Hero Image
Afbeelding
Jeroen van Alphen
Systemen
@ minuten min

Stootvaste en schroefbare wand voor woningbouw

Copy-paste voor projecten in de woningnieuwbouw sluit innovatieve oplossingen buiten volgens Jeroen van Alphen van Alphaa Bouwkostenregisseur. Jaren geleden kwam hij in aanraking met een wandsysteem dat blokkenwanden kan vervangen.

Metal Stud wanden in grondgebonden woningen? Met de HABITO® wand van Gyproc is een Metal Stud wand te maken die in alle opzichten de concurrentie aan kan met andere materialen. HABITO® scoort onder meer hoog op sterkte, stootvastheid en geluidisolatie. Ook kan er tot 30 kg aan worden opgehangen met een schroef zónder plug. Volgens Bouwkostenregisseur Jeroen van Alphen is HABITO® voor diverse projecten dan ook een renderende keuze.

 

Jeroen van Alphen van Alphaa Bouwkostenregisseur kwam een aantal jaren geleden via een verwerker in aanraking met HABITO® die toen net op de markt was. Sindsdien is Van Alphen enthousiast over de wand. In een groot aantal gevallen ziet Van Alphen voordelen in het gebruik van de wand en ziet hij deze zelfs financieel renderen.

 

Het zijn de unieke eigenschappen van HABITO® die Van Alphen overtuigden. HABITO® is een gipsplaat, maar dan van een extra hoge kwaliteit. De plaat is zeer stootvast (Brinell hardheid > 40) en beschadigt daardoor vrijwel niet in het gebruik. Ook heeft de plaat een hoge mate van brandveiligheid en geluidsisolatie. Daardoor zijn er Metal Stud wanden mee te maken die aan de allerhoogste eisen voldoen. Praktisch in gebruik is dat er overal in de plaat kan worden geschroefd. Een ingedraaide schroef heeft een draagkracht van 30 kg, zonder dat er daarvoor achterhout en zelfs pluggen nodig zijn.

Haalbaar krijgen en houden

Wat Van Alphen opvalt is dat in de grondgebonden woningbouw nauwelijks Metal Stud wordt toegepast, terwijl hij dat zelf juist als een goede keuze ziet. Veelal valt de keuze op blokken- of verdiepingshoge elementwanden. Alleen voor onder de schuine kap valt de keuze nog wel eens op Metal Stud. “Dat is omdat men dat nu eenmaal zo gewend is, maar ook vanwege de vooroordelen die er zijn ten opzichte van Metal Stud.” Met HABITO® behoren die vooroordelen echter duidelijk tot het verleden. “Maar ik ervaar ook vaak dat ontwerpende partijen bestekken maken via copy paste en dus te weinig nadenken over dit soort keuzes.”

 

Als Bouwkostenregisseur wil Van Alphen daar juist wel over nadenken. “Je zou een bouwkostenregisseur bij ieder project snel in het proces moeten betrekken. Vanaf Initiatief- cq Schetsontwerpfase zijn er de meeste knoppen om aan te draaien. Samen met de overige leden van het ontwerpteam kan de bouwkostenregisseur meedenken over betaalbare oplossingen, om een project haalbaar te krijgen en te houden.”

Stootvaste wanden

Minder schade

Toepassen van HABITO® is volgens Van Alphen een van die mogelijkheden. “De stootvastheid en die schroefbaarheid brengen met zich mee dat een wand veel minder beschadigingen oploopt door het gebruik van een ruimte. Kijk naar een gewone gipskartonplaat. Vaak wordt er op diverse plaatsen geschroefd voordat de schroef voldoende houvast heeft. Of je moet achterhout aanbrengen, met de nodige kosten van dien. Mede daardoor is de HABITO® een zeer goede keuze als bijvoorbeeld een ruimte vaak wisselt van gebruikers. Je zult dan zien dat HABITO® gewoon kan blijven zitten voor een volgende gebruiker, waar je met een gewone gipskartonplaat volop zult moeten vervangen.”

Woonzorgcomplex

De keuze voor HABITO® levert in dergelijke projecten dan ook daadwerkelijk geld op, zo rekent Van Alphen voor. Hij adviseerde HABITO® om die reden ook voor toepassing in het project Woonzorglandschap De Beyart in Maastricht. “Daar is sprake van veel beddenverkeer en helaas ook wisselingen van bewoners. HABITO® is sterk en stevig en beschadigt niet vanwege de schroefbaarheid. Zelfs als je een badkamer wijzigt hoef je HABITO® H-beplating voor badkamers niet te vervangen. De plaat is op zichzelf niet goedkoper, maar het is wel een product dat zich in de exploitatiefase terug verdient. Dat leg ik steeds weer uit bij zulke projecten en vervolgens moeten opdrachtgevers het zelf afwegen. Iemand die naar rendement op de korte termijn kijkt zal er minder warm voor lopen om deze plaat toe te passen. Bij zo’n zorgcomplex is dat heel anders. Daar is HABITO® met het oog op de levensduur een goede keuze.”

 

Hetzelfde argument bracht Van Alphen in voor de transformatie van een monumentaal pand naar short stay-verblijven. Ook daar zijn veel wisselingen van gebruikers, die allemaal wat anders aan de wanden willen ophangen.

Woonbeleving

Voor grondgebonden woningen geldt het argument van de vele wisselingen meestal niet, zegt Van Alphen. Maar ook hier zijn de stootvastheid en schroefbaarheid en daarmee de levensduur van HABITO® belangrijke argumenten. De stootvastheid is bijvoorbeeld hoger dan die van cellenbeton. De voordelen zijn wat minder in geldelijke winst uit te drukken, geeft Van Alphen aan, maar wel in woonbeleving. Dat geldt ook voor de hoge geluidisolatie van Metal Stud wanden met HABITO® en voor de brandwering. Winst ziet Van Alphen mogelijk ook in de logistiek voor grondgebonden woningen. Blokkenwanden zijn zware pakketten om te distribueren. Gyproc Nederland kan HABITO® aanleveren als Afbouwpakket op maat en, samen met andere producten, in de juiste volgorde én afmetingen aanleveren. Dat bespaart bouwtijd en afval.

Geen scheurvorming

Ook bouwtechnisch ziet Van Alphen de voordelen van Metal Stud met HABITO®. “Met blokkenwanden heb je altijd scheurvorming. Met Metal Stud heb je dat niet. De naden werk je af met wapeningsband en vuller en dat blijft mooi en strak.” Tot slot zijn HABITO® wanden ook nog eens vanuit milieubelasting de beste keuze, met de laagste schaduwkosten van alle binnenwanden.

geplaatst op: 12.12.2022 - bijgewerkt op: 12.12.2022