Hero Image
Afbeelding
Dirk de Meulder
Verduurzamen & Circulariteit
@ minuten min

Duurzaamheid en innovatie, onlosmakelijk verbonden

Met passie een gezonde, comfortabele en duurzame leefomgeving creëren: dat is de ‘purpose’ van GYPROC en ISOVER. “Als we de opwarming van de aarde willen terugdringen en de wereldwijde CO2-uitstoot naar beneden willen krijgen, dan is er een sleutelrol weggelegd voor de bouwsector”, benadrukt Dirk De Meulder, CEO Gypsum and Insulation Building Activities Benelux bij Saint-Gobain. “Wij spelen een voortrekkersrol op het gebied van duurzaamheid. Dat zit in ons DNA.”

Dirk De Meulder staat sinds 2019 aan het roer bij GYPROC en ISOVER. Hij draait echter al meer dan dertig jaar mee bij Saint-Gobain, in verschillende landen. Dirk De Meulder heeft duurzaamheid de voorbije decennia steeds verder aan belang zien winnen, zowel in de samenleving als in de ondernemingen die hij geleid heeft. “Nu ik terug in eigen land ben, werk ik ook zelf mee aan bouw- en verbouwprojecten”, lacht Dirk. “Het is bijzonder interessant om voor een keer aan beide kanten te staan: die van Saint-Gobain én die van de eindgebruiker.”

Hoe hoog staat duurzaamheid op de agenda bij GYPROC en ISOVER?

“Heel hoog. Helemaal bovenaan zelfs. De purpose van Saint-Gobain is ‘Making the world a better home’. Dat doel brengt alles wat het bedrijf doet samen: we maken innovatieve systemen en oplossingen, die over de hele wereld leefomgevingen béter maken. Met dat doel zijn we vorig jaar aan de slag gegaan om er voor GYPROC en ISOVER een actuele, lokale vertaling aan te geven. Dat was een co-creatie met heel wat medewerkers, waarbij we samen met het team intensief hebben nagedacht over de weg die we met GYPROC en ISOVER verder willen bewandelen. We wilden dat de purpose echt gedragen werd door het hele team. Samen hebben we het volgende lokale doel bepaald: ‘Met passie een gezonde, comfortabele en duurzame leefomgeving creëren’. Gezond, comfortabel en duurzaam: die drie gaan hand in hand, ze kunnen niet zonder elkaar. We gaan mensen alleen maar meer overtuigen om duurzaam te bouwen als het hun woningen ook gezonder en comfortabeler maakt. Elke nieuwe innovatie bij GYPROC en ISOVER toetsen we aan die drie criteria.”

Als het gaat over duurzaamheid en de strijd tegen de opwarming van de aarde kijkt iedereen met argusogen naar de bouwsector. Voelt u de verantwoordelijkheid?

“Grosso modo komt 20% van de wereldwijde CO2-uitstoot van de industrie, 40% van de transport en nog eens 40% van de bouw. In de industrie kun je op pakweg vijftien jaar een belangrijke ommekeer realiseren. Wagens en vrachtwagens worden regelmatig vervangen. Dat schept kansen om het wagenpark te vergroenen en elektrisch te maken. De bouw is het moeilijkst te verduurzamen. Een huis, een appartement of een kantoorgebouw gaat veel langer mee dan een auto. Meer dan 80% van de gebouwen die er in 2050 zullen staan, staan er vandaag al. Dat bouwbestand renoveren om het CO2-neutraal te krijgen, is een enorme opgave. Wij willen aan die uitdaging ons steentje bijdragen.”

 

“Ik merk gelukkig een groeiende sense of urgency over de aanpak van de klimaatverandering. De renovatiebeweging van gebouwen komt daardoor gelukkig ook in een stroomversnelling. Maar het kan nog veel beter. Ik ben een voorstander van nog meer positieve incentives om eigenaren aan het renoveren te krijgen. Daar horen misschien ook sancties bij als de noodzakelijke renovaties niet gebeuren.”

Op welke manier maken GYPROC en ISOVER comfortabel, gezond en vooral duurzaam bouwen en renoveren mogelijk?

“We innoveren voortdurend. Onze systemen met HABITO® zijn een mooi voorbeeld van de manier waarop binnenwanden robuust en duurzaam gebouwd kunnen worden. Zo krijg je een binnenwand met een lage milieubelasting. In Nederland hebben we al een nieuwe generatie van glaswolisolatie gelanceerd, België volgt binnenkort.”

 

“We zorgen dankzij onze innovaties voor een efficiënte en duurzame ‘enveloppe’ van gebouwen. De buitenschil, zeg maar, die we thermisch, akoestisch en brand technisch en wat milieubelasting betreft van uitstekende kwaliteit maken. En over het thermische gedeelte: de goedkoopste en de meest duurzame energie is de energie die je niét verbruikt. Dat durven we al eens te vergeten, maar het is zeker in tijden van klimaatverandering een bijzonder belangrijk aandachtspunt.”

Dé referentie voor duurzaam bouwen

Heeft u als CEO specifieke KPI’s voor duurzaamheid?

Absoluut. We meten heel veel. We hebben duidelijke KPI’s voor onze CO2-voetafdruk, voor ons watergebruik, voor duurzame innovatie, voor circulariteit. We houden bijvoorbeeld nauwgezet bij hoeveel producten in ons portfolio jonger zijn dan vijf jaar. Bouwafval recyclen en omvormen tot nieuwe grondstoffen is een kans om duurzamer te werk te gaan. Wij zetten ons daar blijvend voor in en meten de resultaten.”

 

“Het stoort soms dat producten een aura van duurzaamheid krijgen dat ze eigenlijk niet verdienen. In iedereens belang is het goed om op de juiste manier te meten en te vergelijken. De lifecycle analysis is cruciaal als je de echte impact op de planeet wil meten van een product, een systeem en finaal een gebouw.”

Op welke duurzame realisaties bent u trots?

“Het is niet één realisatie, maar ik ben elke dag opnieuw trots als ik de drive zie in onze onderneming om steeds duurzamer te worden en te blijven innoveren. We waren de eersten om gipsplaten te maken die voor een groot deel bestaan uit gerecycled materiaal. Dat aandeel willen we blijven vergroten. We slagen erin om met minder grondstoffen steeds bétere producten te maken. Gyproc is hierin dé referentie. Met ISOVER willen we ook in de isolatiemarkt de lat steeds hoger leggen en een nieuwe standaard zetten. Zowel op het vlak van duurzaamheid als op het vlak van innovatie: die twee zijn in onze onderneming altijd en overal onlosmakelijk met elkaar verbonden.”

Zitten er nog concrete duurzame plannen in de pijplijn?

“Innovatie loopt non-stop door. Naast de productinnovatie willen we onze productieprocessen en onze manier van handelen ook duurzamer maken. We hebben bijvoorbeeld al veel geïnvesteerd in onze ‘modal shift’, waarbij we ons transport omschakelen naar meer duurzame transportmiddelen. Dat gaan we blijven doen door het aandeel steeds groter te laten worden, met meer volumes per truck, LNG-trucks, binnenvaart, enz. Dan dragen we meteen ook ons steentje bij aan die andere grote bron van CO2-uitstoot, namelijk transport.”

 

“We investeerden in de aansluiting van een windturbine op het elektriciteitsnetwerk van Gyproc. Zo kunnen we de opgewekte stroom rechtstreeks in onze fabriek pompen, en maken we geen gebruik meer van het elektriciteitsnet. Ook een belangrijke stap naar verduurzaming.”

Dicht bij onze klanten staan

Hoe belangrijk is duurzaamheid voor de (toekomstige) medewerkers van GYPROC en ISOVER?

“Heel belangrijk. Je hebt een reden nodig om ’s ochtends uit bed te stappen en fluitend naar het werk te vertrekken. Ik vertel niets nieuws als ik zeg dat het vandaag de dag heel moeilijk is om talent te vinden. De enorme impact die de bouwsector heeft op de planeet is echter een uitstekende drijfveer. Je kunt echt het verschil maken en helpen die CO2-uitstoot naar beneden te halen. Dat verhaal kunnen we nog veel meer en veel duidelijker vertellen als we de arbeidsmarkt op gaan om talent te zoeken. Ons doel is echt inspirerend.”

Waar wilt u op het gebied van duurzaamheid staan binnen twintig jaar?

“Simpel: we willen dan meer dan ooit dé referentie zijn op het gebied van duurzaam en innovatief (ver)bouwen. Daar zijn we vandaag al heel sterk mee bezig. We trachten dicht bij onze klanten te staan. Architecten zijn bijvoorbeeld belangrijke stakeholders. Ze staan helemaal aan het begin van de keten, aan het begin van het bouwproces. De keuzes die zij maken, zullen voor een groot deel bepalen hoe duurzaam een gebouw is. We helpen die architecten door hen innovatieve oplossingen aan te reiken en mee te denken hoe ze nieuwe uitdagingen bij het bouwen en renoveren kunnen aanpakken. Dat doen we ook bij doe-het-zelvers. DHZ is in opmars. Het internet heeft de drempel verlaagd en heeft zelf (ver)bouwen toegankelijker gemaakt. We merken wel dat er daarbij veel behoefte is aan begeleiding. Daarvoor zetten we onze expertise volop in. Dicht bij je klanten staan, is voor ons trouwens tweerichtingsverkeer. We luisteren heel actief naar onze klanten en we gaan de dialoog aan. We gebruiken die feedback om onze producten verder te verbeteren of om nieuwe producten en systemen uit te vinden, die tegemoetkomen aan de behoeften van onze klanten en aan die van de planeet.”

geplaatst op: 07.12.2022 - bijgewerkt op: 26.04.2023