Hero Image
Afbeelding
HIBIN ETIM
Over Gyproc en Saint-Gobain
3 minutes min

Bevorderen en versnellen van ETIM-classificatie

Steeds meer fabrikanten van bouwmaterialen verbinden zich aan het convenant ‘Bevorderen en versnellen van ETIM-classificatie’ van Koninklijke Hibin. Op 24 november heeft commercieel directeur Mark van Houten het convenant ondertekend namens GYPROC en ISOVER Nederland. Daarmee komt het aantal deelnemende A-merkfabrikanten aan dit initiatief op 25.

Ondertekenen ter bevordering van standaardisatie

Met de ondertekening van het convenant ‘Bevorderen en versnellen van ETIM-classificatie’ geven bedrijven aan te kiezen voor het op een uniforme manier inzichtelijk maken van productdata. ETIM maakt het mogelijk om producten op een standaard manier te classificeren. Hierdoor wordt de productdata in de hele bouwketen beter, betrouwbaarder, actueler en transparanter. Ondertekenaars worden door Ketenstandaard Bouw en Techniek actief begeleid bij de implementatie van ETIM-classificatie.

 

Mark van Houten: “Wij willen graag voorop lopen in het uniform en gestandaardiseerd ter beschikking stellen van onze productdata aan onze klanten. ETIM-classificatie is een voorwaarde voor slimmer en effectiever werken in de bouw. Daarbij willen we verder gaan dan alleen het ETIM-geclassificeerd aanbieden van onze productdata. Net als de andere ondertekenaars van het convenant participeren wij in classificatiewerkgroepen om de kwaliteit van productdata te verbeteren en de bestaande productdata uit te breiden. Hierdoor kunnen wij de productdata nog beter aan te laten sluiten op de wensen van onze klanten op bijvoorbeeld duurzaamheidsaspecten.”

 

Peter van Heijgen, directeur Koninklijke Hibin: “Productclassificatie volgens ETIM leidt ertoe dat klanten van de bouwtoelevering - bouwbedrijven en hun klanten - beter bediend kunnen worden en dat zij producten beter kunnen vinden. Het wordt makkelijker om productdata op te nemen in een digitaal bouwdossier en te voldoen aan wet- en regelgeving als de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) en de maatstaf MilieuPrestatie Gebouwen (MPG). Met de ondertekening van het convenant dragen GYPROC en ISOVER Nederland bij aan betere samenwerking in de bouwketen en het verbeteren en toekomstbestendig maken van interne processen bij bedrijven in de bouwtoelevering. Samen geven we het signaal af dat we allemaal tegelijk in actie komen en elkaars inspanningen versterken.”

Samenwerking met Ketenstandaard Bouw en Techniek

Het convenant is een initiatief van Koninklijke Hibin en is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Ketenstandaard Bouw en Techniek. Het convenant is in eerste aanleg ondertekend door een groot deel van bij Hibin aangesloten bouwgroothandelsbedrijven en inkoopverenigingen, die samen ruim driehonderd groothandelsvestigingen in Nederland exploiteren. Het brede commitment van de bouwgroothandelsbedrijven geeft fabrikanten het vertrouwen dat hun inspanningen op het gebied van ETIM-classificatie door klanten worden opgepakt en actief worden gebruikt in de bouw-, beheer- en herbruikfase van gebouwen.

 

Het convenant wordt ondersteund door onder meer DigiGO, het uitvoeringsteam van het Digitaal Stelsel voor de Gebouwde Omgeving (DSGO), Bouwend Nederland, de Nederlandse Vereniging van Toeleverende Bouwmaterialenindustrie (NVTB) en de European Association of National Builders’ Merchants Associations and Manufacturers UFEMAT.

geplaatst op: 24.11.2021 - bijgewerkt op: 26.04.2023