een zwaardere wand vereist vervolgens een sterkere fundering om het gewicht van de wand te kunnen dragen. Voor een dergelijke wand wordt gebruik gemaakt van meer en/of dikkere materialen waardoor de constructie ook prijziger is.

 

Het massa-veer-massa principe (zoals bij de Gyproc HABITO® wand) is een veel lichtere constructie. Bij het massa-veer-massa principe gaat men uit van twee massa’s (bijv. de HABITO® platen) die van elkaar gescheiden worden door een ‘verende’ luchtlaag, waarin de Metal Stud® profielen zich bevinden.

bouwbesluit geluidsisolatie

 

Massa-veer-massa systeem

Het systeem werkt als volgt: het geluid botst tegen de eerste laag HABITO® platen aan en brengt deze aan het trillen. De 'soepele' verbinding tussen de beide massa’s, dankzij de Metal Stud® profielen, vangt die trillingen op en fungeert als een veer of schokdemper. Het geluid wordt vervolgens sterk verzwakt doorgegeven aan de tweede laag HABITO® platen en overgedragen aan de ruimte aan de andere zijde van de wand. Zo zorgt het massa-veer-massa principe in een Gyproc HABITO® wand voor een verbeterde geluidsisolatie.

 

Een combinatie van Gyproc systemen met ISOVER glaswol verhoogt de resultaten van geluidsisolatie. Door de open en poreuze vezelstructuur is ISOVER glaswol namelijk in staat geluidsgolven in zich op te nemen. Daardoor werkt het als een akoestische demper in een lichte constructie, wat leidt tot nog meer wooncomfort. De toevoeging van ISOVER glaswol aan een constructie levert zo qua isolatiewaarde (Rw) een verschil op tot maar liefst 7 db.

Massa veer Massa

 

Richtlijnen voor geluidsisolatie

De richtlijnen uit het Bouwbesluit op het gebied van geluidsisolatie verschillen per toepassingsgebied. Gyproc onderscheidt daarin drie niveaus, variërend van een minimale geluidsisolatiewaarde tot het niveau voor een zeer comfortabele omgeving:

  • Standaard; De minimale geluidsisolatiewaarde vanuit het Bouwbesluit.
  • Comfort; Het niveau waarbij het geluidscomfort in de ruimte aanzienlijk comfortabeler is waardoor meer rust wordt ervaren.
  • Superieur; Het geluidsisolatieniveau voor een zeer comfortabele leef- en werkomgeving met een optimale woon/werkervaring als resultaat.

N.B. De geluidsisolatie in de praktijk (Rw) wordt door specifieke omstandigheden van het project beïnvloed. Geluid kan zich bijvoorbeeld ook via flankerende geluidsoverdracht en als omloopgeluid naar een andere ruimte verplaatsen. Bij de advieswaarden in de tabel is daarom rekening gehouden met een veel voorkomend praktijkverlies van 5 dB.

Hoge geluidsisolatie met Gyproc systemen

In bepaalde omgevingen is extra hoge geluidsisolatie vereist. Denk bijvoorbeeld aan een bioscoop, geluidsstudio of theater. Om ook deze situaties te kunnen optimaliseren biedt Gyproc akoestische wandsystemen met een geluidsisolatie tot wel 78 dB. Deze dunne en lichte systemen bieden dezelfde prestaties als traditionele wandsystemen, waardoor u in de praktijk meer kostbaar netto vloeroppervlak overhoudt.

 

Een optimaal resultaat vraagt om geluidsisolatie waarmee aan richtlijnen wordt voldaan, een zeer comfortabele leef- en werkomgeving wordt bereikt en zoveel mogelijk netto vloeroppervlak bewaard blijft. Om een dergelijke situatie te realiseren vraagt goede geluidsisolatie dan ook om voldoende aandacht in aanloop naar én tijdens het bouwproces. Dit voorkomt verspilling van tijd en geld aan bijvoorbeeld tests en correcties in het geval dat pas achteraf blijkt dat de gewenste resultaten niet zijn behaald.

geplaatst op: 25.01.2023 - bijgewerkt op: 16.05.2023