Hero Image
Afbeelding
Ad Maas
Over Gyproc en Saint-Gobain
Verduurzamen & Circulariteit
@ minuten min

Verduurzamen binnen onze organisatie

Ad Maas, Chief External Affairs Officer (CEAO), werkt al meer dan 34 jaar voor Saint-Gobain, eerst voor Gyproc Nederland en sinds begin 2020 ook voor ISOVER Nederland en Saint-Gobain Solutions. Vanuit zowel zijn huidige rol als voorgaande rol is hij al geruime tijd betrokken bij het thema verduurzamen, bijvoorbeeld bij het opstellen van de sociale jaarverslagen voor Gyproc Nederland.

“Met name in de periode 2012-2014 lag hier voor mij een belangrijke taak, de jaren waarin de Nederlandse bouwsector zich in een moeilijke economische periode bevond. In die tijd bekleedde ik overigens de functie van Technical Manager binnen Gyproc Nederland en ben ik samen met de marketing manager op eigen initiatief een Corporate Social Responsibility report (CSR) voor het bedrijf gaan opstellen, met professioneel advies vanuit een consultant. Achteraf durf ik wel te stellen dat wij onze tijd toen eigenlijk al ver vooruit waren. Verduurzamen speelde toen nog niet zo’n grote rol in ons dagelijks handelen, zowel zakelijk als privé, zeker wanneer je het vergelijkt met de huidige tijd. Het was toen meer een manier om je als bedrijf te kunnen onderscheiden van anderen.”

Wat hebben we bereikt tot nu toe en waar ben je trots op?

“Duurzaamheid is momenteel zeker geen middel meer om je te kunnen onderscheiden, maar is veel meer een ‘license to operate’. Als je deze basisvoorwaarde als organisatie namelijk niet goed voor elkaar hebt, dan is de kans groot dat je bestaanszekerheid in de nabije toekomst ernstig wordt bedreigd. Bedrijven kunnen dan op termijn gewoon gaan verdwijnen. Daarom ben ik zo blij met de purpose van Saint-Gobain, namelijk ‘Making the world a better home’, die precies aangeeft hoe wij als Groep het verschil willen én kunnen maken. Inmiddels krijgen belangrijke maatschappelijke thema’s zoals energetische renovatie, circulariteit en duurzaamheid de volledige aandacht. De klimaatdoelstellingen van 2050 en zeker ook die van de jaren daaraan voorafgaand leven sterk binnen het bedrijf en samen met onze stakeholders overleggen we regelmatig met de overheid, hoe we hier doelgericht naar toe kunnen werken. Daarvoor hebben we de ‘Routekaart voor verduurzamen’ ontwikkeld met daarin de noodzakelijke processtappen.”  

Waar werk je nu aan om bij te dragen aan het verduurzamen bij Saint-Gobain?

“Jarenlang heb ik vele activiteiten op het gebied van Public Affairs eigenlijk altijd vanuit mijn rol als Technical Manager opgepakt. Sinds februari 2020 ben ik benoemd tot Chief External Affairs Officer (CEAO) bij Saint-Gobain Solutions en vorm ik samen met mijn Belgische collega Pieter van Laere, het Public Affairs team voor de diverse Saint-Gobain bedrijven in de Benelux waaronder GYPROC en ISOVER. Binnen de huidige advocacy activiteiten geven we maximale aandacht aan de drie focusgebieden van de binnen het bedrijf opgestelde ‘Routekaart voor verduurzamen’:  

  • CO2 & Klimaat: bijvoorbeeld het stimuleren van (energetische) renovatie en daarmee het verhogen van de renovatiegraad van de gebouwde omgeving.
     
  • Grondstoffen & Circulariteit: bijvoorbeeld het stimuleren van inspanningen op het gebied van de circulaire economie (re-use, recyling, recycled content, aanpasbaarheid, flexibiliteit, modulair, etc.).
     
  • Gezondheid & Welzijn: bijvoorbeeld het pleiten voor méér én hogere eisen op het gebied van o.a. thermisch en akoestisch comfort, binnenluchtkwaliteit, daglicht, brandveiligheid, met de daarbij behorende acties voor handhaving.”

Wat doe je zelf aan verduurzamen?

“Kort geleden realiseerde ik mij eigenlijk pas dat ik ruim 32 jaar geleden een hele duurzame keuze heb gemaakt door in Culemborg te gaan wonen, namelijk relatief dicht bij de vestigingsplaats van ons kantoor in Vianen. Vanaf het begin van de coronacrisis ben ik mij zoals vele anderen sterk gaan richten op thuiswerken. Dit heeft voor mij persoonlijk zeker geleid tot een gedragsverandering met daarbij de nodige positieve effecten op het gebied van duurzaamheid. Ook nu de coronamaatregelen zijn opgeheven, maak ik namelijk nog dankbaar gebruik van de goede ervaringen, die ik in die periode heb opgedaan. Je maakt meer weloverwogen keuzes: bijvoorbeeld hoe gaan we deze vergadering houden, moet die per se fysiek of kunnen we deze ook digitaal of misschien wel hybride voeren, zodat eenieder zijn eigen afweging kan maken? Tenslotte, voor wat betreft de verdere verduurzaming van onze eigen woning zijn wij momenteel bezig om een aantal mogelijke energiebesparende maatregelen te onderzoeken.” 

geplaatst op: 25.05.2022 - bijgewerkt op: 26.04.2023