Hero Image
Afbeelding
Theo Wouters
@ minuten min

Metal Stud binnenwand verovert het woningbouwlandschap

Steeds meer afbouwbedrijven scharen zich achter de toepassing van een Metal Stud® wand als lichte scheidingswand in de woningbouw. “Het is innovatief, het past in de veranderende bouwmethodes, kortom: het heeft de toekomst”, zo stelt directeur Theo Wouters van het gelijknamige afbouwbedrijf Wouters Totaal Afbouw BV in Amersfoort.

Wouters weet als ervaringsdeskundige waar hij over praat. Vader Dirk startte in 1960 met een bedrijf in stukadoorswerkzaamheden. In de loop der jaren ontwikkelde het bedrijf zich tot een totaal afbouwer, waarbij diverse binnenwanden werden toegepast. Echter, hand-over-hand neemt de toepassing van een veel lichtere wand, bestaande uit een systeem met gips­platen, toe.

 

“Afhankelijk van de situatie worden verdiepingshoge panelen van cellenbeton gebouwd of wanden opgebouwd uit gipsblokken. In ons bedrijf is dat respectievelijk 35 en 25 procent. Inmiddels omvat de toepassing van gipsplaten in het Metal Stud® systeem toch zo’n 40 procent”, stelt Wouters in zijn betoog. “Je zou kunnen stellen dat alleen de conservatieve bouwer nog kiest voor de andere systemen. Wie mee wil gaan met de tijd, ook uit het oogpunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen, kiest voor een systeem met Metal Stud®.”

Milieuvoordelen

Wouters refereert onder meer aan het milieuvraagstuk waarbij het terugdringen van de CO2-uitstoot een hot item is. “Binnenwanden bestaande uit het Metal Stud® systeem zijn uitermate geschikt om als kant-en-klare pakketten op de bouw aan te leveren. Je kunt de pakketten volledig op maat per woning aanvoeren. Wanneer je met massieve blokken werkt, kun je per transport voor hooguit zes woningen de hoeveelheid vervoeren. Met een systeem bestaande uit gipsplaten kun je voor ongeveer twintig woningen pakketten stapelen. Dit scheelt dus enorm in het volume en resulteert in veel minder transportbewegingen. Financieel gezien kun je met dit systeem heel efficiënt calculeren.”

 

 

"Wie mee wil gaan met de tijd kiest voor een systeem met Metal Stud"

Makkelijk te verwerken

Het verwerken van binnenwanden bestaande uit gas- of cellenbeton is Arbo-technisch ook veel zwaarder. “Nu de arbeidsmarkt onder druk staat, is dat tevens een factor die meespeelt. Het verwerken van een Metal Stud® wand is veel gemakkelijker, sneller en werkt aanzienlijk schoner. Leidingen voor elektra of water laten zich vrij eenvoudig in de holle wanden verwerken. Ook het achteraf aanbrengen van elektriciteitsdozen is een kwestie van een gat zagen en de doos invoeren. Bij de andere systemen moet er altijd nog weer worden gefreesd. Dat is zwaar en vuil werk. Ook bij renovatieprojecten is het een ideaal systeem om met weinig ingrijpende middelen toch een hogere isolatiewaarde te realiseren. Je brengt deze wanden aan als een voorzetwand en creëert zo een doos in een doos”, legt Wouters de diverse mogelijkheden uit.

Barrières overwinnen

Wouters ervaart dat de bouwwereld zo langzamerhand de voordelen van de Metal Stud® binnenwanden begint in te zien. “We hebben heel wat barrières moeten overwinnen voordat ook de bouwers de voordelen van deze wanden gingen erkennen. Vooral na de komst van de zogenoemde HABITO® wand van Saint- Gobain Gyproc begon de beeldvorming in positieve zin te kantelen. Dat heeft bijgedragen aan het wegnemen van alle vooroordelen. Met deze relatief nieuwe plaat heeft Gyproc een wand ontwikkeld met heel diverse prestaties. Zo heeft de wand een hogere geluidsisolatie, is extreem stootbestendig, presteert uitstekend ten aanzien van inbraakpreventie en kan ook nog eens een hoge belasting dragen, wanneer er bijvoorbeeld een zware klok of schilderij aan wordt opgehangen. De wanden worden geleverd met een attest ten aanzien van geluidsisolatie en brandveiligheid.”

Levensloopbestendig bouwen

Uit het oogpunt van levensloopbestendig bouwen is de wand helemaal ideaal inzetbaar. “De wanden kunnen vrij eenvoudig worden verplaatst. Het systeem kan dus volledig worden aangepast aan de behoeften van de eindgebruiker. Denk bijvoorbeeld eerst aan het uitdijende gezin en vervolgens het verzetten van de wanden wanneer de kinderen zijn uitgevlogen en er behoefte is aan een andere indeling. Zonder al te grote bouwkundige ingrepen kan de woning dan worden aangepast. Een ander voordeel is dat er bij de aansluitingen op de andere wanden geen scheurvorming optreedt en de wanden sausklaar kunnen worden opgeleverd”, somt Wouters alle voordelen op.

“Het heeft even tijd gekost, maar als afbouwprofessional zien wij dat nu ook de andere bouwpartners de voordelen van de HABITO® Metal Stud® wand beginnen te waarderen. We blijven ons sterk maken om hier nog meer bekendheid aan te geven”, stelt Wouters tot besluit.

geplaatst op: 09.07.2019 - bijgewerkt op: 26.04.2023