Trophy project

Technische natuurwetenschappen Campus

Aannemer
Hurks-Kuijpers/ULC en laboratoriumspecialist Waldner
Verwerking
Afwerking
Type gebouw
Markt
Editie
5e editie - jaargang 2017
Locatie

Lorentzweg 1
2628 CJ Delft
Nederland

Project voltooid op
Afbeelding
TU Delft 01

Situatiebeschrijving

“De faculteit Technische Natuurwetenschappen van de TU Delft bereidt een nieuwe huisvesting in het zuidelijke deel van de TU campus voor. Een deel van de laboratoria moet voldoen aan extreem specifieke randvoorwaarden op het gebied van trilling-gevoeligheid.

Uitdaging

Zware maatregelen

Dat er sprake is van zware maatregelen zal voor niemand een verrassing zijn. Als de bestaande infrastructuur wordt verwijderd en aangepast teneinde de factor trilling te elimineren geeft dat ook druk op hetgeen binnen gebouwd moet worden. De vloer van de HR-laboratoria is compleet los gehouden van de rest van het gebouw. De laboratoria zijn daarom gepositioneerd op de begane grond.

De laboratoriumwanden volgen bij kruising de gebouwdilataties, om het doordringen van trillingen te voorkomen. Gekozen wordt voor de Eco-Duragyp. Naast economische motieven is ook de betere verwerkbaarheid ten opzichte van de in eerste instantie voorgeschreven gipsvezelplaat van een andere leverancier een argument. Bovendien is de te realiseren vlakheidsklasse beter te borgen. En - wat niet geheel onbelangrijk is - is dat de te bereiken eindresultaten worden gehaald. 
De wanden worden onder, op en boven tegen de vloer geïsoleerd opgesteld middels IVI-metal regels. Deze worden als gezegd gedilateerd op de plekken waar het gebouw wordt gedilateerd. De zo ontstane ruimten, de betreffende HR laboratoria, worden voorzien van een dubbel plafond, verend aan de bovenliggende vloer afgehangen, en geïsoleerd van de wanden middels nogmaals het IVI metal systeem en opnieuw weer gedilateerd op plekken waar het gebouw wordt gedilateerd.

Een dubbel plafond in verband met de zware bovenliggende installatie die het fluctueren van temperatuur met niet meer dan 0,1° C moet bewerkstelligen. En daarbij geluid produceert, geluid dat moet worden geëlimineerd. Middels dilataties, ontkoppelingen en geïsoleerde aansluitingen. 
Voor het geval dat het begint te duizelen, hebben we voor u ter verduidelijking het bovenstaande filmpje gemaakt. Plaatjes zeggen meer dan woorden, details die niet eerder zijn ontwikkeld komen tot leven en gaan na uitwerking en beoordeling door de diverse partijen in de uitwerking van bestek en tekeningen mee.
Maar er speelt meer…

Deuren en kozijnen, een verhaal op zich.

Alle deuren en kozijnen in het TNW-gebouw zijn bekleed met gipskarton. Daarvoor is een speciaal stucstopprofiel toegepast. Men ziet slechts een klein zwart randje rondom de deur.

Een strakke planning

De bouw zou de bouw niet zijn als de bouwtijd niet krap zou zijn. Op momenten bestond de ploeg uit 55 man. Dat vereist logistiek vermogen, maar ook flexibiliteit in de totale planning van ons bedrijf. Er spelen altijd meerdere werken tegelijk. In de ontwikkeling en calculatie, de logistiek, de uitvoeringsplanning, de financiering, de ploeginzet maar ook de stafdiensten op kantoor.

Klasse A in optima forma.

Maar liefst 40.000 m2 wand en plafond zijn opgeleverd in klasse A. In een gebouw dat in zijn ontwerpuitgangspunten daglicht als speerpunt benoemd. Het atrium kent alleen maar strijklicht. De uitdaging is compleet. De gekozen vorm is niet eenvoudig en bij montage op de bouwplaats wordt het moeilijk tempo en vereiste kwaliteit met elkaar te verenigen.

Daarom wordt teruggegrepen op prefabricage, een groot deel van het atrium is CNC gestuurd op maat gemaakt in Zaltbommel, waarbij ook de eenmalige stukken worden vervaardigd. Prefabricage is immers geen synoniem voor veel van het zelfde of in simpele bewoording: we zagen een paar gipsplaten op maat en leggen die op een pallet. . Ook het éénmaal voorkomende pas-stuk wordt tot in de puntjes uitgedacht. Het wordt getoetst en gemaakt. Dan wordt het vervoerd naar en gemonteerd op het werk. Afgewerkt. En beoordeeld. Het is maar dat u het weet.

En zo is de uitdaging compleet.

Oplossing

“De faculteit Technische Natuurwetenschappen van de TU Delft bereidt een nieuwe huisvesting in het zuidelijke deel van de TU campus voor. Een deel van de laboratoria moet voldoen aan extreem specifieke randvoorwaarden op het gebied van trilling-gevoeligheid.
Hiertoe moeten, naast maatregelen aan het gebouwen en de installatietechniek, ook maatregelen in de omgeving van het gebouw worden genomen. Om het trilling-gevoelig onderzoek op het gewenste wetenschappelijke niveau uit te kunnen voeren is het noodzakelijk dat de Kluyverweg als weg wordt onttrokken aan de openbaarheid”.

Ook aan de Anthonie Fokkerweg wordt gesleuteld, en bovenop dit alles wordt de keerlus van trambaan 19 verlegd.
Op grond van bovenstaande mag je concluderen dat, gelet op het ambitieniveau, hier sprake is van een bijzonder project. We hebben het over het gebouw TNW met als gebruiker de internationaal actieve afdelingen Bionanoscience, Chemical Engineering en Biotechnologie. Als gebruiker doen zij onderzoek op het gebied van nanotechnologie. Vanwege dit hoogwaardig trillingsarme onderzoek is het trillings-aspect een van de belangrijkste factoren. De bij de nieuwbouw gestelde eis, dat voldaan moet worden aan trilling-eis VC-F, is de hoogst, haalbare in deze omgeving.

Voor de HR labs geldt naast de zware trillings-eis, ook een extreem zware temperatuur-stabilisatie-eis. De variatie mag niet hoger zijn dan 0,1° C en de luchtbehandelingsinstallatie die dit mogelijk maakt, veroorzaakt zoveel geluid dat de trilling hieruit voorvloeiend middels een dubbel plafond wordt geïsoleerd. Beiden akoestisch ontkoppeld afgehangen. Dit is nodig, anders wordt de gestelde eis NC15 niet gerealiseerd.

Bouwcombinatie TNW Zuid, met penvoerder Hurks ’s-Hertogenbosch ontwikkelt en bouwt het door Ector Hoogstad Architecten ontworpen gebouw. Kuijpers Installaties, ULC Groep, Pieters Bouwtechniek, Peutz, Cauberg Huygen, Valstar Simonis en MAT Afbouw deel uit van het ontwikkelende bouwteam: het dream team is compleet !

We beginnen blanco, in een proefopstelling. De technische uitwerking wordt vastgelegd in het bestek en de opdracht voor de uitvoering wordt hierop gebaseerd.

Naast al dit geweld op het gebied van trillingen en isoleren is het gebouw ook een mooi gebouw. Mooie plaatjes, daar houden we van. Een atrium met vrij overspannende liggers, met gipskarton bekleed. Vier-en-tachtig inhammen, anderhalve meter hoog, bekleed met gipskarton en klasse A afgewerkt..

Kozijnen, met door de architect bedachte protectors tussen de scharnieren, en de deuren, afgewerkt met gipskarton, om een optimaal beeld te creëren.

De foto’s spreken voor zich.